Diakonissestiftelsens arkiv sikret for eftertiden

13. maj 2024

Frederiksberg Stadsarkiv har overtaget 850 hyldemeter arkivmateriale fra Diakonissestiftelsens lange historie og sikrer dermed hospitalsjournaler, regnskaber, referater, korrespondancer, fotos og andre arkivalier for eftertiden.

Billedet viser en mand i en kælder med mange arkivreoler.

Thomas Eltorp fra Fjernarkiv Danmark i færd med at flytte de sidste af flere tusinde arkivkasser. Foto: Thomas Wittrup.

Af Thomas Wittrup // thwi@diakonissen.dk

I Diakonissestiftelsens mørke kælder er hylde efter hylde den seneste tid blevet tømt for arkivkasser med arkivalier, som er fragtet til sikker opmagasinering hos Frederiksberg Stadsarkiv. Det omfattende materiale er Diakonissestiftelsens arkiv fra perioden 1863 til 2008 og omfatter både hospitalsjournaler, søsterhjemmets arkiv, et administrativt arkiv, et stort antal billeder og historisk materiale omkring Diakonissestiftelsens forbindelse til det danske kongehus.​

Billedet viser en postkort med en konge og en dronning.

En hilsen fra det engelske regentpar Kong Edward VII og Dronning Alexandra (datter af Dronning Louise, som grundlagde Diakonissestiftelsen) til søster Sophie Zahrtmann, stiftelsens anden forstanderinde er blandt effekterne, som stadsarkivet nu har overtaget. Affotografering: Diakonissestiftelsen.

Overdragelsen af arkivet har været undervejs i nogle år, og stadsarkivar Caspar Christensen er glad for, at det anseelige bidrag til Frederiksberg Stadsarkiv nu endelig er i hus:

”Vi er begejstrede for at modtage arkivet efter Diakonissestiftelsen. Siden oprettelsen i 1863 har Diakonissestiftelsen haft hjemme på Frederiksberg, og dets udvikling afspejler på mange måder også Frederiksbergs udvikling. Derudover har Diakonissestiftelsen haft en stor og vidtrækkende rolle i både Danmarks historie og udviklingen af sundhedsfagene,” fortæller han og fortsætter:

”Vi glæder os meget til selv at dykke ned i historien og til at stille den til rådighed for forskere og andre interesserede. Hvis man for eksempel har været patient på Diakonissestiftelsen, har man også mulighed for at se sin sag via Frederiksberg Stadsarkiv.”

Billedet viser en kvinde og en mand som holder en bog mellem sig.

Michelle Læssøe Madsen overdrager symbolsk en af de sidste effekter til stadsarkivar Caspar Christensen; en fødselsdagsprotokol fra afdeling F på Diakonissestiftelsens Hospital, som lukkede i 1984. Foto: Thomas Wittrup.

Mange menneskers historie

På Diakonissestiftelsen er der ligeledes glæde over aftalen med stadsarkivet, fortæller HR- og arbejdsmiljøkonsulent Michelle Læssøe Madsen, der med en baggrund som historiker har været selvskrevet som tovholder på arkivflytningen:

”Det er rigtig mange menneskers historie, som vi har haft liggende i kælderen – for eksempel fødselsjournaler og lignende. Den har vi et ansvar for at bevare for eftertiden, hvilket vi gør bedst ved at overdrage materialet til stadsarkivet. Der har man bedre mulighed for at opbevare arkivet under kontrollerede forhold og for at sikre interesseredes adgang til arkivet,” fortæller hun.

Billedet viser en række paller med mange arkivkasser.

De mange arkivkasser på vej ud af Diakonissestiftelsens kælder for at blive en del af Frederiksberg Stadsarkiv. Foto: Thomas Wittrup.

Fakta

  • 850 hyldemeter svarer til cirka 4 millioner stykker papir.

  • Den største del af arkivet – hospitalsjournalerne – bliver sat på magasin hos Fjernarkiv Danmark, mens resten bliver placeret på stadsarkivets eget magasin på Frederiksberg Rådhus.

  • Hvis man ønsker at få indsigt i arkivmaterialet kan man tage kontakt til Frederiksberg Stadsarkiv.

  • Diakonissestiftelsen er en non-profit virksomhed med 160 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.