Diakonissestiftelsens Hjemmepleje sætter sammen med Alzheimerforeningen fokus på demens

9. november 2016


Politiken 9. november 2016: 

Det er ikke nok, at hjemmeplejere gør rent, køber ind og sørger for personlig pleje til de ældre.

Hjemmeplejerne skal i højere grad også uddannes til at kunne spotte tidlige tegn på demens. De skal vide, hvordan man mest hensigtsmæssigt hjælper demente og samarbejder med de pårørende.

Hvert år konstateres der omkring 7.700 nye tilfælde af demens i Danmark. Op imod 80.000 mennesker lever i dag med en demenssygdom, men kun omkring 35.000 mennesker over 65 år har en demensrelateret diagnose. Det skønner Nationalt Videnscenter for Demens.

Jo tidligere tegnene på demens spottes, des hurtigere kan den ældre få den rette behandling.

Derfor vil Diakonissestiftelsen på Frederiksberg i samarbejde med Alzheimerforeningen nu sætte fokus på demensuddannelse organisations hjemmepleje. Også professionshøjskolen Metropol har dette efterår for første gang udbudt en akademiuddannelse i demens til sosu-assistenter.

"Hjemmeplejen skal i fremtiden være mere end bare varme hænder, de skal også kunne håndtere den stigende andel af mennesker med demens", siger Anne Mette Fugleholm, der er administrerende direktør i Diakonissestiftelsen, som er den største private leverandør af hjemmepleje i Frederiksberg Kommune og leverer hjemmepleje til omkring 800 borgere.

Læs Politiken i dag den 9. november 2016: