Direktør for Diakonissestiftelsen fratræder

10. november 2022

Adm. direktør Anders Mørk Hansen fratræder sin stilling efter gensidig aftale med Diakonissestiftelsens bestyrelse. Fagdirektør Janne Elsborg er konstitueret indtil videre og vil lede organisationen sammen med finansdirektør Claus Pedersen.

Billedet viser Janne Elsborg og Claus Pedersen.

Fagdirektør Janne Elsborg er konstitueret, indtil en ny adm. direktør kan ansættes. Hun leder Diakonissestiftelsen sammen med finansdirektør Claus Pedersen. Foto: Karen Grønkjær.

Af Karen Grønkjær Kjeldsen // kakj@diakonissen.dk

Anders Mørk Hansen har stået i spidsen for Diakonissestiftelsen i ca. halvandet år, men nu er han og bestyrelsen blevet enige om at stoppe samarbejdet. Beslutningen bunder i uenighed om den nye strategi for velfærdsorganisationen.

”Vi var ikke enige om retningen og har derfor vurderet, at det er det rigtige for Diakonissestiftelsen, at vi finder en ny frontfigur. Jeg er glad for, at fagdirektør Janne Elsborg har sagt ja til at lade sig konstituere, og vil lede Diakonissestiftelsen sammen med finansdirektør Claus Pedersen, indtil vi har fundet en permanent løsning,” siger bestyrelsesformand Mogens Madsen.

Bestyrelsen vil snarest sætte gang i rekrutteringen for at ansætte en ny administrerende direktør.

Fakta:

  • Diakonissestiftelsen er en non-profit erhvervsdrivende fond med over 155 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.

  • Diakonissestiftelsen beskæftiger ca. 450 medarbejdere og 200 frivillige og har tilbud og aktiviteter inden for ni områder: Uddannelse, Plejehjem og hjemmepleje, Hospice, Social psykiatri, Børnehuse, Genbrug, Konference og alterbrød, Kirke og diakoni samt Udlejning.

  • Diakonissestiftelsen har aktiviteter på Frederiksberg og i Gentofte og har et strategisk partnerskab med PensionDanmark om at bygge friplejehjem i andre kommuner.

  • Diakonissestiftelsen ledes af en professionel bestyrelse. Formand for bestyrelsen er Mogens Madsen.