Emmauskirken på den grønne gren

23. september 2020

En bæredygtig tilgang i både ord og handling sætter Diakonissestiftelsens Emmauskirke på Danske Kirkers Råds liste over medlemmer af ’Grøn Kirke’. Vi har et særligt ansvar for skaberværket, siger en af kirkens præster.

Foto af en kirkebygning i røde mursten med grønne træer på begge sider.

Diakonissestiftelsens Emmauskirke er nu på medlemslisten over Danske Kirkers Råds initiativ Grøn Kirke. Arkivfoto: Thomas Wittrup

Tekst, foto og video af Thomas Wittrup // thwi@diakonissen.dk

“Kirken skal blande sig i klimadebatten og være en aktiv medspiller ved at lade sin stemme blive hørt. Klimakrisen er en enorm udfordring, som kirken kan tage et medansvar for, f.eks. ved at pege på menneskets unikke evner og dermed særlige forpligtelse overfor Guds skaberværk.”

Ordene kommer med overbevisning og et fast blik fra præst i Emmauskirken Marija Krogh Hjertholm, når hun forklarer, hvorfor det er vigtigt, at også kirken bidrager til en bæredygtig udvikling både på Diakonissestiftelsen og i samfundet generelt.

Et særligt ansvar

”Det er ikke kun en teknologisk eller økonomisk udfordring, vi står overfor. Den er også etisk og åndelig. I Bibelen står der, at mennesket er skabt i Guds billede, men det betyder ikke, at vores behov står over alle andre væseners. Tværtimod, at vi netop derfor har et særligt ansvar for at arbejde for et fælles gode for skaberværket,” forklarer Marija Krogh Hjertholm, og fortsætter:

”I Emmauskirken kan vi sætte fokus på, at det gør en forskel, når vi ændrer vores adfærd. Vi forsøger både i ord og handling at lede folk i den rigtige retning. I de kirkelige handlinger ved f.eks. gudstjeneste kan vi i vores prædikener og bønner pege på dyder som taknemmelighed, ydmyghed og ansvarlighed. Det er ikke svært, for disse tanker ligger allerede i kristendommen. Vi skal blot skærpe fokus i de ting, vi siger og indarbejde en refleksion over vores ansvar for naturen, hinanden og vores fælles fremtid. Jeg har f.eks. formuleret en række nye ind- og udgangsbønner med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål, som vi allerede bruger i kirken.”

 

Handling bag ordene

Men kirken skal ifølge Marija Krogh Hjertholm ikke blot ’tale om det’ – den skal også ’gøre det’. Derfor er en stor del af kirkens drift lagt om til et mere bæredygtigt spor. En udvikling der allerede har stået på i adskillige år.

”Vi har jo på lige fod med virksomheder og private mulighed for at bidrage med konkrete løsninger, der kan være til gavn for miljø og klima. I kirke og Diakoni drikker vi altid økologisk kaffe og kopperne, vi drikker den af, er fra Diakonissestiftelens genbrugsbutik Loppeshoppen. Kaffemaskinen har vi fundet i kælderen, og kommer vi til at printe for meget ud, bliver overskudspapiret brugt til noter. Vi sorterer vores papiraffald og forsøger generelt at minimere mængden af affald i kirkens arbejde. Vi benytter lavenergi-belysning og kirken er ved en omfattende renovering for få år siden energioptimeret i forhold til opvarmning.  Sådan prøver vi i det små hele tiden at tænke det grønne med,” fortæller Marija Krogh Hjertholm om arbejdet med en mere grøn kirke.

En fælles indsats

Emmauskirkens indsatser står ikke alene. Diakonissestiftelsen offentliggjorde i midten af 2020 sin første bæredygtighedsrapport, så organisationen nu ikke længere bliver målt alene på en økonomisk bundlinje, men også på en social og en miljømæssig. Rapporteringen er struktureret efter FN’s verdensmål.

Et af målene i bæredygtighedsrapporten er optagelse på Danske Kirkers Råds liste over medlemmer af Grøn Kirke – et initiativ, der, ud fra et kirkeligt og teologisk udgangspunkt, har til formål at inspirere og motivere individer, menigheder, kirker og kirkelige organisationer til at taget et medansvar for de klima- og miljøudfordringer verden står overfor.

Emmauskirken nåede målet ved at leve op til mindst 25 af 48 konkrete initiativer på Grøn Kirkes tjekliste, der er inddelt i seks kategorier - f.eks. ’kirkens liv’, ’kirkens indkøb’ og ’kirkens energiforbrug’.

Fakta:

Læs mere om bæredygtighed