Beredskab: Coronavirus

9. marts 2020

Diakonissestiftelsen følger spredningen af ny coronavirus (COVID-19) og udviklingen i det nationale beredskab nøje og følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området.

(Siden opdateres løbende...)

Sundhedsstyrelsens fem gode råd. Illutration fra sst.dk/corona

OPDATERING 3. april 2020

Påske under corona-beredskab

I næste uge er det påske, og nedlukning af Danmark har været i effekt en fuld måned. På Diakonissestiftelsen gør vi vores yderste for stadig at levere undervisning, nødpasning, sundheds-, pleje- og omsorgsydelser sikkert og trygt for både brugere og medarbejdere.

Corona-krisens vilkår er en løbende omstilling, hvor nye anvisninger fra myndighederne bliver implementeret dagligt, gamle rutiner nytænkt og vagtplaner tilpasset. Der bliver arbejdet hårdt i alle hjørner af organisationen!

”Vi er glade for de forsigtige, optimistiske toner fra regeringen og sundhedsmyndighederne. Vi holder fast og fokuserer på opgaven og de mange mennesker, som er afhængige af vores pleje og omsorg – også henover påsken, hvor mange medarbejdere yder en ekstra indsats, mens andre får et tiltrængt hvil efter et langt sejt træk i den seneste måned,” siger adm. direktør Anne Mette Fugleholm og ønsker alle en – under omstændighederne – glædelig påske.

OPDATERING 23. marts 2020

Alle corona-restriktioner forlænges foreløbig indtil 13. april 2020

På et pressemøde den 23. marts 2020 har statsminister Mette Frederiksen forlænget den midlertidige nedlukning af Danmark, som blev sat i værk onsdag den 11. marts. Budskabet var entydigt, at det er af afgørende betydning, at vi som samfund nu holder fast og holder sammen – på afstand.

Diakonissestiftelsen følger nøje anvisninger fra både regeringen og alle relevant myndigheder og forlænger derfor også alle corona-relaterede tiltag foreløbig indtil den 13. april.

”Vi holder fast og gør, som det forventes af os. Fællesskabet og de faglige kompetencer er afgørende kvaliteter i denne tid og Diakonissestiftelsen gør det under omstændighederne fantastisk flot i denne vanskelige tid. Der skal lyde en stor tak for en kæmpe indsats til alle medarbejdere fra både direktion og bestyrelse,” lyder det fra adm. direktør Anne Mette Fugleholm.

OPDATERING 19. marts 2020

Besøgsforbud på hospice, plejehjem og botilbud

Diakonissestiftelsens hospice, plejehjem og botilbud har, som konsekvens af de seneste udmeldinger fra regeringen den 17. marts, indført yderligere restriktioner på besøg.

Et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed betyder nu et midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til hospice, plejehjem og bosteder mv., da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19.

Nærmeste pårørendes besøg hos kritisk syge eller dødende personer er undtaget fra forbuddet og kan ske efter konkret aftale med leder på hospice, plejehjemmet eller botilbuddet.

OPDATERING 16. marts 2020

Alle medarbejdere ved Diakonissestiftelsens enheder er d.d. informeret om indskærpet pligt til at være opmærksomme på udvikling af sygdomssymptomer (selvmonitorering) og handle derpå. Dette sker som følge af ændrede retningsliner fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan læses i indsatte link og er gengivet nedenfor:

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Hvordan-skal-sundheds--og-aeldresektoren-hindre-smittespredning-med-COVID-19_

På baggrund af sygdomsudviklingen i Danmark og resten af Europa har Sundhedsstyrelsen har udgivet nye retningslinjer omkring håndtering af COVID-19 i Danmark. Det betyder, at Danmark overgår fra en fase med fokus på inddæmning af smitten til fokus på afbødning af sygdommens konsekvenser i befolkningen og sundhedsvæsenet. Overgangen til en afbødningsstrategi betyder, at der ikke længere gennemføres test af rejsende, der vender hjem fra risikolande, og heller ikke længere karantænesætter personer, der har været i kontakt med smittede.

Sundhedsstyrelsen har d. 15. marts præciseret afsnit om smitteopsporing af COVID-19. Præciseringen beskriver, at de personer, det er for eksempel pårørende, der kommer i nær kontakt med en patient, der er bekræftet smittet med COVID-19, skal være meget opmærksomme på, om de efterfølgende selv får symptomer.

Personale i sundheds- og ældresektoren har en særlig og skærpet forpligtigelse til at være opmærksom på symptomer. Hvis man får mistanke om symptomer, også ved lette symptomer, skal man ikke møde på arbejde.

Skærpet opmærksomhed for sundhedspersonale
Alt personale i sundheds- og ældresektoren, der kan defineres som i nær kontakt med bekræftede tilfælde af COVID-19, har en særlig skærpet forpligtigelse til efterfølgende at udvise særlig opmærksomhed på symptomer på COVID-19, såkaldt selvmonitorering.

