Beredskab: Coronavirus

9. marts 2020

Diakonissestiftelsen følger spredningen af ny coronavirus (COVID-19) og udviklingen i det nationale beredskab nøje og følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området.

(Siden opdateres løbende...)

Sundhedsstyrelsens fem gode råd. Illutration fra sst.dk/corona

OPDATERING 15. JUNI 2021

Vi justerer vores Covid-restriktioner i takt med de nationale retningslinjer og udmeldinger fra myndighederne.

Det betyder, at vi generelt følger de nationale hygiejniske retningslinier. Der skal ikke længere bæres mundbind på offentlige områder. Der kan dog stadig være særlige krav på vores to plejehjem og i hjemmeplejen. Vi følger her retningslinjer fra Frederiksberg og Gentofte Kommuner.

Følgende principper gælder fortsat:

 • Test to gange ugentligt indtil man har coronapas.
 • Hold afstand på ca. 1 meter og undgå fysisk kontakt.
 • Husk god håndhygiejne.
 • Ved symptomer på Covid bliver man hjemme og bliver testet, også selvom man er vaccineret.

 

OPDATERING 19. MAJ 2021

Børnehuse:

 • Børnene er fortrinsvis i stuegrupper. Udendørs er det dog muligt at samle 2-3 stuegrupper.
 • Ansatte kan bruge visir.
 • Afhentning foregår fortrinsvis udendørs. Kun én voksen pr. barn. Alle forældre/besøgende skal bruge mundbind.
 • Alle udenforstående skal have en aftale.

Emmauskirken:

 • Man må synge med 2 meters afstand, så der kan være 35 personer i kirken ved arrangementer med sang.
 • Uden sang skal der være 1 meters afstand, dvs. ca. 55 personer i kirken.
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger kræver ikke coronapas, men alle andre arrangementer kræver coronapas.

Fællesarealer:

 • Alle skal bære mundbind på offentligt tilgængelige arealer.

Hjemmeplejen:

 • Medarbejdere bærer altid mundbind. Desuden bruges visir, hvis ikke 2 meters afstand kan overholdes.
 • Hvis en borger er smittet eller under observation for Covid19, bæres kittel, mundbind, visir, handsker og futter.

Hospice:

 • Der er fri besøgsadgang, dog ikke overnatning.
 • Alle besøgende skal bære mundbind eller visir fra indgangen til hospice og til patientstuen. Værnemidler kan tages af, når man sidder på stuen.
 • Der må maks. være 5 personer på stuen samtidig, inkl. patient og personale.
 • Pårørende skal selv medbringe mad og drikke til eget brug.
 • Der er andagt om onsdagen. Øvrige arrangementer er på pause indtil videre.
 • Ved særlige behov kan personalet kontaktes.

Hvide og Gule Hus:

 • Ingen restriktioner på botilbud, da beboere og personale er vaccineret. Dog skal gæster bære mundbind.
 • I Sundhedscenteret skal der så vidt muligt holdes 2 meters afstand, og alle skal bære mundbind, som må tages af, når man sidder ned.
 • Til spisning må der være 18 personer.
 • Større indendørs arrangementer er på pause indtil videre.

Loppeshoppen:

 • Vi beregner 15 kvm. pr. kunde (retningslinjer siger 4 pr. kunde)
 • 10 kunder i kælderen
 • 6 kunder i hjørnebutikken
 • Personalet bærer visir.
 • Kunder skal bære mundbind i butikkerne og spritte hænder af og holde afstand.

Konferencer:

 • Gæster og oplægsholdere skal kunne fremvise gyldigt coronapas ved ankomst.

Professionsbacheloruddannelserne:

 • Der er 100 pct. fremmøde for studerende fra 24. maj.
 • Underviserne er der er til stede, når der er undervisning
 • Administrationens medarbejdere er til stede på skift.
 • Undervisere og elever testes to gange ugentligt.
 • Alle skal bære mundbind eller visir og holde 1 meters afstand i undervisningslokaler og 2 meters afstand på fællesarealer.
 • Gæster og besøgende skal have coronapas.

SOSU-uddannelserne:

 • Der er 100 pct. fremmøde for elever.
 • Undervisere arbejder hjemmefra, når det er muligt.
 • Undervisere og elever testes to gange ugentligt.
 • Alle skal bære mundbind eller visir og holde 1 meters afstand i undervisningslokaler og 2 meters afstand på fællesarealer.
 • Gæster og besøgende skal have coronapas.

Plejehjem:

Opdateres snarest pga. nye retningslinjer. Er du tvivl forud for et besøg, er du velkommen til at kontakte vores to plejehjem direkte:

------------------------------

OPDATERING 24. MARTS 2021

SOSU-uddannelserne er tilbage fysisk fra tirsdag den 23. marts. Det gælder elever som bliver færdige med deres uddannelse senest 1. august samt GF2-elever. Den fysiske tilbagevenden sker under skærpede krav om to ugentlige test. Frem til 6. april skal de lade sig teste i et af de etablerede testcentre. Herefter gennemføres test på uddannelsescenteret to gange ugentligt. Holdene har fra 6. april fremmøde på skift hver anden uge.

Det er kun tilladt at færdes på uddannelsescentret, hvis man har en negativ corona-test, som ikke er ældre end 72 timer.

Besøgsrestriktioner på vores to plejehjem Salem og Søster Sophies Minde er ophævet, så pårørende nu frit kan komme besøg – dog stadig med både mundbind og visir på fællesarealer samt ved mindre end to meters afstand. Fysisk kontakt undgås så vidt muligt. Det anbefales, at pårørende har en negativ Corona-test, der højst er 48 timer gammel. Der må kun aflægges besøg i beboerens egen bolig uden ophold i fællesarealer. Forsamlingsforbuddet på 5 personer er fortsat gældende.

OPDATERING 15. MARTS 2021

Vi følger bekendtgørelsen om genåbning af uddannelsesinstitutioner. Det betyder, at SOSU-uddannelserne fra 15. marts åbner, så hvert hold kommer til fysisk undervisning en halv dag om ugen udendørs.

OPDATERING 1. MARTS 2021

Den begrænsede genåbning af samfundet har kun ringe betydning for Diakonissestiftelsens ydelser. Vi er dog glade for igen at kunne byde velkommen til Loppeshoppens kunder og frivillige. Kælderloppen åbner tirsdag den 2. marts, og Hjørneloppen åbner onsdag den 3. marts.

OPDATERING 26. JANUAR 2021

Vi har skærpet opmærksomheden på anbefalet brug af mundbind og/eller visir overalt på Diakonissestiftelsen pga. de nye og mere smitsomme corona-mutationer. Vores medarbejdere er indprentet de nye retningslinier. Baggrunden er ønsket om at forebygge smitte med en mere aggressiv virus, som medfører efterfølgende selvisolation i længere tid, end vi før har været vant til.

OPDATERING 7. DECEMBER 2020

Regeringen har i dag forlænget alle eksisterende corona-restriktioner og anbefalinger frem til 28. februar og med virkning fra onsdag den 9. december indført yderligere restriktioner i 38 kommuner – herunder Gentofte og Frederiksberg.

Det betyder, at UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen nu sender alle elever og studerende på henholdsvis SOSU-skolen og professionsbacheloruddannelserne hjem til virtuel undervisning – foreløbig indtil den 3. januar 2021.

I forhold til fejring af den nært forestående jul på Diakonissestiftelsens to plejehjem, så afventer vi Sundhedsstyrelsens særlige retningslinjer for fejring af jul på plejehjem og bosteder.

OPDATERING 2. DECEMBER 2020

Den 1. december meldte myndighederne nye restriktioner ud i 17 kommuner i hovedstadsområdet – herunder Frederiksberg og København. Dette sker som følge af en bekymrende udvikling i udbredelsen af corona-virus.

På Diakonissestiftelsen får de nye restriktioner betydning på to områder: fremmøde på uddannelsescentret og brugen af hjemmearbejde.

På UddannelselsCentret er konsekvensen allerede fra dags dato, at alle studerende på professionsbacheloruddannelserne – 3K og sygepleje – at de er hjemsendt til virtuel undervisning. På SOSU-skolen er al undervisning på tværs af hold aflyst.

Alle afdelinger og enheder i administrationen opfordres til at lade medarbejdere arbejde hjemme i det omfang, det praktisk og fagligt lader sig gøre.

Alle øvrige restriktioner og retningslinjer allerede i effekt fortsætter, som tidligere meldt ud.

De nye restriktioner træder formelt i kraft mandag den 7. december og varer indtil 2. januar 2021.

OPDATERING 26. oktober 2020

Smittetallet for COVID-19 sætter i disse dage en trist rekord. I lyset af denne seneste udvikling har sundhedsmyndighederne indført nye, skærpede krav. Det drejer sig overordnet om to emner: brug af mundbind og skærpelse af forsamlingsforbuddet.

Krav om mundbind

Vi tager situationen alvorligt og vil gøre vores til, at smitten ikke øges yderligere. Derfor vil vi på Diakonissestiftelsen indføre krav om brug af mundbind/visirer dels i vores enheder: Uddannelsescenteret, Søster Sophies Minde, Salem og Hospice. Og dels i de områder af Diakonissestiftelsens bygninger, hvor der færdes mange mennesker. Det drejer sig om: receptionen, gangene, kantine, mødelokaler og Loppeshoppen. Der er sat skilte op de relevante steder.

På Hvide og Gule Hus og i de to børneinstitutioner er der særskilte krav om mundbind i visse situationer – dette vil blive håndteret lokalt.

Allerede nu er der flere af vores sundhedsfaglige lejere, som har indført krav om mundbind.

Vi indfører påbuddet om mundbind/visirer nu, og det gælder indtil videre til 2. januar 2021.

Skærpet forsamlingsforbud

Det skærpede krav om forsamlingsforbud på mere end 10 personer gælder ikke for virksomheder. Men vi vil alligevel indskærpe til ledere og medarbejdere, at alle arrangementer af social karakter aflyses.

Mødeaktiviteter med et fagligt, styringsmæssigt eller administrativt formål skal derimod fortsætte. Det kan for eksempel være forældremøder, bestyrelsesmøder, personalemøder med drøftelse af emner relateret til den daglige drift, faglig supervision eller kompetenceudvikling. Men alle møder skal afholdes under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger.

Hvor det er muligt, opfordrer vi medarbejderne til at arbejde hjemme. Alle medarbejdere indskærpes opmærksomhed på ikke at gå på arbejde med symptomer og at overholde Sundhedsstyrelsen råd.

OPDATERING 14. september 2020

På baggrund af smitteudviklingen i Københavnsområdet er der med øjeblikkelig virkning indført midlertidige besøgsrestriktioner på kommunernes plejecentre. Dette sker efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed og de respektive kommuner.

På Diakonissestiftelsen får dette betydning for plejehjemmet Søster Sophies Minde på Frederiksberg og Plejehjemmet Salem i Gentofte.

Det betyder at:

 • besøg som udgangspunkt skal foregå på udendørs arealer.
 • besøg på indendørsarealer på plejehjemmet ikke kan ske med mindre:
  • besøget sker i en kritisk situation - eller
  • den besøgende er én og samme navngivne nærmeste pårørende, så smitteriskoen kan begrænses og der er mulighed for smitteopsporing

Det er institutionsledelsen, der træffer beslutning om, hvornår der er tale om en kritisk eller særlig situation, og hvem der er de nærmeste pårørende i denne situation.

De midlertidige restriktioner er indtil videre gældende indtil 18. oktober 2020.

OPDATERING 8. september 2020

Smittetallene stiger i øjeblikket i Københavnsområdet og Odense. Sundhedsmyndighederne har svaret på udviklingen med lokale stramninger af restriktioner og opfordringer til fornyet fokus på de allerede kendte anbefalinger om social afstand, hygiejne og brug af værnemidler.

På Diakonissestiftelsen følger vi naturligvis udviklingen tæt og har som følge af myndighedernes pressemøde den 7. september indskærpet retningslinjer i hele organisationen for at undgå smittespredning.

