”Det vi kan, vokser vi af”

10. september 2018

Tid er blevet en mangelvare. Vi løber rundt. Forsøger at nå det hele på den halve tid. På arbejdspladsen, i parforholdet, og ikke mindst i børnefamilien. Men børns selvværd tager tid. Det forsøger Børnehuset Marthagården at respektere og opfordrer familier til at give tid.

Et godt børneliv skal indeholde tøffetid, som er tid, hvor man er sammen uden egentlig at lave noget, mener leder af Børnehuset Marthagården, Gitte Friis. Foto: Thomas Wittrup

Af Thomas Wittrup // thwi@diakonissen.dk

”Nogle gange tager det virkelig lang tid for de mindste, når de selv tager deres overtøj på. Og måske ender skoene omvendt på fødderne. Men det gør ikke så meget. Det vigtige er den stolthed, selvstændighed og den selvbestemmelse, som børnene opnår ved at kunne selv,” fortæller leder af Børnehuset Marthagården, Gitte Friis.

For at styrke selvværd og trivsel hos husets vuggestue- og børnehavebørn får de tid til ’at kunne selv’ og bliver anerkendt for proces og initiativ frem for resultat.

En hjælpende bjørnetjeneste
Det drejer sig om små ting, som måske ville tage kortere tid, hvis personalet gav en hjælpende hånd: selv tage tøj på, selv klippe sin tegning ud eller selv hælde mælk i koppen – også når man kun er 15 måneder gammel. Og nok er en hjælpende voksenhånd hurtigere i en travl dag i institutionen, men også en bjørnetjeneste i forhold til at kunne selv.

”For år tilbage viste vi børn kærlighed ved at hjælpe dem. I dag forsøger vi at vise dem kærlighed ved at lade dem kunne selv, vokse med opgaverne og blive selvstændige og livsduelige små mennesker. Men det tager tid. F.eks. når man skal rydde op efter en hel flok vuggestuebørn, som lige har spist kylling og ris. Det ligner en ulykke, men børnene er simpelthen SÅ stolte og glade, når de gør tingene selv,” siger Gitte Friis med et overbevisende blik.

Udfordringen er ifølge børnehuslederen ikke så meget at få børnene med på den – de vil i virkeligheden gerne kunne selv. Det er de voksne, som skal være bevidste om at finde tiden. Hele tiden at reflektere over de enkelte situationer og tage sig selv i at gøre tingene for børnene, fordi det måske går lidt hurtigere. Og ansvarsfordelingen er ganske klar iflg. Gitte Friis: det er personalet, de voksne, som har ansvaret for relationen og børnenes udvikling.

Tøffetid er god tid
Tid til selvværd er også et vigtigt element, når børnene ikke er i institution, men hjemme blandt søskende og forældre.

”Børn er på arbejde, når de er hos os. Ofte endda flere timer end deres forældre. Det glemmer mange. Og når de kommer hjem, fylder fritidsaktiviteter og arrangementer meget. Men et godt børneliv skal også indeholde tøffetid. Tid hvor man er sammen uden egentlig at lave noget som helst – bare tøffer rundt og keder sig lidt. Det giver en øget opmærksomhed mellem familiens medlemmer, hvor man ser hinanden og kan ’tanke op’ på nærvær og omsorg,” siger Gitte Friis.

Når børn er i institution deler de den voksnes opmærksomhed med måske 10 andre børn. Derfor er tøffetid og forældrenes opmærksomhed så vigtig. I følge Gitte Friis er det derfor heller ikke nogen god ide at sende sine børn i institution, når man selv har ferie med begrundelsen: de har det bedre sammen med deres venner, når vi alligevel ikke skal noget.

”Selv om man ikke har fyldt sin ferie ud med rejser og aktiviteter er ferierne enormt vigtige for børnene. Det er deres chance for at nyde forældrenes opmærksomhed i en længere periode, finde hinanden og styrke deres selvværd i et moderne familieliv, hvor alt går meget stærkt,” understreger hun.

Fakta

  • Børnehuset Marthagården er en selvejende institution under Diakonissestiftelsen.

  • Marthagården er fordelt i to dejlige huse. I det ene hus er der 36 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn, i det andet hus er der 40 børnehavebørn.

  • Pædagogikken i det daglige er baseret på anerkendende relationer mellem voksne og børn. Der arbejdes med den pædagogiske metode "ICDP", der står for International Child Development Program.

  • Diakonissestiftelsen er en non-profit virksomhed med over 150-års erfaring i at drage omsorg for mennesker.

Læs også