Diakonissestiftelsens aflastningspladser skaber tryghed

19. juni 2024

Diakonissestiftelsens aflastningspladser får ros fra beboere og deres pårørende. Læs her om Mette Sylvest og Jakoba Bang, som fortæller om deres aflastningsophold på Diakonissestiftelsen.

Af Nicolai Søndergaard Beck // Nibe@diakonissen.dk

I april 2023 åbnede Diakonissestiftelsen op for en ny mulighed, hvor borgere kan købe et privat aflastningsophold i det tidligere plejehjem Søster Sophies Mindes lokaler.

Mette Sylvest er en af dem, som været på aflastning efter en udfordrende tid med blodforgiftning og en efterfølgende operation. Få dage efter operationen blev hun udskrevet, men hun følte sig endnu ikke klar til at skulle tilbage i eget hjem. Hun søgte ved kommunen om at få bevilliget et kommunalt aflastningsophold, men hun fik desværre afslag. I stedet valgte hun at betale for et ophold hos Diakonissestiftelsen.

Mette Sylvest er en af dem, som har benyttet sig af tilbuddet om et aflastningsophold på Diakonissestiftelsen. Foto: Privat foto

Valget faldt på Diakonissestiftelsen

Diakonissestiftelsens aflastningspladser er et tilbud om omsorg og aflastning i trygge og hjemlige rammer med kompetent personale tæt på - døgnet rundt. Når samtalen falder på, hvordan Mette blev modtaget på aflastningspladserne, svarer hun:

”Jeg blev mødt med en utrolig varme og professionalisme. Jeg følte mig lyttet til, og hvis jeg havde det dårligt, blev der straks taget handling”.
Hun fortæller at det især var vigtigt, at hun oplevede at blive set og blive behandlet værdigt, når man er i en sårbar situation. 

I trygge hænder

At blive mødt på en helt særlig måde på aflastningspladserne, er også noget, som Jacoba Bang kan genkende. Hun havde brækket benet, og da hun ikke havde mulighed for at bo i eget hjem, var det netop en af grundene til, at hun valgte et aflastningsophold. Da hun bliver spurgt ind til, hvad det bedste ved opholdet var, svarer hun:
”Man var aldrig i tvivl om, at man var i trygge hænder. Personalet var tilgængelig døgnet rundt og var meget lyttende og forstående over for de behov, som jeg måtte have”

Hun fremhæver især de tilknyttede fysioterapeuter, som gjorde en stor forskel i genoptræningsprocessen. 

”Fysioterapeuterne var utrolig opmuntrende og motiverende. For mig er det vigtigt, at jeg bliver mødt med en tålmodighed og en tro på, at det nok skal lykkedes. Jeg kan til tider nemlig blive utålmodig”, siger Jacoba med et glimt i øjet.

Jakoba fortæller, at det også er rart at være social med de andre beboere på aflastningsopholdet. De mødtes på fællesarealerne og snakkede om stort og småt. Det var noget, som hun holdt meget af.​

Søster Sofies Minde er beliggende centralt på Frederiksberg. Indretning i fællesstuerne er smuk og hyggelig. Foto: Karen Grønkjær Kjeldsen.

Vi ser mennesket

På Diakonissestiftelsens aflastningspladser er der fokus på hver enkelt menneskes særlige behov og ønsker. Det handler ikke blot om at give god pleje og behandling af høj faglig kvalitet: Det er lige så vigtigt, at det enkelte menneske føler sig set og hørt og oplever, at opholdet har udgangspunkt i hvem og hvor i livet, man er.

Souschef på Diakonissestiftelsens aflastningspladser Christina Hundebøll Bischoff fortæller at, alle ophold bliver tilrettelagt på baggrund af en god samtale med beboeren og eventuelt også de pårørende om, hvad der er vigtigt for den enkelte:

”Vi ønsker, at man får hjælp til netop det, man har brug for – og på en måde, så man oplever at få funktionalitet, tillid og kræfter tilbage, så man er bedre i stand til at leve sit liv,” fortæller hun.

Christina Hundebøll Bischoff lægger vægt på, at et aflastningsophold skal være et trygt, positivt og omsorgsfuldt forløb, med en fleksibel ramme, hvor der er plads til at tage udgangspunkt i det enkelte menneskes ønsker og behov. Derfor kan man vælge mellem flere typer ophold – og man kan supplere med en række andre ydelser i forhold til de individuelle behov.

Forstander Hanne Munkholm, planlægger og koordinator Mariane Svop Madsen og souschef Christina Hundebøll Bischoff. Foto: Thomas Wittrup.

Vigtig information:

  • Vi holder lukket mellem jul og nytår. 

  • Vores telefon har dog åben fra onsdag d. 27.12 til og søndag d. 31.12. kl. 12.00, hvis du ønsker at booke et ophold efter nytår - eller hvis du blot ønsker at høre mere om vores aflastningsophold.

  • Kontakt os på tlf. 38 38 46 44.

  • Telefontid alle hverdage kl. 8.00-16.00.

  • Send os en e-mail
  • Diakonissestiftelsens aflastningsophold kan frit købes af alle.
  • Opholdet bliver tilrettelagt efter den enkeltes behov. I nogle tilfælde kan private forsikringer dækker ophold eller genoptræning.
  • Der tilbydes 11 aflastningspladser. 
  • Diakonissestiftelsen har 160 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.
  • Diakonissestiftelsens aflastningspladser modtager velvillig støtte fra Karl G. Andersens Fond.