Diakoni er næstekærlighed som fag

25. februar 2021

At omsætte næstekærlighed i praksis kræver lige så høj faglighed som alle andre fag. Det mener en underviser, der lærer de studerende om diakoni på professionsbacheloruddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation på Diakonissestiftelsen.

Foto af fire elever i klasselokale

De studerende på 3K-uddannelsen bliver tilbudt undervisning i et særligt menneskesyn. Arkivfoto: Thomas Wittrup

Af Thomas Wittrup // thwi@diakonissen.dk

Kan man undervise i næstekærlighed? Kun indirekte, siger præst Jan Nilsson, som underviser på UddannelsesCenter Diakonissestiftelsens professionsbacheloruddannelse i kristendom, kultur og kommunikation (3K). Her tilbyder man studerende undervisning i diakoni – et begreb som hænger uløseligt sammen med idéen om næstekærlighed.

Foto af præst Jan Nilsson som taler i telefon.

Jan Nilsson underviser i diakoni på 3K-uddannelsen. Foto: Mette Frid Darré

”Næstekærlighed er noget privat, og målet med undervisningen er ikke, at man skal blive mere næstekærlig. Jeg vil derimod gerne forsøge at vise de studerende, hvordan man kan omsætte diakoniens menneskesyn i praksis. Det betyder, at man har sans for, at hvert eneste menneske har både svagheder og styrker. Det kræver høj faglighed at kunne det, og det kræver viden om både kristendom, samfund og kultur,” siger han.

Undervisning skal vække nysgerrighed

Jan Nilsson underviser som en del af sin stilling som præst og leder af kirke og diakoni på Diakonissestiftelsen. Han pointerer, at han er underviser, når han står foran de studerende – ikke præst.

”Min opgave er ikke at tale om tro og private overbevisninger. Min opgave er at brede en faglighed ud omkring diakoni-begrebet. At vise de studerende, hvordan de kan benytte tanken om mennesket som unikt og værdigt som et konstruktivt afsæt til at løse de mange forskellige opgaver i deres fremtidige jobs. Det er vigtigt først og fremmest at fokusere på, hvad mennesket er – ikke kun, hvad det kan eller ikke kan,” siger han.

Den faglige bredde i diakonifaget er noget, som Jan Nilsson blandt andet forsøger at introducere med udgangspunkt i cases fra eksempelvis herberg og sociale organisationer. I corona-tider, hvor studiebesøg kan være en udfordring, benytter han eksempler fra Diakonissestiftelsens egen verden. De studerende bliver f.eks. bedt om at se en kort film om erfaringer med diakoni rundt om i organisationens forskellige afdelinger og efterfølgende formulere mindst to spørgsmål på baggrund af filmen.

Generelt er spørgsmål og diskussion særdeles velkommen i Jan Nilssons undervisning:

”Jeg håber meget, at min undervisning i diakoni vil vække de studerendes nysgerrighed og drive dem til at stille spørgsmål. God undervisning lever i mine øjne af spørgsmål og afbrydelser, så jeg vil gå så langt, at jeg nærmest vil kræve, at de studerende forstyrrer undervisningen og bidrager med input. Det, synes jeg, er nødvendigt – specielt i øjeblikket, hvor undervisningen foregår på en computerskærm,” siger Jan Nilsson.

Skærmfoto af virtuel undervisning på 3K-uddannelsen.

Skærmfoto fra Jan Nilssons virtuelle diakoni-undervisning. Foto: Jan Nilsson.

Fakta:

  • Professionsbachelor-
    uddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation (3K) på UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen startede op i 2010.

  • Der er ansøgningsfrist den 15. marts for optagelse på kvote 2 og den 5. juli på kvote 1.

  • Uddannelsen løber over fire år. Den er delt i otte semestre, hvoraf halvandet er praktik.

  • Læs mere på 3K's hjemmeside.

  • Diakonissestiftelsen er en non-profit erhvervsdrivende fond, en af Danmarks største velfærdsorganisationer og har over 155-års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.

Tema: Sammen om diakoni

Læs mere om 3K

Teori og personlige kompetencer

Et sted, der nyder godt af de 3K-studerendes diakonale faglighed, er Samvirkende Meninghedsplejer, som har haft praktikanter fra 3K-uddannelsen i flere omgange. Her bidrager de med perspektiv og teori, fortæller generalsekretær Mette Møbjerg Madsen:

”De studerende fra Diakonissestiftelsens 3K-uddannelse kommer med en bred tværfaglighed, som gør det muligt for dem at bidrage med et nyt blik og konstruktive forslag til at løse forskellige opgaver i vores organisation,” siger hun.

De seneste to praktikanter, Niclas og Massimo, var tilknyttet henholdsvis kommunikationsenheden og eksterne projekter blandt andet i et boligsocialt projekt.

”De kommer til os med friske øjne og ny viden. Til gengæld kan vi tilbyde dem at få prøvet noget af deres teori af i en diakonal praksis. Det fungerer ret godt, og jeg tror bestemt ikke, at de var vores sidste praktikanter fra 3K,” konstaterer Mette Møbjerg Madsen.

Se de to 3K-praktikanters film om deres praktik besøg hos Samvirkende Meninghedsplejer her:

Link til praktikfilm på Samvirkende Meninghedsplejers Facebook-side

 

Portrætfoto af Mette Møbjerg Madsen

Generalsekretær Mette Møbjerg Madsen. Foto: Samvirkende Meningshedsplejer.