Demente fylder mere og mere i folkekirken

26. september 2016

I Emmauskirken på Diakonissestiftelsen holder præst Henny Kvist sansegudstjenester for demente. Ved at ...

I Emmauskirken på Diakonissestiftelsen holder præst Henny Kvist sansegudstjenester for demente. Ved at bruge sanserne, som det sker med lugtesansen her på billedet, dukker der erindringer op hos deltagerne. Foto: Diakonissestiftelsen

Diakonissestiftelsens Center for kirke og kultur har startet et spændende projekt om værdighed for personer med demens. Projektet skal undersøge, hvordan folkekirken og ældreplejen sammen kan bidrage med gode og værdige tilbud til personer med demens. I dag 26. september omtales det i Kristeligt Dagblad:

"Nyt projekt skal undersøge folkekirkens indsats for demente og deres pårørende. Kortlægningen forventes at styrke samarbejdet mellem kirker og plejehjem

For et par år siden opdagede præst Henny Kvist et problem, når hun holdt gudstjenester på Diakonissestiftelsens plejehjem på Frederiksberg. De bestod, som gudstjenester ofte gør, af mange ord – men for målgruppen var der tale om alt for mange ord.

På grund af alder og demens havde de, der deltog, nemlig vanskeligt ved at rumme ordmængden.

”Men det var ikke ensbetydende med, at de ikke gerne ville være med til gudstjenesten. De havde stadig levende og bankende hjerter, så min udfordring blev at finde en anden måde at nå dem på,” siger præsten.

Derfra blev der skruet ned for ordene og op for sanserne under gudstjenesterne, og Henny Kvist kunne se, hvordan de ældres ansigter lyste op, når erindringer fra barndommen dukkede op.

Siden er arbejdet med sansegudstjenesterne blevet mere systematisk, ligesom folkekirkens arbejde med demente generelt bliver det rundt om i landet. Ud over tilbud om erindringsgudstjenester arbejdes der via konferencer og fokusgrupper på at hjælpe demente og pårørende mest muligt.

Nu skal et nyt projekt undersøge, hvor stor folkekirkens indsats og samarbejde med plejehjem om demensramte egentlig er. Det sker med Diakonissestiftelsens projekt ”Menneskesyn, Aldring og Værdighed”, som har fået en bevilling fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter til at indsamle viden og udvikle metoder og praksisformer. 

Læs hele artiklen her på Kristeligt Dagblad: