Diakonissestiftelsen anno 2020

5. februar 2020

Diakonissestiftelsen har i 2020 taget hul på sit syttende årti som velfærdsleverandør. Meget har ændret sig siden 1860’erne, men værdierne er fortsat de samme. Så hvad kendetegner stiftelsen i dag, og hvor er den på vej hen?

Administrerende direktør Anne Mette Fugleholm og bestyrelsesformand Mogens Madsen.

Af Thomas Wittrup // thwi@diakonissen.dk

Administrerende direktør Anne Mette Fugleholm og bestyrelsesformand Mogens Madsen gør status og tager et kig i krystalkuglen.

Hvordan ser Diakonissestiftelsen ud i 2020?

Anne Mette Fugleholm (AMF):
Det er et Diakonissestiftelsen, som både bygger på 157 års erfaringer omkring uddannelse, pleje, palliation og pædagogik, men som også er med til at tænke nyt og forme fremtidens velfærdssamfund.

Mogens Madsen (MM):
Jeg ser et velkonsolideret Diakonissestiftelsen med fine nøgletal, orden i økonomien og med en stor klarhed omkring vores organisation og fonde. Et sted med en tydelig ledelsesstruktur, hvor tingene kører i god gænge.

AMF:
Vi har en høj faglighed og er frontløbere på en lang række områder. Faglighed sikrer vi på flere måder. Vi benytter både kendte metoder som målinger, tilsyn og brugertilfredshedsundersøgelser, men vi forsøger også hele tiden at tage fremtidens dagsorden på os ved at tænke innovation, brugerinddragelse og senest bæredygtighed som bærende strategier. Så vi står på traditionerne, men vi kigger fremad og skaber fremtiden. 

MM:
Vores position blandt beslutningstagere i det politiske system er solid. Samarbejdet med Frederiksberg Kommune er stærkt og vi har politikernes opmærksomhed. Vi har også løbende besøg af ministre, som kommer på besøg for at se, hvordan vi gør tingene her på stedet. Det siger noget om vores relevans og er noget, vi er stolte af.

Hvad er de største milepæle i de seneste år?

MM:
Jeg vil fremhæve to ting, som har betydning for alle på Diakonissestiftelsen. For det første er vores fondsstrukturer blevet voldsomt forenklet gennem de seneste år. For eksempel er Salem-fonden blevet lagt sammen med Fonden den danske Diakonissestiftelse. Det giver som tidligere nævnt klarhed i organisationen og en tryghed for alle med tilknytning til stedet.

For det andet er der i de senest år arbejdet intenst med alle vores bygninger, som har undergået en meget kraftig forbedring i form af gennemførte vedligeholdelsesarbejder. Og vi har indviet flere nye projekter: de 47 nye seniorboliger i 2018 og det nye hospice i 2016.

AMF:
Vores sundhedscampus er også et vigtigt resultat af vores strategi i de seneste år. Ombygning og renovering af bygningerne på Frederiksberg har betydet, at vi i dag har 72 erhvervslejere i en velfungerende sundhedscampus, som supplerer vores uddannelsescampus. Vi var i forvejen en ‘by i byen’, nu har vi også en campus med mange tilbud åbne, som er vores mulighed for at give noget tilbage til Frederiksberg Kommune.

Vi har succesfulde partnerskaber med offentlige instanser i form af driftsoverenskomster med kommuner og regioner. Men også andre partnerskaber, hvor vi udvikler nyt. Vi har sammen med Alzheimer-foreningen været med til at udvikle et e-læringsværktøj omkring demens, og UddannelsesCentret har haft et samarbejde med Københavns Universitet omkring sundhed og motion til de studerende. Vi arbejder hele tiden med at sikre udviklingsfællesskaber, hvor vi sammen med andre organisationer og virksomheder kan få én og én til at blive til mere end to, som attraktive produkter og tilbud.

Hvad skal Diakonissestiftelsen i 2020?