Som situationen er pt bliver medarbejdere ikke hjemsendt. Medarbejdere sendes hjem ved sygdom og henvises til test. De kommer først tilbage til arbejde ved negativt testsvar. Ved fysiske møder tages skærpede forholdsregler omkring afstand, håndhygiejne og der synges som udgangspunkt ikke. Nogle møder afvikles digitalt. Sundhedsmyndighedernes retningslinier følges nøje.

Plejepersonalet fortsætter deres arbejde med høj årvågenhed, brug af værnemidler, fokus på afstand og hygiejne og bliver covid-testet regelmæssigt som en del af den vedtagene forebyggelsesstrategi, hvor testhyppighed er tilpasset kommunens smitte-score.

På UddannelsesCentret er man særligt opmærksom i lyset af seneste smittetal, som angiver den yngre befolkningsgruppe som en af drivkræfterne i de seneste forhøjede smittetal i København og Odense. Det betyder, at alle sociale arrangementer er aflyst, og at den digital/virtuel undervisning øges i visse situationer for at mindske antal af elever og studerende på adressen. Samtidig er der genudsendt instrukser vedrørende afstandskrav, håndhygiejne og brug af værnemidler i bestemte undervisningssituationer.

Vi fastholder og indskærper de rutiner og procedurer, som er indarbejdet gennem foråret og justerer løbende i forhold til seneste udvikling i smittetal og udmeldinger fra myndighederne.

OPDATERING 14. aug. 2020

Sommerferien er slut for de fleste. Corona-virus er derimod fortsat en særdeles aktuel del af Danskernes hverdag. Lokale udbrud og stigende smittetal understreger, at vi alle stadig har en forpligtigelse til at passe på hinanden ved at følge myndighedernes retningslinjer om afstand og hygiejne.

På Diakonissestiftelsens forskellige afdelinger er der fortsat fuld opmærksomhed på at passe på beboere, patienter, borgere, brugere og ansatte. Nogle steder er der i løbet af sommeren sket mindre justeringer i de corona-relaterede restriktioner og retningslinjer:

På Diakonissestiftelsens to plejehjem er det f.eks. nu muligt for pårørende at besøge beboerne indendørs i eget hjem forudsat, at man er symptomfri og overholder de gældende regler om afstand, håndhygiejne og værnemidler.

UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen implementerer regler for brug af mundbind i særlige risikosituationer for at sikre elever, studerende og ansatte under undervisning med fysisk fremmøde.

Hospice har ud fra et forsigtighedsprincip valgt at fastholde koordinering af besøg for at begrænse antallet af personer og dermed smitterisiko blandt patienter og personale.

Generelt arbejder hele organisationen ud fra en ’ny normal’, hvor myndighedernes retningslinjer fortsat følges nøje for at sikre Diakonissestiftelsen som et trygt og sikkert sted for både beboere, brugere og ansatte. Vi forventer, at du som gæst i huset vil gøre det samme.

I forbindelse med den øgede brug af mundbind i samfundet opfordrer vi til, at man orienterer sig i myndighedernes vejledning i korrekt brug af mundbind:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Mundbind/25875_SST_Corona_Mundbindindsats_Folder_A5_Digital_0907.ashx?la=da&hash=5071DD0BDC62023449D1829D624EACCAD3668414

OPDATERING 9. juni 2020

Ferien står for døren

Udenrigsministeriet udsendte den 29. maj 2020 en ny rejsevejledning, der gælder frem til den 31. august 2020, hvori man fraråder ikke-nødvendige rejser til alle lande på nær Island, Norge og Tyskland.

På Diakonissestiftelsen har vi gennem hele corona-forløbet nøje fulgt myndighedernes anbefalinger og retningslinjer. De gør vi også i forhold til sommerferien 2020.

Det betyder, at vi anbefaler beboere, brugere, daginstitutionsbørn, elever og studerende at gøre sig bekendte med og følge anbefalingerne.

Ansatte ved alle Diakonissestiftelsens afdelinger og enheder bliver informeret om aktuelle retningslinjer og afvikler ferie i dialog med nærmeste leder.

