En organisationsudvikler fylder rundt

30. marts 2021

En kvinde med et højt energiniveau, og engagement i at udvikle samfundet fylder 60 år den 30. marts. Det seneste årti har Anne Mette Fugleholm stået i spidsen for Diakonissestiftelsen, en af landets største og ældste velfærdsleverandører. Til sommer tager fødselaren et skridt mod en hverdag som arbejdende bestyrelsesmedlem.

Anne Mette Fugleholm fortæller gerne om Diakonissestiftelsen, hvor hun har lagt sit store engagement de seneste knap 10 år. Fotocollage: Karen Grønkjær Kjeldsen.

Af Karen Grønkjær Kjeldsen // kakj@diakonissen.dk

Anne Mette Fugleholm er drevet af et ønske om at påvirke fremtidens velfærdssamfund og om at flytte både organisationer og mennesker. Den røde tråd gennem hendes karriere har været at skabe sammenhængende løsninger på tværs af sundhedsvæsenet til gavn for patienter og borgere.

Sin uddannelse som læge har hun suppleret både med en Ph.d., en Master i ledelse fra CBS og en bestyrelsesuddannelse fra INSEAD. Bag sig har Anne Mette Fugleholm en lang lederkarriere i det offentlige med stillinger både på hospitaler, Frederiksborg Amt og efter kommunalreformen som direktør i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns kommune. I 2012 skiftede hun til det private og blev administrerende direktør i den erhvervsdrivende fond Diakonissestiftelsen.

Anne Mette Fugleholm har i sin tid på Diakonissestiftelsen stået i spidsen for innovative tiltag som fx byggeri af seniorboliger, byggeri af Danmarks første by-hospice samt arbejdet med bæredygtighed. Sidste skud på stammen er et partnerskab med PensionDanmark om at opføre 5-10 friplejehjem i kommuner i Danmark.

Begejstret for OPS

Skiftet til Diakonissestiftelsen i 2012 åbnede for alvor hendes øjne for værdien af offentlig-privat samarbejde.

”Offentlig-privat samarbejde er grundlag for både innovation og mangfoldighed. Danmark har alle forudsætninger for at blive verdens bedste land for offentlig-privat samarbejde, og jeg er ikke i tvivl om, at hvis vi skal løse eksempelvis udfordringerne omkring flere ældre og udnytte de muligheder, der fx ligger i life science og velfærdsteknologi, skal vi arbejde mere sammen på tværs af sektorer,” fastslår hun.

På Folkemødet 2019 talte Anne Mette Fugleholm i flere regi om behovet for bedre offentlig-privat samarbejde. Her på OPS-scenen. Foto: Karen Grønkjær Kjeldsen.

”Der er i dag en række private leverandører på både velfærds-, social- og ældreområdet, som både skaber mangfoldighed i tilbud og har mange års erfaring i at håndtere de mest udsatte grupper af mennesker. Vi er alle drevet af et stadigt fokus på udvikling for at imødekomme de behov, vi ser,” siger Anne Mette Fugleholm.

Markant turn-around

Med Anne Mette Fugleholm i spidsen har Diakonissestiftelsen gennemgået en markant udvikling, og er i dag en af Danmarks førende og mest moderne velfærdsaktører med en bred portefølje af velfærdsydelser inden for pleje, sundhed og uddannelse samt med nye produkter som seniorboliger, private aflastningspladser og sundhedsfaciliteter. 

Det har ikke været nemt hele vejen, og der har undervejs været behov for at gennemføre upopulære beslutninger og lukke aktiviteter, som ikke var bæredygtige. Men i alle processer har Anne Mette Fugleholm haft fokus på at skabe værdi og helhed samt tydelig kommunikation om organisationens retning.

En fast bastionsfigur

Af sine medarbejdere bliver hun beskrevet som en moderne leder, der tør tage de svære beslutninger, men også en menneskelig og nærværende leder med en høj faglighed, troværdighed og kæmpe engagement. Hun kender sin organisation og har fokus på at være en synlig sparringspartner de steder, hvor der er særligt behov. Hun har stået som en fast bastionsfigur under corona-krisen, hvor organisationen har haft brug for stabil ledelse.

”Det er et velovervejet valg at forlade Diakonissestiftelsen, for jeg er fortsat meget begejstret for den organisation, som har fyldt det meste af mit liv i de seneste mange år. Passionen for at udvikle organisationer strategisk bærer jeg videre. Målet er nu at fortsætte dette engagement i bestyrelsessammenhæng,” siger hun, der de seneste år har suppleret sit arbejde med en række bestyrelsesposter.

Anne Mette Fugleholm er fortsat meget glad for organisationen, der bor bag de røde mursten på Peter Bangs Vej. Foto: Thomas Wittrup.

Aktuelt sidder hun i bestyrelsen og forretningsudvalget i Dansk Erhverv, hvor hun også er formand for Velfærdspolitisk Udvalg. I december blev hun endvidere valgt ind i bestyrelsen for Den Hageske Stiftelse.

Anne Mette Fugleholm henter sin energi hos familien. Hun bor sammen med Kurt Reimar-Larsen, og til sammen har de fire voksne børn, som alle bor inden for en radius af 5 km. I fritiden bliver løbesko eller racercykel fundet frem. Det er både blevet til løbeture i byer som Nuuk og Sydney og cykelturen coast-to-coast på tværs af Pyrenæerne.

På grund af corona-situationen afholdes ingen fødselsdagsreception. I stedet bliver der afholdt en afskedsreception i slutningen af juni.

Blå bog:

  • 2012-2021: Adm. direktør på Diakonissestiftelsen

  • 2007- 2012: Direktør i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

  • 2002 – 2007: Kvalitetschef, overlæge i Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen samt Nordsjællands Hospital

  • 1999-2002: Afdelingslæge, Klinisk Enhed for sygdomsforebyggelse, Bispebjerg Hospital

  • 1992-1999: Div. kliniske ansættelser samt i Sundhedsstyrelsen

  • Uddannelse: Klassisk sproglig student, Læge, ph.d., Master of Health Management, Executive Board Programme

  • Privat: samlevende med Kurt Reimar-Larsen, to voksne børn Aske, som har startet egen virksomhed og Amalie, som er ved at afslutte sin kandidatuddannelse på CBS. I fritiden er fokus på en fysisk aktiv livsform og interesse for Italien – både vinen, maden, historien og naturen.

Læs mere om Anne Mette Fugleholm