Såfremt der fremkommer mistanke om symptomer, også ved lette symptomer, må medarbejderen ikke møde på arbejde, og opstår symptomer efter fremmøde skal personen øjeblikkeligt forlade arbejdspladsen. Ved symptomer skal medarbejderen opholde sig i eget hjem, indtil personen har været symptomfri i 48 timer. Ved forværring skal medarbejderen kontakte læge.

Nær kontakt defineres af Sundhedsstyrelsen, som følger:

 • Personer fra samme husstand som person, der har fået påvist COVID19
 • Personer med direkte fysisk kontakt (fx givet hånd) til person, som har fået påvist COVID-19
 • Personer som har haft ubeskyttet direkte kontakt med smittefarlige sekreter fra person, som har fået påvist COVID-19 fx er blevet hostet på, har berørt brugt lommetørklæde m.v.
 • Personer med tæt kontakt “ansigt-til-ansigt” inden for 2 meter i mere end 15 minutter, fx samtale med person som har fået påvist COVID-19
 • Personer som har været i et lukket miljø fx et klasseværelse, mødelokale m.v. i mere end 15 minutter og med mindre end 2 meters afstand fra person som har fået påvist COVID-19
 • Sundhedspersonale og andre som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder

OPDATERING 13. marts 2020

Diakonissestiftelsen har både før og efter regeringens udmelding af en national plan for håndtering af COVID-19 onsdag den 11. marts arbejdet målrettet på at implementere forhåndsregler, der skal sikre, at vi forsat kan levere ydelser på en måde, som er sikker og tryg for både borgere og medarbejdere.

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som opdateres løbende. Alle medarbejdere er indskærpet retningslinjer om hygiejne og forebyggelse af smittespredning. Vi har taget en række initiativer, der skal medvirke til at skærme sårbare, ældre og patienter:

 • Diakonissestiftelsens UddannelsesCenter er lukket og undervisningen flyttet til et online miljø (foreløbigt indtil 31. marts).
 • Vi har indført restriktioner på besøgende hos de mest sårbare borgere, beboere og patienter på henholdsvis plejehjemmene Søster Sophies Minde og Salem, på Diakonissestiftelsens Hospice samt i hjemmeplejen.
 • Dagtilbud i SundhedsCenter Hvide Hus i Gentofte er lukket midlertidigt, men støtten til beboerne i det psykiatriske botilbud fortsætter.
 • I børnehusene Louisegården og Marthagården følges retningslinjer omkring etablering af nøddagtilbud.
 • Alle større møder, kulturelle arrangementer, konferencer, kantinedrift og alterbrødsproduktion er indstillet (foreløbigt indtil 31. marts).
 • Højmesser og kirkelige handlinger i Emmauskirken er indstillet (foreløbigt indtil 31. marts).
 • Medarbejdere i ikke-borgerrettede eller kritiske funktioner arbejder for så vidt muligt hjemme.
 • Al aktivitet omkring frivillighed er indstillet og genbrugsbutikken Loppeshoppen og de kreative værksteder GIVRUM er lukket (foreløbigt indtil 31. marts).
 • Medarbejderne er instrueret i at følge sundhedsstyrelsens retningslinier vedr. hygiejne og forebyggelse af smittespredning.
 • Der er løbende kontakt mellem Diakonissestiftelsens mange bolig- og erhvervslejere om ændrede procedurer og tiltag.
 • Organisationens direktion og ledergruppe kommunikerer dagligt om behov for og implementering af nødvendige tiltag, og der er etableret en taskforce, som mødes for løbende at revurdere situationen.

Vi opfordrer til, at man følger myndighedernes anvisninger og gør opmærksom på de seneste anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen:

 • Hvis du er rask – beskyt dig selv for at beskytte andre
  Følg rådene om håndvask og håndspritvis hensyn og begrænse fysisk kontakt og sociale aktiviteter.
 • Hvis du har hoste, let feber eller forkølelse – bliv hjemme, indtil du er rask
  Hold afstand til dine nærmeste, og undgå kontakt med andre uden for hjemmet.
 • Hvis du har problemer med vejrtrækningen, forværring af symptomer eller er syg over flere dage – ring til lægen
  Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre. 

OPDATERING 9. marts 2020

Medarbejdere i alle afdelinger på Diakonissestiftelsen bliver løbende informeret og instrueret i korrekt adfærd for at undgå eventuel smittespredning.

Vi opfordrer til, at samarbejdspartnere, brugere, pårørende, beboere og studerende ligeledes orienterer sig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og følger retningslinjerne.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside: sst.dk/corona 

Du har også mulighed for at kontakte den fælles myndighedshotline på 70 20 02 33.

De vigtigste opmærksomheder drejer sig om personlig hygiejne og forholdsregler ved udlandsrejser:

Hygiejne

Følgende fem råd bør følges for at beskytte dig selv og andre:

 1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 2. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
 3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 5. Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker

Udlandsrejse

Sundhedsstyrelsens oversigt over lande, hvor smitteomfanget giver anledning til særlig opmærksomhed kan du se via linket ovenfor. Listen opdateres løbende.

Sammen med kortet finder du information om, hvordan du skal agere, hvis du har besøgt eller skal besøge et risikoland.

Information

Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

sst.dk/corona

Myndighedshotline:

+45 70 20 02 33