Engagement der kan mærkes

30. maj 2022

Engagementet gennemsyrer Diakonissestiftelsen. Det ligger i vores DNA, at vi vil det bedste for det enkelte menneske, og det er noget af 'det særlige', som kan være svært at sætte ord på. Det sætter fire medarbejdere ord på her.

Billedet er en frise af fire forskellige portrætter.

Barenise Moira Wyngaardt, Lena Jensen, Amalie Høeg-Petersen og Bente Thomsen. Foto: Karen Grønkjær Kjeldsen og Thomas Wittrup

Tekst og foto: Kommunikation // kommunikation@diakonissen.dk

Jeg elsker at være en del af børnenes verden

Barenise Moira Wyngaardt er pædagogstuderende og i praktik i Diakonissestiftelsens børnehus Louisegården.

”Mit engagement hænger sammen med børnene og deres verden, som jeg elsker at være en del af. Jeg får meget ud af at opleve deres fantasi og kreativitet, når jeg er sammen med dem.

Det betyder meget for mig at kunne være med til at skabe gode rammer om deres venskaber og sociale relationer og se dem udvikle sig sammen.

Jeg nyder meget, at dagene er så forskellige i vores fag. Ikke to dag er ens – ligesom der heller ikke er to ens børn. De kommer med hver deres personlighed og kultur hjemmefra. Det giver lærerige diskussioner mellem børnene – for eksempel når vi spiser og snakker om deres forskellige favoritretter.”

Billedet viser en kvinde foran et grønt træ.

Pædagogstuderende Barenise Moira Wyngaardt. Foto: Thomas Wittrup

Tema: Engagement der kan mærkes

Vores studerende og elever får mig på tæerne

Lena Jensen sygeplejerske. Hun har været sygeplejerske på plejehjemmet Søster Sophies Minde i 2½ år.

”Jeg elsker at lære noget nyt! Det sker heldigvis ofte i mit job på Søster Sophies Minde. Der er nye opgaver og udfordringer næsten hver dag. Der sker noget hele tiden – både fagligt og med kollegerne. Den variation i min hverdag kan jeg godt lide. Det er med til at holde mig engageret i mit arbejde.

Jeg sætter også stor pris på den meget flade organisation, der er på plejehjemmet. Der er ikke langt fra gulv til ledelse. Man bliver hørt og man får en tilbagemelding, hvis man kommer med forslag eller idéer. Det giver mig lyst til at bidrage og være en del af min arbejdsplads.

Min opgave som koordinator for vores studerende og elever får mig ligeledes på tæerne. De er fremtiden og kommer med initiativ og frisk viden, som kræver, at vi gør os umage og tager ansvar for deres uddannelse.”

Billedet viser en kvinde med briller i håret.

Sygeplejerske Lena Jensen. Foto: Thomas Wittrup.

Her italesætter vi værdierne

Amalie Høeg-Petersen er sygeplejerske. Hun har siden januar 2022 været teamleder for rengøring og privat hjemmepleje i Diakonissestiftelsens Hjemmepleje.

”Det der helt umiddelbart faldt mig ind, da jeg startede her, var, at alle var imødekommende, glade for at se mig, virkede nærværende og gav mig en følelse af at være velkommen. Jeg tror, at det er vores værdier, der kan mærkes og især virker tydelige, når man er ny.

Her italesætter vi værdierne såsom ordentlighed, faglighed og medmenneskelighed og prøver at efterleve dem. Jeg har tidligere arbejdet som hjemmesygeplejerske et andet sted, og jeg tror også, der var fine værdier – det var bare ikke noget, man talte om.

Her gentager vi igen og igen, at det er sådan her, vi gerne vil have at medarbejderne agerer over for borgerne. Når jeg for eksempel taler med en medarbejder om, hvad de har mødt af udfordringer, taler jeg situationen ind i værdierne og kan sige, ’det er fordi, du ser mennesket, at du tænker på, om du kan gøre noget mere for borgeren’. Det er vores fineste kompetence at kunne se den enkeltes behov. Det tror jeg, borgerne kan mærke, ligesom jeg mærkede det fra mine søde kolleger fra første dag, jeg var her.”

Billedet viser en kvinde foran en computerskærm.

Sygeplejerske Amalie Høeg-Petersen. Foto: Karen Grønkjær Kjeldsen.

Vi står på skuldrene af alle vores forgængere

Bente Thomsen er sekretær for Diakonissestiftelsens forstanderinde.

”Jeg synes faktisk, det er ærefuldt at arbejde et sted med så lang en historie. Jeg er meget bevidst om, at vi alle – og dermed også jeg – står på skuldrene af alle vores forgængere. Og det uanset om man arbejder med de primære opgaver inden for eksempelvis omsorg, pleje og uddannelse, eller har en mere understøttende funktion, som den jeg selv har.

Jeg er ansat i Ledelsessekretariatet, men min primære arbejdsopgave ligger i at understøtte forstanderinde søster Merete Pelle Poulsen i hendes arbejde, og vi har et rigtig godt samarbejde, synes jeg. Så samarbejdet med søster Pelle er også noget af det bedste ved mit arbejde.

Og så selvfølgelig det at være en del af et stort arbejdsfællesskab. Alle kolleger rundt i huset er altid er parate til at hjælpe med at få ting til at lykkes. Det giver næring til mit engagement. Jeg glæder mig hver dag til at komme på arbejde og hilse på dem, der kommer forbi mit kontor – eller hvem jeg nu møder, når jeg i mit lille bijob som en del af receptionsteamet er ude at gå med post.”

Billedet viser en kvinde foran en rød murstensbygning.

Sekretær Bente Thomsen. Foto: Thomas Wittrup.