Vi justerer løbende rejse- og ferieretningslinjer i forhold til nye udmeldinger fra de relevante myndigheder.

OPDATERING 20. maj 2020

Vi nærmer os en ’ny normal’

Både samfundet og Diakonissestiftelsen er i fuld gang med en kontrolleret genåbning efter mange uger med drift og hverdag dikteret af coronavirussen. Vi er alle på vej mod mere normale tilstande. Ikke mod normal som før midten af marts, da virussen på kort tid ændrede alt – men mod en ’ny normal’.

På Diakonissestiftelsen genåbner vi enheder og tilbud i et tempo, som er sundhedsmæssigt forsvarligt og i tråd med myndighedernes anbefalinger – vi holder fast og holder ud.

Vi har genåbnet Loppeshoppen med kundebegrænsninger og nye procedurer. Emmauskirken har sin ’første’ højmesse pinsedag den 31. maj og planlægger desuden genstart af sociale og kulturelle tilbud – alt naturligvis i henhold til retningslinjer om social distance og øget hygiejne. I Søsterhjemmet er mødeforplejning og konferencefaciliteter igen åbne, men under særlige vilkår om størrelse på arrangementer.

Hjemmeplejen har allerede været i stort set normal drift i en uge og plejehjemmene på Frederiksberg og i Gentofte er kommet godt i gang med at modtaget besøg til beboerne – dog foreløbig i en udendørs løsning, som gør det muligt fortsat at passe godt på en af vores mest sårbare grupper; plejehjemsbeboerne.

På Hvide og Gule Hus i Gentofte er der ligeledes igen gang i besøg hos beboere på botilbuddet og i aktiviteterne i sundhedscentret, som har gennemarbejdet og tilpasset deres tilbud. Vores hospice holder fast i restriktioner for besøgende for at beskytte patienter, pårørende og personale.

Børnehusene Louisegården og Marthagården har, efter perioder med først nødberedskab og pasning i et begrænset setup, gjort klar til at åbne op for fuld drift fra den 25. maj.

Studerende og elever på UCD er i begrænset omfang også vendt tilbage. SOSU-eleverne er tilbage på skolen for at modtage praktisk undervisning og de sygeplejerskestuderende på sidste semester kommer på skolen for at få vejledning til deres bacheloropgaver.  Herudover fortsætter den virtuelle fjernundervisning for elever og studerende.

OPDATERING 14. maj 2020

Plejehjemmene åbner for besøgende

Fase 2 i genåbningen af det corona-nedlukkede Danmark – og Diakonissestiftelse – er godt i gang.

Nye meldinger og retningslinjer fra myndighederne står i kø, og overalt på Diakonissestiftelsen bliver der arbejdet hårdt på at genåbne og tilpasse tilbud, ydelser og arbejdspladser.

Et af de steder, hvor de seneste ændringer har haft stor betydning, er vores to plejehjem Søster Sophies Minde på Frederiksberg og Salem i Gentofte. På begge steder har man fra i dag (14. maj) indført besøgsordninger, hvor pårørende har mulighed for at komme på plejehjemmet og se deres kære til et udendørs møde, hvor det er muligt at overholde sundhedsmyndighedernes krav om afstand, ventilation og hygiejne.

På vores botilbud Hvide Gule Hus i Gentofte er der ligeledes åbnet op for besøg. Også her bliver besøgene under kontrollerede forhold, så vi fortsat kan medvirke til en minimering af smitte og udbredelse af covid-19.

Herudover bliver der i alle Diakonissestiftelsens enheder fortsat arbejdet med fuldt fokus på at følge retningslinjer og regler fra myndigheder.

OPDATERING 20. april 2020

Børnene er tilbage

I dag genåbnede Diakonissestiftelsens to børnehuse for modtagelse af både vuggestue- og børnehavebørn. Forud er gået nogle travle dage med at forberede institutionerne, medarbejderne og forældre på de anderledes forhold, som børnene i første omgang vender tilbage til. F.eks. er børnene opdelt i mindre grupper, som de er sammen med hele dagen. Der er etableret udendørs garderobe, zone-inddeling på legepladsen og opsat ekstra håndvaske, så det er muligt at følge anvisningerne fra Frederiksberg Kommune.

Du kan læse mere om genåbningen her: https://www.diakonissestiftelsen.dk/nyheder/boernene-er-tilbage

På UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen er der også gang i en kontrolleret og gradvis genåbning. I første omgang fik sidstesemester-studerende på sygeplejerskeuddannelsen mulighed for at få vejledning i forbindelse med deres bachelor-projekter.

Tirsdag den 21. april får elever på SOSU-skolen, som er på sidste semester mulighed for at komme til undervisning på skolen igen. Ligesom i børnehusene sker det under regulerede vilkår med mulighed for den påkrævede afstand og håndvask.

I flere af organisationens tværgående afdelinger vil medarbejdere gradsvist vende tilbage i den nærmeste fremtid, når det er relevant og kan foretages sundhedsfagligt forsvarligt.
Og der vil, i tråd med myndighedernes lempelse af restriktioner i forhold til liberale erhverv, være flere af Diakonissestiftelsens sundhedsfaglige lejere, som genåbner i den nærmeste tid.

Hos de allermest sårbare beboere, borgere og patienter på plejehjem, i hjemmeplejen og på hospice er der fortsat fuld opmærksomhed på at forhindre smitte og smittespredning. Dette betyder, at der fortsat vil være besøgsrestriktioner og skærpet opmærksomhed på hygiejne, som beskrevet i sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

OPDATERING 8. april 2020

Mulig åbning af børnehusene efter påske

Regeringen forlængede på et pressemøde den 6. april de fleste restriktioner og påbud i den vedvarende nedlukning af Danmark – foreløbig til og med den 10. maj. Der blev samtidig åbnet op for en kontrolleret genåbning af blandt andet dagtilbud som Diakonissestiftelsens to børnehuse Marthagården og Louisegården.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en række vejledninger omkring rammerne for genåbning. Frem mod den 14. april arbejder Diakonissestiftelsens to børnehuse Marthagården og Louisegården tæt sammen med Frederiksberg Kommune og andre relevante myndigheder om at sikre en genåbning, som lever op til disse vejledninger.

Diakonissestiftelsens øvrige enheder vil fortsætte under restriktioner og særlige vilkår foreløbig indtil 10. maj.

OPDATERING 3. april 2020

Påske under corona-beredskab

I næste uge er det påske, og nedlukning af Danmark har været i effekt en fuld måned. På Diakonissestiftelsen gør vi vores yderste for stadig at levere undervisning, nødpasning, sundheds-, pleje- og omsorgsydelser sikkert og trygt for både brugere og medarbejdere.

Corona-krisens vilkår er en løbende omstilling, hvor nye anvisninger fra myndighederne bliver implementeret dagligt, gamle rutiner nytænkt og vagtplaner tilpasset. Der bliver arbejdet hårdt i alle hjørner af organisationen!

”Vi er glade for de forsigtige, optimistiske toner fra regeringen og sundhedsmyndighederne. Vi holder fast og fokuserer på opgaven og de mange mennesker, som er afhængige af vores pleje og omsorg – også henover påsken, hvor mange medarbejdere yder en ekstra indsats, mens andre får et tiltrængt hvil efter et langt sejt træk i den seneste måned,” siger adm. direktør Anne Mette Fugleholm og ønsker alle en – under omstændighederne – glædelig påske.

OPDATERING 23. marts 2020

Alle corona-restriktioner forlænges foreløbig indtil 13. april 2020

På et pressemøde den 23. marts 2020 har statsminister Mette Frederiksen forlænget den midlertidige nedlukning af Danmark, som blev sat i værk onsdag den 11. marts. Budskabet var entydigt, at det er af afgørende betydning, at vi som samfund nu holder fast og holder sammen – på afstand.

Diakonissestiftelsen følger nøje anvisninger fra både regeringen og alle relevant myndigheder og forlænger derfor også alle corona-relaterede tiltag foreløbig indtil den 13. april.

”Vi holder fast og gør, som det forventes af os. Fællesskabet og de faglige kompetencer er afgørende kvaliteter i denne tid og Diakonissestiftelsen gør det under omstændighederne fantastisk flot i denne vanskelige tid. Der skal lyde en stor tak for en kæmpe indsats til alle medarbejdere fra både direktion og bestyrelse,” lyder det fra adm. direktør Anne Mette Fugleholm.

OPDATERING 19. marts 2020

Besøgsforbud på hospice, plejehjem og botilbud

Diakonissestiftelsens hospice, plejehjem og botilbud har, som konsekvens af de seneste udmeldinger fra regeringen den 17. marts, indført yderligere restriktioner på besøg.

Et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed betyder nu et midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til hospice, plejehjem og bosteder mv., da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19.

Nærmeste pårørendes besøg hos kritisk syge eller dødende personer er undtaget fra forbuddet og kan ske efter konkret aftale med leder på hospice, plejehjemmet eller botilbuddet.

OPDATERING 16. marts 2020

Alle medarbejdere ved Diakonissestiftelsens enheder er d.d. informeret om indskærpet pligt til at være opmærksomme på udvikling af sygdomssymptomer (selvmonitorering) og handle derpå. Dette sker som følge af ændrede retningsliner fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan læses i indsatte link og er gengivet nedenfor:

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Hvordan-skal-sundheds--og-aeldresektoren-hindre-smittespredning-med-COVID-19_

På baggrund af sygdomsudviklingen i Danmark og resten af Europa har Sundhedsstyrelsen har udgivet nye retningslinjer omkring håndtering af COVID-19 i Danmark. Det betyder, at Danmark overgår fra en fase med fokus på inddæmning af smitten til fokus på afbødning af sygdommens konsekvenser i befolkningen og sundhedsvæsenet. Overgangen til en afbødningsstrategi betyder, at der ikke længere gennemføres test af rejsende, der vender hjem fra risikolande, og heller ikke længere karantænesætter personer, der har været i kontakt med smittede.

Sundhedsstyrelsen har d. 15. marts præciseret afsnit om smitteopsporing af COVID-19. Præciseringen beskriver, at de personer, det er for eksempel pårørende, der kommer i nær kontakt med en patient, der er bekræftet smittet med COVID-19, skal være meget opmærksomme på, om de efterfølgende selv får symptomer.

Personale i sundheds- og ældresektoren har en særlig og skærpet forpligtigelse til at være opmærksom på symptomer. Hvis man får mistanke om symptomer, også ved lette symptomer, skal man ikke møde på arbejde.

Skærpet opmærksomhed for sundhedspersonale
Alt personale i sundheds- og ældresektoren, der kan defineres som i nær kontakt med bekræftede tilfælde af COVID-19, har en særlig skærpet forpligtigelse til efterfølgende at udvise særlig opmærksomhed på symptomer på COVID-19, såkaldt selvmonitorering.

Såfremt der fremkommer mistanke om symptomer, også ved lette symptomer, må medarbejderen ikke møde på arbejde, og opstår symptomer efter fremmøde skal personen øjeblikkeligt forlade arbejdspladsen. Ved symptomer skal medarbejderen opholde sig i eget hjem, indtil personen har været symptomfri i 48 timer. Ved forværring skal medarbejderen kontakte læge.

Nær kontakt defineres af Sundhedsstyrelsen, som følger:

 • Personer fra samme husstand som person, der har fået påvist COVID19
 • Personer med direkte fysisk kontakt (fx givet hånd) til person, som har fået påvist COVID-19
 • Personer som har haft ubeskyttet direkte kontakt med smittefarlige sekreter fra person, som har fået påvist COVID-19 fx er blevet hostet på, har berørt brugt lommetørklæde m.v.
 • Personer med tæt kontakt “ansigt-til-ansigt” inden for 2 meter i mere end 15 minutter, fx samtale med person som har fået påvist COVID-19
 • Personer som har været i et lukket miljø fx et klasseværelse, mødelokale m.v. i mere end 15 minutter og med mindre end 2 meters afstand fra person som har fået påvist COVID-19
 • Sundhedspersonale og andre som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder

OPDATERING 13. marts 2020

Diakonissestiftelsen har både før og efter regeringens udmelding af en national plan for håndtering af COVID-19 onsdag den 11. marts arbejdet målrettet på at implementere forhåndsregler, der skal sikre, at vi forsat kan levere ydelser på en måde, som er sikker og tryg for både borgere og medarbejdere.

