Bornholms hospicepersonale på inspirationsbesøg

11. januar 2018

Hele teamet fra Bornholms Hospitals nye Afsnit for Lindrende Behandling var den 10. januar på studiebesøg på Diakonissestiftelsens Hospice, som siden efteråret har ydet faglig sparring og supervision til bornholmerne. Med sig hjem tager de en ny, fælles faglighed og refleksioner om at udvise ro og nærvær.

Teamet fra Bornholms Hospitals Afsnit for Lindrende Behandling på studiebesøg på Diakonissestiftelsens Hospice.

Tekst og fotos: Karen Grønkjær Kjeldsen // kakj@diakonissen.dk 

”Jeg har sådan glædet mig til, at resten af teamet skulle opleve stedet, stemningen og menneskene her på hospice,” fortæller specialeansvarlig kræftsygeplejerske Jessica Meinertz fra Bornholms Hospitals Afsnit for Lindrende Behandling, da hun sammen med sine 11 kolleger besøger Diakonissestiftelsens Hospice den 10. januar.

Hun har selv tidligere været en måned på Diakonissestiftelsens Hospice som led i sin specialuddannelse i kræftsygepleje. Bornholms Hospital har to hospicepladser og tre palliative sengepladser. Diakonissestiftelsen yder dagligt faglig sparring over telefon og mail, ugentlige videokonferencer og udarbejder årlige udviklingsplaner.

Inspiration til at være i nuet
”Jeg er sikker på, at besøget vil sætte refleksioner i gang i forhold til vores egen ageren, når vi kommer hjem – hvordan man selv er og udviser ro og nærvær. Inspiration til at være sammen i nuet,” erklærer Jessica Meinertz.

I alt 12 medarbejdere udgør det bornholmske team. De har først fået et oplæg om grundlæggende palliation og hospicefilosofi fra klinisk sygeplejespecialist Jesper Grud Rasmussen, dernæst har hospicepræst Charlotte Clante fortalt om åndelig omsorg i plejen. Og så overværer gruppen en tværfaglig konference, som er en fast del af hverdagen på Diakonissestiftelsens Hospice.

”Jeg har fortalt om den lindrende behandling ud fra vores holistiske menneskesyn. Det betyder, at vi altid vægter både det fysiske, det psykiske, det åndelige eller eksistentielle og det sociale lige højt. Så når jeg taler med en patient, vil jeg både spørge til, om hun har ondt i maven, om hun er bange, hvordan hun har det med sin ægtefælle, og om hun er begyndt at spekulere meget over døden,” forklarer klinisk sygeplejespecialist Jesper Grud Rasmussen fra Diakonissestiftelsens Hospice.

Fælles faglighed
Jessica Meinertz glæder sig over, at alle i teamet nu får en fælles faglighed.

”Vi får en sikkerhed for at have samme, høje kvalitet i alle vagtlag. Det er vigtigt, at vi alle er bevidste om at tænke både individuelt og komplekst ud fra den enkeltes behov,” siger hun og tilføjer:

”Jeg har også fået inspiration til at inddrage vores hospitalspræst i højere grad. Jeg tror, det kan give stor værdi, at præsten cirkler rundt og er synlig og tilgængelig på afsnittet – også for dem der ikke umiddelbart har bedt om at se en præst. I stedet for at man bestiller en samtale på et afgrænset tidspunkt.”

Fakta

  • De to hospicepladser på Bornholm er resultat af Kræftplan III fra 2011, hvor der blev afsat penge til 42 nye hospicepladser fordelt i hele landet.

  • Diakonissestiftelsens Hospice på Frederiksberg har 16 pladser og har derudover et udgående hospiceteam, som yder pleje og omsorg til yderligere 20 borgere.

  • Diakonissestiftelsens Hospice blev etableret i 1997 som det tredje i landet.

  • Diakonissestiftelsen har 150 års erfaring med at uddanne og drage omsorg for mennesker.

Specialeansvarlig kræftsygeplejerske Jessica Meinertz fra Bornholms Hospitals Afsnit for Lindrende Behandling er sikker på, at besøget vil sætte refleksioner i gang.

Læs også: