En rebus om vaskeservietter

3. maj 2018

ReBUS-projektet er det første forskningsprojekt i en hjemmepleje nogensinde. Det blev præsenteret til et symposium den 2. maj 2018 og tager fat på emnet personlig hygiejne med spørgsmålet: Foretrækker borgerne vandfade, vand og sæbe eller et velfærdsteknologisk alternativ i form af badeservietter?

Direktør Pia Gjellerup fra Center for Offentlig Innovation roste projektet for at gå på tværs af forskning, uddannelse og praksis.

Tekst og fotos: Karen Grønkjær Kjeldsen // kakj@diakonissen.dk

Hvem skulle have troet, at et emne som badeservietter kunne fylde en kirke? Men Emmauskirken er fyldt af mumlende stemmer, mens solen skinner ind ad de høje vinduespartier den 2. maj til ReBUS-symposiet. Der bliver stille, da borgmester Jørgen Glenthøj (K) fra Frederiksberg Kommune tager ordet:

”Jeg er rigtig glad for at få lov at byde velkommen til en spændende eftermiddag i Diakonissestiftelsens og Emmauskirkens smukke rammer,” siger han og fortsætter:

”ReBUS-projektet er et stjerne-eksempel på, hvordan man kan tænke teori og praksis sammen. Og selvom det kan lyde indlysende, så er samarbejdet om ReBUS banebrydende. Her kobler vi uddannelse, forskning og det praktiske niveau. Det er innovation, der virkelig rykker noget!”

Rektor Kim Petersen (t.h.) fra UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen bandt dagen sammen. Her ses desuden borgmester Jørgen Glenthøj (t.v.) og sundheds- og omsorgschef Torben Laurén, klinisk vejleder Rikke Volmer Brandsen fra Frederiksberg Kommunes Hjemmesygepleje og forskningsleder Britta Hørdam.

Tilfredse med badeservietter
Bogstaverne i projektets navn står for Rehabilitation, Bath, User Satisfaction. Det dækker over, at sygeplejerskeuddannelsen på UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen i 2016 sammen med Frederiksberg Kommunes Hjemmepleje har gennemført et forskningsprojekt med fokus på hygiejne og rehabilitering.

”Projektet tager fat på et område, som vi normalt ikke taler så meget om: nemlig personlig hygiejne. Men det er en vigtig del af hjemmeplejens ydelse, og der er klare, faglige standarder for, hvordan vi leverer personlig hygiejne. ReBUS-projektet viser – måske lidt overraskende – at borgerne er enten bedre tilfredse eller lige så tilfredse med badeservietterne som med vandfade, vand og sæbe,” siger adm. direktør Anne Mette Fugleholm fra Diakonissestiftelsen.

Offentligt-privat samarbejde med synergi
ReBUS-projektet har nydt stor opmærksomhed, fordi det er det første forskningsprojekt i en hjemmepleje nogensinde, og samtidig er det et projekt, der også omfatter bachelorstuderende.

Studerende har deltaget i projektet som empiriindsamlere, bachelorstuderende har skrevet bachelorprojekt om emnet. Der er udgivet flere artikler om projektet der også har været præsenteret på en gerontologi konference i Helsinki.

”Rebus-projektet er ikke bare det første forskningsprojekt i en hjemmepleje nogensinde, det er samtidig et godt eksempel på, at offentligt-privat samarbejde kan skabe ny viden og gode resultater. Jeg er personligt glad for den synergi, der ligger i, at både seks SOSU-assistent-elever og 25 sygeplejestuderende har deltaget i projektet på tværs af hjemmepleje og uddannelsesinstitution. Vi oplever igen og igen, at det er, når vi arbejder sammen på tværs af fagligheder og sektorer, og når vi kobler teori og praksis, at vi kan skabe viden, som forbedrer omsorgen til det enkelte menneske,” fastslår Anne Mette Fugleholm.

Adm. direktør Anne Mette Fugleholm glædede sig over projektets tværfaglige samarbejde og koblingen af teori og praksis.

Effektfuld offentlig innovation
Netop samarbejdet mellem forskellige parter hæfter også direktør for Center for Offentlig Innovation, Pia Gjellerup, sig ved:

”Det kræver altid lidt ekstra kræfter at involvere andre i innovationsprojekter. Men det er en god investering, da projekterne bliver langt mere effektfulde. I har hele kæden med, både forskning, uddannelse, aftagere, borgere og kommende medarbejdere. Det gør, at viden bliver til klog praksis,” siger Pia Gjellerup.

ReBUS-projektet kunne konkludere, at både de 20 medvirkende borgere og personalet foretrækker badeservietterne, fordi de er nemme og hurtige at bruge. Nogle borgere vurderer også, at de bedre kan klare sig selv, så badeservietter har også et rehabiliterende potentiale. Og ReBUS-projektet slutter ikke her. Frederiksberg Kommune arbejder sammen med forskerne på at få etableret et opfølgende projekt, så resultaterne kan komme endnu flere til gode.

Fakta

  • ReBUS-projektet er et to-årigt forskningsprojekt og et unikt samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen.

  • Resultaterne af projektet blev præsenteret på et symposium den 2. maj 2018 i Emmauskirken på Diakonissestiftelsen.

  • I styregruppen sidder: Chef for hjemmesygepleje og kommunal hjemmehjælp i Frederiksberg Kommune Heidi Næsted Stuhaug, rektor på UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen Kim Petersen og forskningsleder, seniorforsker, sygeplejerske, cand.cur, Ph.D., Britta Hørdam.

  • Seks SOSU-assisten-elever og 25 sygeplejestuderende fra UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen har arbejdet med projektet.

  • Gennem hele projektperioden har man kunne følge med på projektets egen hjemmeside: https://www.diakonissestiftelsen. dk/sygeplejerske/rebus-kronologi.

  • Der er publiceret én engelsksproget peer reviewed forskningsartikel, tre pædagogiske artikler, skrevet et bachelor projekt, og der har været deltagelse i verdenskongressen ICN i Barcelona samt i Nordisk Gerontologi konference i Helsinki.

Her er badeservietterne, som forskningsprojektet drejer sig om.