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som opdateres løbende. Alle medarbejdere er indskærpet retningslinjer om hygiejne og forebyggelse af smittespredning. Vi har taget en række initiativer, der skal medvirke til at skærme sårbare, ældre og patienter:

 • Diakonissestiftelsens UddannelsesCenter er lukket og undervisningen flyttet til et online miljø (foreløbigt indtil 31. marts).
 • Vi har indført restriktioner på besøgende hos de mest sårbare borgere, beboere og patienter på henholdsvis plejehjemmene Søster Sophies Minde og Salem, på Diakonissestiftelsens Hospice samt i hjemmeplejen.
 • Dagtilbud i SundhedsCenter Hvide Hus i Gentofte er lukket midlertidigt, men støtten til beboerne i det psykiatriske botilbud fortsætter.
 • I børnehusene Louisegården og Marthagården følges retningslinjer omkring etablering af nøddagtilbud.
 • Alle større møder, kulturelle arrangementer, konferencer, kantinedrift og alterbrødsproduktion er indstillet (foreløbigt indtil 31. marts).
 • Højmesser og kirkelige handlinger i Emmauskirken er indstillet (foreløbigt indtil 31. marts).
 • Medarbejdere i ikke-borgerrettede eller kritiske funktioner arbejder for så vidt muligt hjemme.
 • Al aktivitet omkring frivillighed er indstillet og genbrugsbutikken Loppeshoppen og de kreative værksteder GIVRUM er lukket (foreløbigt indtil 31. marts).
 • Medarbejderne er instrueret i at følge sundhedsstyrelsens retningslinier vedr. hygiejne og forebyggelse af smittespredning.
 • Der er løbende kontakt mellem Diakonissestiftelsens mange bolig- og erhvervslejere om ændrede procedurer og tiltag.
 • Organisationens direktion og ledergruppe kommunikerer dagligt om behov for og implementering af nødvendige tiltag, og der er etableret en taskforce, som mødes for løbende at revurdere situationen.

Vi opfordrer til, at man følger myndighedernes anvisninger og gør opmærksom på de seneste anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen:

 • Hvis du er rask – beskyt dig selv for at beskytte andre
  Følg rådene om håndvask og håndspritvis hensyn og begrænse fysisk kontakt og sociale aktiviteter.
 • Hvis du har hoste, let feber eller forkølelse – bliv hjemme, indtil du er rask
  Hold afstand til dine nærmeste, og undgå kontakt med andre uden for hjemmet.
 • Hvis du har problemer med vejrtrækningen, forværring af symptomer eller er syg over flere dage – ring til lægen
  Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre. 

OPDATERING 9. marts 2020

Medarbejdere i alle afdelinger på Diakonissestiftelsen bliver løbende informeret og instrueret i korrekt adfærd for at undgå eventuel smittespredning.

Vi opfordrer til, at samarbejdspartnere, brugere, pårørende, beboere og studerende ligeledes orienterer sig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og følger retningslinjerne.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside: sst.dk/corona 

Du har også mulighed for at kontakte den fælles myndighedshotline på 70 20 02 33.

De vigtigste opmærksomheder drejer sig om personlig hygiejne og forholdsregler ved udlandsrejser:

Hygiejne

Følgende fem råd bør følges for at beskytte dig selv og andre:

 1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 2. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
 3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 5. Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker

Udlandsrejse

Sundhedsstyrelsens oversigt over lande, hvor smitteomfanget giver anledning til særlig opmærksomhed kan du se via linket ovenfor. Listen opdateres løbende.

Sammen med kortet finder du information om, hvordan du skal agere, hvis du har besøgt eller skal besøge et risikoland.

Information

Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

sst.dk/corona

Myndighedshotline:

+45 70 20 02 33