Diakonissestiftelsens seniorbofællesskab fylder fem år og fejrer jubilæet med et nyt navn

31. marts 2023

Da Diakonissestiftelsens seniorboliger åbnede i 2018 stiftede beboerne foreningen Seniorboliger Syd. I anledning af femårs-jubilæet den 16. marts 2023 har foreningen fået nyt navn: Fremover hedder den nemlig Seniorbofællesskabet Dronningensvej – et navn som er med til at understrege det gode, tætte sammenhold i foreningen.

Billedet viser Diakonissestiftelsen set fra luften fotograferet med drone

Seniorbofællesskabet Dronningensvej er tegnet af Tegnestuen Vandkunsten. De seks huse ligger tæt op ad Diakonissestiftelsens karakteristiske bygninger ud mod Dronningensvej på Frederiksberg. Foto: Dragør Luftfoto.

Af Flemming Schultz // flsc@diakonissen.dk

Der går ikke mange dage mellem beboeraktiviteterne i Diakonissestiftelsens seniorboliger. Det sørger en virkelysten bestyrelse og de mange aktive beboere for. Listen over fællesaktiviteterne er lang, og deltagerne er mange. Faktisk er der fælles kaffe hver eftermiddag, spisning i fælleslokalet en gang hver måned, krea-værksted og en nystartet Hemingway-klub mødes torsdag formiddag.

Beboerforeningens formand, Poul Hedemann, der selv flyttede ind fra starten i 2018, fortæller, at de mange initiativer er udtryk for et sammenhold, som foreningen lægger stor vægt på konstant at udvikle og styrke:

”Vi har et godt og nært fællesskab i vores forening. Vi lægger vægt på at være her for hinanden, hjælpe hinanden og i det hele taget arbejde for, at så mange som muligt tager del i vores aktiviteter,” fortæller Poul Hedemann.

Nyt navn i anledning af fem års jubilæet

Da Diakonissestiftelsens seniorboliger blev bygget, var det planen at udvide med et tilsvarende byggeri på den anden side af Peter Bangs Vej. Beboerforeningen valgte derfor navnet Beboerforeningen Seniorboliger Syd. Siden er den plan blevet sløjfet, og på jubilæumsgeneralforsamlingen den 16. marts 2023 vedtog foreningen at ændre navn til Seniorbofællesskabet Dronningensvej.

Billede af Poul Hedemann, formand for beboerforeningen Seniorbofællesskabet Dronningensvej

Poul Hedemann har været formand for beboerforeningen siden starten i 2018. Foto: Thomas Wittrup

Poul Hedemann fortæller, at det nye navn er valgt, fordi det understreger det store fokus på det fællesskab, der gror ud af at bo godt sammen:

”Fællesspisningen er et praktisk udtryk for, at vi bor i et bofællesskab. Her blander vi os med hinanden, og interesserer os for vores naboer – også dem, man måske ikke lige kender så godt. Dét er vigtigt, og det synes vi, at foreningens navn også skal afspejle.” 

Godt med livlige omgivelser

Seniorbofællesskabet ligger som en integreret del af Diakonissestiftelsens øvrige bygninger. Det betyder, at organisationens medarbejdere, studerende og borgere har deres gang i området. Husets kantine er også åben for seniorboligernes beboere, og foreningens fælleslokaler ligger i de karakteristiske bygninger ud til Peter Bangs Vej.

En gangsti gennem området forbinder det bagvedliggende villakvarter med offentlig transport og giver både liv og trafik i området. En del cyklister har desværre ikke helt forstået, at cyklerne skal trækkes på stierne, men i samarbejde med Diakonissestiftelsen er der sat skilte op, der skal få de travle trafikanter til at respektere reglerne. Et godt eksempel på det fine samarbejde, der er med Diakonissestiftelsen i hverdagen, fortæller Poul Hedemann:

”Jeg og en række andre bestyrelsesmedlemmer mødes jævnligt med Diakonissestiftelsens udlejningsafdeling og Facility Management, og vi har et godt og nært samarbejde, hvor vi løser store og små udfordringer. Det er med til at gøre området til et godt og trygt sted at bo, og det giver os gode muligheder for at finde løsninger, der passer alle parter.”

Billede af seniorer, der sidder uden for i haven

Et kig hen ad stierne i Diakonissestiftelsens seniorboliger på Dronningensvej.

Fakta

  • Seniorbofællesskabet Dronningensvej er beboerforening for lejerne i Diakonissestiftelsens seniorboliger.

  • Bygningerne er tegnet af Tegnestuen Vandkunsten og ligger ud mod Dronningensvej bag Diakonissestiftelsens karakteristiske bygninger på Peter Bangs Vej midt på Frederiksberg.

  • Byggeriet består af seks huse med i alt 47 lejligheder, hvor der i dag bor 60 beboere.

  • En velfungerende bestyrelse og et godt fællesskab er med til at sikre en lang række aktiviteter for beboerne. Det gælder bl.a. fælles biograf- og kunstture, maleriudstillinger, banko, fredagsbar, grill-aftener, julegløgg, nytårsaften, Sankt Hans-aften og krea-værksteder.