MM:
I 2020 skal vi dels fortsætte den positive udvikling på alle de områder, hvor vi allerede er i gang og dels se på, om vi kan igangsætte nye aktiviteter uden for Frederiksberg-matriklen. Vi undersøger f.eks. muligheden for at etablere friplejehjem i samarbejde med pensionskasser.

Noget andet, vi også er i gang med at se på, er, hvordan fremtiden skal se ud for plejehjemmet Søster Sophies Minde - en afklaring som vi skal se på sammen med Frederiksberg Kommune. Det er noget af det, vi meget klogere på i løbet af 2020, hvor vi arbejder videre med og reviderer det, som hed Udviklingsplan 2020 (UP2020).

AMF:
I 2020 skal vi fortsætte udviklingen af det fundament, vi står på, som handler om at levere høj faglighed. Vi skal hele tiden tænke: kan man gøre tingene bedre eller anderledes?

Ud fra det strategiarbejde, som bestyrelsen står i spidsen for, skal vi hele tiden søge at finde hullerne i osten - altså de behov, der er i samfundet, som ikke bliver dækket. Det er det, Diakonissestiftelsen har gjort i sin 157 år lange historie, og det er det, vi gør fremover.

Det vigtige er, at vi skal turde prøve ting af, og vi skal turde begå fejl. Men vi skal lære af de fejl, vi begår.

MM:
Ja, vi er konstant i læringsproces. Vi accepterer, at vi laver fejl. Vi kan ærgre os over, at vi laver fejl. Men vi ved, at vi er nødt til at lave nogle fejl for at udvikle stedet, komme videre og fortsat være en innovativ virksomhed inden for uddannelse, omsorg og sundhed. Sådan har det altid været, sådan er det fortsat, og sådan vil det også være fremover.

AMF:
Noget af det, som er nyt fra 2020, er, at vi kigger på muligheder både på Frederiksberg, i Gentofte og på andre lokaliteter i landet, når vi udvikler nye projekter. Det er noget, som stiller store krav til både bestyrelse, direktion og ledergruppe. Det største krav er dog fortsat at basere vores arbejde på vores værdisæt; at se mennesket og i vores kerneværdier; faglighed, ordentlighed, synergi, nytænkning og medmenneskelighed. På den måde forsøger vi at forstørre alt det, vi har gjort i en mindre skala, op i større skala med flere tilbud – gerne i partnerskab med både offentlige og private samarbejdspartnere.

Forståelsen af Diakonissestiftelsen som en organisation der kan være landsdækkende – det er nyt. Og det er det, vi skal afprøve i tiden, der kommer.

Hvordan ser fremtidens Diakonissestiftelse ud?

MM:
Vi vil fortsat være en velkonsolideret og veldrevet virksomhed, som er gået videre ad nogle af de spor, som vi lægger i disse år. Jeg tror, at vi stadig vil arbejde indenfor de hovedområder, som vi arbejder med i dag. Men der kan sagtens ske forandringer, og vi må hele tiden tage bestik af, hvorledes vi skal positionere os i forhold til, hvad der ellers sker i samfundet. Men det har vi heldigvis den fornødne styrke til at kunne gøre - både agilitetsmæssigt, økonomisk og ledelsesmæssigt.

AMF:
Jeg er ikke i tvivl om, at Diakonissestiftelsen om både 10 og 20 år vil være en af de mest fremtrædende velfærdsaktører i Danmark. Ikke nødvendigvis den største, men den som konstant er i færd med at udvikle det, som et velfærdssamfund efterspørger. Som tør lave investeringerne, som tør prøve nye ting af. Hele tiden i overskrifter som handler om fællesskaber inden for ældreområdet, inden for sundhed og palliation, pleje, børn, unge og uddannelse. De grundelementer vil vi stadig have om 20 år - men vi vil koble dem på nye måder. Det kan vi, fordi vi som de eneste har alle ydelser fra vugge til grav. Og fordi vi både kan agere som en civilsamfundsorganisation, i samarbejde med det offentlige, eller som privat virksomhed. Det giver os nogle muligheder for at arbejde med udvikling og fylde nogle huller ud, hvor efterspørgslen er størst.

Seneste nyheder