Diakonissestiftelsen skal drive plejehjem i Brøndby

9. maj 2024

Louisehjemmet Vesterled. Det er navnet på et nyt friplejehjem, der skal stå klart i 2027 i Brøndby Kommune. PensionDanmark opfører det nye energieffektive friplejehjem, som skal drives af Diakonissestiftelsen.

Illustration: Erik Arkitekter

Af Flemming Schultz // flsc@diakonissen.dk 

Brøndby Kommune skal have et moderne og energieffektivt plejehjem i Brøndbyvester. Det har længe været et stort ønske for kommunalbestyrelsen at sikre tidssvarende og gode rammer for de ældste borgere. Og det bliver Diakonissestiftelsen, der skal stå for at drive plejehjemmet.

Det blev aftalt i går i Brøndby, hvor en meget tilfreds borgmester underskrev en aftale med PensionDanmark om køb af en grund i Vesterled, hvor det nye plejehjem kommer til at ligge.

Borgmester i Brøndby Kommune, Kent Magelund, er glad for samarbejdet med Diakonissestiftelsen og PensionDanmark: ”Det er to meget kompetente partnere, der nu skal opføre og drive et friplejehjem i Brøndby. Samarbejdet forener Diakonissestiftelsens fokus på kærlig og respektfuld pleje med PensionDanmarks fokus på at udvikle moderne byggerier med lavt klimaaftryk. Derfor er jeg også helt tryg ved, at det nye friplejehjem både kommer til at levere velfærd på et højt niveau og samtidig vil bidrage til en positiv og bæredygtig udvikling af Brøndby”, siger han.

Klima, miljø, sundhed, biodiversitet – og et godt, trygt ældreliv

Det nye friplejehjem skal leve op til høje krav om klima- og miljøpåvirkning, sundhed, samspil med lokalområdet og en række sociale faktorer. Og Brøndby Kommune har desuden stillet krav om, at friplejehjemmet opføres i naturlig sammenhæng med villakvarteret, og at de grønne arealer og byrummet omkring plejehjemmet bliver åbne, så der vil være adgang for alle. Der bliver også fokus på biodiversitet, der skal fungere som ledetråd i udformningen af de grønne arealer.

"Vi er stolte af at blive valgt til at opføre Louisehjemmet Vesterled til Brøndbys ældre. Det bliver et moderne byggeri, der understøtter fællesskab, natur, sammenhæng og naboskab, og vi glæder os til et nyskabende samarbejde med kommunen og Diakonissestiftelsen, som forener de bedste rammer om en god seniortilværelse med et godt afkast til vores medlemmers pensionsopsparinger,” siger Marius Møller, direktør for PensionDanmark Ejendomme.

Louisehjemmet Vesterled bliver det første friplejehjem, der opføres efter den partnerskabsmodel, som PensionDanmark og Diakonissestiftelsen er gået sammen om.

”Jeg er glad for, at Diakonissestiftelsen snart skal være en del af ældreplejen i Brøndby. Omsorg, faglighed og medmenneskelighed er nøgleværdier for os, og sammen med PensionDanmark og Brøndby Kommune vil vi sikre kvalitet og tryghed for alle vores kommende beboere,” siger Diakonissestiftelsens adm. direktør, Anette Christoffersen.

Tæt samarbejde og borgerdialog

Louisehjemmet Vesterled får 104 boliger med tilhørende fælles- og servicearealer med forskellige typer træ som byggemateriale, der skal give en god sanseoplevelse og et lavt klimaaftryk.

Friplejehjemmet vil blive opført i tæt samarbejde med Brøndby Kommune, og PensionDanmark og Diakonissestiftelsen vil arbejde aktivt med kommunikation og åbenhed gennem hele fasen. Der planlægges både møder og løbende orientering til naboer samt borgermøder. Ligesom der også vil blive inviteret på byggepladsbesøg.

Louisehjemmet Vesterled vil efter planen slå dørene op for de første beboere ultimo 2027.

Annette Christoffersen, Kent Magelund og Marius Møller mødtes i Brøndby i forbindelse med underskrivelse af aftalen d. 7. maj 2024.

Fakta

Brøndby er en centralt beliggende hovedstadskommune med ca. 39.000 indbyggere. Byens puls er præget af fællesskab, mangfoldighed og en stærk idrætskultur. En kommune med kant og spændende kontraster med bolig- og erhvervsområder, skove, grønne områder og Strandparken med havet og indsøerne.

PensionDanmark A/S administrerer overenskomst- og virksomhedsaftalte arbejdsmarkedspensioner, sundhedsordninger og uddannelsesfonde for over 827.000 medlemmer beskæftiget i 21.200 private og offentlige virksomheder. PensionDanmark er et kundeejet selskab, hvor hele overskuddet går til medlemmerne. De samlede indbetalinger udgjorde 15,8 mia. kr. i 2023. Balancen er 330 mia. kr.

Diakonissestiftelsen blev stiftet i 1863 og er i dag en af Danmarks førende velfærdsaktører med plejehjem, hjemmehjælp, seniorboliger, hospice og børneinstitutioner. Diakonissestiftelsen uddanner desuden sygeplejersker og social- og sundhedsmedarbejdere. Diakonissestiftelsen er en erhvervsdrivende, almennyttig fond og dermed nonprofit.

ERIK arkitekter er en dynamisk organisation med fokus på dialog og udvikling. ERIK arkitekter er en af de største og ældste arkitektvirksomheder i Danmark med rødder tilbage til 1930. ERIK arkitekter har solid erfaring med arkitekt- og bygherrerådgivning inden for alle varianter af byggeri. Bolig-, pleje- og sundhedsbyggeri, erhverv, indretning og adfærd, restaurering og kulturarv, life science, transformation samt landskab. ERIK arkitekter søger de holdbare løsninger, uanset skala. Tegnestuens værdier er baseret på engagement, relationer, inspiration, kontekst og ordentlighed. ERIK arkitekter beskæftiger ca. 180 medarbejdere fordelt på kontorer i København og hele landet. 

Kontakt:

  • Kommunikationschef Flemming Schultz, Diakonissestiftelsen, tlf. 28 92 00 60, flsc@diakonissen.dk
  • Kommunikationskonsulent Line Rønø Baun, Brøndby Kommune, tlf. 60 22 79 44, ligub@brondby.dk
  • Kommunikations- og pressechef Jacob Therkelsen, PensionDanmark, tlf. 31 12 67 08, jth@pension.dk