En bro fra folkeskolen til SOSU-uddannelserne

9. december 2022

SOSU-uddannelserne på Diakonissestiftelsen medvirker i et nyt tiltag på Tre Falke Skolen på Frederiksberg, der skal give eleverne blik for andre uddannelsesmuligheder end de rent boglige. Den nye erhvervsfaglige klasse har netop været på besøg. ”En erhvervsuddannelse kunne være en god idé,” siger 14-årige Frida.

Eleverne ser en lille film om den forskel, som SOSU-medarbejdere gør for andre mennesker.

Af Karen Grønkjær Kjeldsen // kakj@diakonissen.dk

”Hvad tror I, der var med den gamle dame i filmen? De holdt nogle billeder op foran hende…” spørger uddannelsesleder Louise Elmgaard Thiem de 10 elever fra Tre Falke Skolen, som er på besøg på SOSU-uddannelserne, og som netop har set en lille film om arbejdet som SOSU-medarbejder.

”Hun var glemsom… Dement hedder det vist? Så glemmer man sin familie og alt muligt,” svarer en kasketklædt dreng.

Eleverne taler om, hvilken faglighed man har brug for, hvis man skal kunne hjælpe menneskene i filmen, og om hvor mange der egentlig bliver alvorligt syge og får brug for hjælp.

”Men hvis hver tredje får kræft, hvorfor er der så ingen i min familie, der har det? Det giver da ikke mening,” erklærer en dreng. Og Louise Elmgaard Thiem må svare, at statistik og sandsynligheder nogle gange kan være svært at få til at give mening.

Billedet viser Louise Elmgaard Thiem.

Uddannelsesleder Louise Elmgaard Thiem taler med eleverne om, hvad man skal kunne for at arbejde med omsorg. Foto: Karen Grønkjær.

Sporet ind på fremtiden

Eleverne er fra den helt nye erhvervsklasse på Tre Falke Skolen. Det er et nyt tiltag for elever på 8. og 9. klassetrin, som kan have glæde af større praksisfaglighed. Derfor har de mindre boglig undervisning og er løbende ude at besøge forskellige erhvervsuddannelser. I denne omgang tilbringer de to dage på Diakonissestiftelsens SOSU-uddannelser, og så kan de, der har interesse for området, komme tilbage og deltage i lidt længere forløb i foråret.

”Eleverne bliver sporet ind på at træffe nogle valg for deres fremtid. Mange af dem har på forhånd ingen idé om mulighederne, så det er rigtig fint for dem at komme rundt og besøge erhvervsuddannelserne,” siger deres lærer Peter Jensen fra Tre Falke Skolen.

Modellervoks og kosmetik

I løbet af den første dag skal eleverne blandt andet øve kommunikation. Underviser Diana Hansen har poser med farverig modellervoks med, og en af eleverne skal beskrive nogle figurer, som de andre skal forme uden at have set originalen. De skal også samarbejde to og to om at tegne Mona Lisa uden at tale sammen.

”Det blev tydeligt, at meget er nemmere, hvis vi taler sammen,” siger Frida på 14 år. Hun vil gerne være kosmetolog og snakker i pausen med Diana Hansen om, hvordan man søger ind på en erhvervsskole.

”Jeg vidste ikke, hvordan man kommer til at arbejde med kosmetik og negle, som jeg godt kunne tænke mig, så det var fint at høre. En erhvervsuddannelse kunne være en god idé, så man først prøver lidt forskelligt på grundforløbet, før man vælger, hvilken retning man præcis vil gå i,” siger Frida.

Fakta:

  • Der starter hvert år knap 200 elever på Diakonissestiftelsens SOSU-uddannelser.

  • SOSU-hjælper-uddannelsen varer ca. 1 år og 8 mdr. SOSU-assistent-uddannelsen varer ca. 3 år og 4 mdr.

  • SOSU-uddannelserne er opbygget af et grundforløb og et hovedforløb. Uddannelserne veksler mellem skole og praktik.

  • Diakonissestiftelsen har over 155 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.

  • Læs om SOSU-uddannelserne.

Tema: Stolt SOSU'er