Diakonissestiftelsen bliver røgfri

12. juli 2021

Den 1. første september 2021 er det endegyldigt slut med rygning overalt på Diakonissestiftelsen. De ansattes arbejdstid bliver røgfri, og organisationens sidste to udendørs rygespots bliver nedlagt. ’Vi skal tage ansvar og være rollemodeller,’ lyder det fra direktionen.

Billedet viser et ikkeryger-skilt på en trævæg.

Konsekvenserne ved en ny rygepolitik er her varslet på ét af de sidst tilbageblevne rygespot på Diakonissestiftelsen. Foto: Thomas Wittrup

Af Thomas Wittrup // thwi@diakonissen.dk

Diakonissestiftelsen har i takt med det øvrige samfund strammet reglerne for brug af tobaksvarer de seneste år. Og efter den 1. september 2021 vil det være endegyldigt slut med både røgtobak og brug af fx snus og skrå, når en ny rygepolitik træder i kraft. Den dag bliver medarbejdernes arbejdstid røgfri og de sidste udendørs rygespots nedlagt.

Meldingen fra direktionen er klar:

”Vi arbejder hver dag med at skabe sundhed og livskvalitet for mennesker. Vi skal selvfølgelig tage ansvar og være rollemodeller for både vores brugere, børn i daginstitutionerne og elever og studerende på vores uddannelsescenter. Det gør vi med den nye rygepolitik,” siger adm. direktør Anders Mørk Hansen.

Billedet viser Anders Mørk Hansen foran en rød teglvæg.

Adm. direktør Anders Mørk Hansen står i spidsen for udrulning af den nye rygepolitik på Diakonissestiftelsen. Foto: Karen Grønkjær Kjeldsen.

Ikke nogen overraskelse

En af de medarbejdere, som fortsat benytter muligheden for at tænde en cigaret i sin pause, er tjener i kantinen Jørgen Bjørholm, som har arbejdet – og røget – på Diakonissestiftelsen i ni år. Han ser trods alt positivt på udsigten til en helt røgfri arbejdsplads.

”Det kommer jo ikke som nogen overraskelse. Og det er sådan, det skal være. Vi arbejder med sundhed og uddannelse, så jeg tænker nærmere, at det er lidt mærkeligt, at det ikke er sket tidligere. Der er en stærk signalværdi i at fjerne tobakken helt, og jeg synes, at vi har et ansvar som organisation – specielt overfor de unge mennesker fra uddannelsescentret,” siger han.

Billedet viser Jørgen Bjørholm foran mennesker i kantinen.

Tjener Jørgen Bjørholm er ryger, men ser ikke noget problem i en ny, mere restriktiv rygepolitik – tværtimod. Foto: Thomas Wittrup

Det vil gøre en positiv forskel

Jørgen Bjørholm har røget siden, han var i starten af tyverne. Han har også forsøgt at kvitte cigaretterne et par gange, men er begge gange faldet i igen efter et års tid som røgfri. De nye regler kan blive et vigtigt element i næste forsøg, som ifølge tjeneren bliver det sidste:

”Jeg vil jo gerne holde op med at ryge. Det er bare pissesvært! Men jeg tror på, at den nye røgfri arbejdstid kommer til at gøre en positiv forskel, når jeg tager beslutningen om endeligt at stoppe. Det vil betyde, at jeg får en meget lang pause i løbet af min hverdag, hvor jeg ikke ryger. Det vil helt sikkert gøre overgangen til en røgfri tilværelse lettere,” siger han overbevisende.

De sidste rester af røg

Diakonissestiftelsen er allerede nu stort set røgfri. Rygning har generelt været forbudt inden døre i flere år, og børnehusene Louisegården og Marthagården og uddannelsescentret har allerede været helt røgfri i en periode.

De eneste undtagelser til de nye regler er private boliger. Det betyder, at beboere på plejehjem, ældreboliger og i seniorboliger fortsat må ryge indenfor i eget hjem, når der ikke er personale til stede i boligen.

Fakta:

  • Uddrag fra Diakonissestiftelsens nye rygepolitik (gældende fra 1. sep. 2021):
    'Formålet med politikken er at sikre, at mennesker skal kunne færdes og arbejde i røgfrie miljøer på Diakonissestiftelsen og på tilknyttede selvejende institutioner.
    Ansatte må ikke ryge i arbejdstiden på Diakonissestiftelsen eller på tilknyttede selvejende institutioner hverken indendørs eller udendørs, heller ikke uden for matriklen. Dette gælder også e-cigaretter, snus, skrå, LYFT og lignende. (1. af 4 punkter)'

  • Lov om Røgfri Miljøer, bedre kendt som rygeloven, er en lov, der har til formål at forebygge sundhedsskadelige følger af passiv rygning og forhindre, at man ufrivilligt udsættes for passiv rygning. Loven trådte i kraft 6. juni 2007.

  • Diakonissestiftelsen er en non-profit erhvervsdrivende fond, en af Danmarks største velfærdsorganisationer og har over 155-års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.

Mere om rygning:

Uddannelsescenter uden røg og damp