Diakonissestiftelsens Hospice godkendt som uddannelsessted i palliativ medicin

4. november 2019

Patienter og pårørende vil nyde godt af et højere fagligt niveau, når læger nu har mulighed for at tage den praktiske del af en efteruddannelse i lindrende behandling ’hjemme’ på Diakonissestiftelsens hospice.

Overlæge på Diakonissestiftelsens Hospice Majbritt Vejrup Holtsmark benytter i øjeblikket muligheden for at tage dele af sin specialistuddannelse på sin egen arbejdsplads. Foto: Thomas Wittrup.

Af Thomas Wittrup // thwi@diakonissen.dk

Læger med et ønske om en efteruddannelse i palliativ medicin har tidligere måttet søge andre steder hen end på Diakonissestiftelsens Hospice. Det er ændret nu, da den praktiske del af en toårig fagområdespecialist-uddannelse kan foregå på hospice.  

“Det giver et fagligt løft, som vil komme patienter, pårørende og kolleger i andre faggrupper til gode, at vi nu er godkendt til selv at være en del af vores overlægers eventuelle efteruddannelse,” forklarer hospicechef Helle Tingrupp.

Hospicechef Helle Tingrupp er godt tilfreds med godkendelsen af hospice som uddannelsessted. Foto: Thomas Wittrup

Uddannelse ’hjemme’ på hospice
Godkendelsen af Diakonissestiftelsens Hospice som uddannelsessted er blevet en realitet, efter nylig ansættelse af overlæge Pernille Hertel der er fagområdespecialist i palliativ medicin. Det gør det muligt for andre læger i teamet at tage den praktiske del af den samme uddannelse ’hjemme’ i stedet for at skulle tage orlov og søge en praktik på et andet uddannelsessted.

En mulighed som overlæge Majbritt Vejrup Holtsmark har valgt at benytte sig af.

”Jeg er glad for at kunne tage den praktiske del af min fagområdespecialisering på min egen arbejdsplads, hvor jeg kender både kolleger og arbejdsgange i forvejen. Det er en stor praktisk og personlig fordel for mig, at jeg ikke behøver skifte arbejdsplads i forbindelse med min uddannelse,” siger hun.

Videndeling på tværs
For Diakonissestiftelsens Hospice er der også klare fordele i at kunne holde medarbejdere i huset, når de er under uddannelse.

”Det er rart, at vi ikke skal erstatte vores overlæger med vikarer, mens de er under uddannelse. Derudover nyder vi jo løbende godt af den faglige opkvalificering, som lægen opnår på uddannelsen,” siger Helle Tingrupp, som suppleres af Majbritt Vejrup Holtsmark:

”Min efteruddannelse kommer hele huset til gode, når jeg er i stand til at dele viden og erfaring om f.eks. ny forskning og behandlingsmuligheder med mine kolleger – både de øvrige overlæger, men også sygeplejersker og fysioterapeuter.”

Mere viden er bedre behandling
Der findes ikke en egentlig speciallægeuddannelse i palliativ medicin – kun den toårige fagområdespecialisering. Det er en efteruddannelse hvor lægerne fokuserer systematisk på de forskellige symptomer, som optræder i forbindelse med livstruende sygdomme, og får viden om den nyeste forskning og evidens på området.

”Jeg er sikker på, at uddannelsen med to års specialiseret erfaring på det palliative område er med til at sikre vores patienter en højere livskvalitet i den sidste del af livet. Mere viden giver os et bredere perspektiv og gør os i stand til at give behandling og pleje tilpasset den enkelte patients behov og ønsker,” vurderer Majbritt Vejrup Holtsmark, som efter planen bliver færdig med sin uddannelse som fagområdespecialist i palliativ medicin i 2021.

Fakta:

  • Fagområdespecialist- uddannelsen indebærer blandt andet en gennemgang af forskellige symptomer og indblik i nyeste forskning og evidens på området for lindrende behandling.

  • Du kan læse mere hos om uddannelsen hos Dansk Selskab for Palliativ Medicin (DSPAM)

  • Diakonissestiftelsens Hospice på Frederiksberg har 16 pladser og har derudover et udgående hospiceteam, som yder pleje og omsorg til yderligere 20 borgere.

  • Det er gratis at komme på hospice, og alle er velkomne på Diakonissestiftelsens Hospice uanset nationalitet, religion, alder eller bopælskommune.

  • Diakonissestiftelsen er en non-profit virksomhed med over 155 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.

Læs mere om Diakonissestiftelsens Hospice

Vil du støtte aktiviteter på Diakonissestiftelsens Hospice?

Vælg 'Hospice' som modtager.