Bæredygtighed betaler sig

7. marts 2019

Gevinsten er lavere energiregning, højere medarbejdertrivsel og livskvalitet, når Diakonissestiftelsen arbejder med social og miljømæssig bæredygtighed, fortæller både sekretariatschefen og driftschefen.

Sekretariatschef Mette Fjording og driftschef Kasper Færk Jacobsen er enige om, at social og miljømæssig bæredygtighed betaler sig. FN's Verdensmål, her som byggeklodser, har bragt bæredygtighed på alles læber.

Tekst og fotos: Karen Grønkjær Kjeldsen // kakj@diakonissen.dk

”Det er ganske enkelt en god forretning at arbejde med bæredygtighed og ansvarlighed. Desuden er det en del af vores kultur og DNA,” konstaterer sekretariatschef Mette Fjording fra Diakonissestiftelsen og uddyber:

”Medarbejdere er vores vigtigste ressource. Derfor skal vi passe godt på dem ved at sikre trivsel og godt arbejdsmiljø, så de bliver hos os og fortsat er top-motiverede. Samtidig skal vi kunne tiltrække de rigtige medarbejdere, der er en forudsætning for, at vi kan drive vores kerneforretning. Særligt de yngre generationer vælger ansvarlige og bæredygtige virksomheder til.”

Gevinst for samfundet
Et eksempel på den sociale ansvarlighed er, at Diakonissestiftelsen har etableret et fast samarbejde med Frederiksberg Jobcenter om altid at have 16 praktikpladser til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. På et år har Diakonissestiftelsen haft 67 virksomhedspraktikanter, hvoraf 14 er kommet i job.

”Ifølge Den Sociale Beregner har Diakonissestiftelsen det seneste år skabt en samfundsmæssig gevinst på 2,6 mio. kr. i sparede offentlige ydelser og øgede skatteindtægter fra dem, vi har hjulpet videre i job. Det er en gennemsnitsberegning, men det er bedste bud. Og det er vigtigt med en målestok, fordi det kan motivere os til at holde fast og gøre endnu mere,” siger Mette Fjording.

Skaber stolthed og trivsel
FN’s Verdensmål og frygten for klimaforandringer har for alvor bragt bæredygtighed på alles læber. Diakonissestiftelsen har en lang historie med især det sociale aspekt af bæredygtighed, men det betyder ikke, at man kan hvile på laurbærrene, mener Mette Fjording:

”Vi skal være ambitiøse på verdens vegne. Ingen er i mål, før alle er i mål. Vi kan ikke gøre det alene, så vi skal samarbejde med andre for at skabe de bedste bæredygtige løsninger, som vores samarbejde med Frederiksberg Jobcenter er et eksempel på. Der er knaphed på ressourcer, og derfor skal vi benytte dem ansvarligt. Det er nødvendigt for kloden, og det betaler sig for også for den enkelte virksomhed at engagere sig både miljømæssigt og socialt: Det giver stolte medarbejdere og bedre trivsel,” pointerer hun.

Slut med løbende toiletter
Diakonissestiftelsens Facility Management-afdeling er et af de steder, hvor der bliver gjort et stort stykke arbejde for både social og miljømæssig bæredygtighed. Afdelingen arbejder med drift og vedligehold af Diakonissestiftelsens 45.000 kvadratmeter bygninger og har de seneste år investeret penge og kræfter i at nedbringe CO2-udledningen fra el-, vand- og varme-forbrug med 10-15 pct.

”Vi har for eksempel skiftet til LED-lys og har gennemgået vandinstallationer for at undgå løbende toiletter og vandhaner, som er længe om at blive kolde,” siger driftschef Kasper Færk Jacobsen

Vi ser styrkerne
På det sociale område har Facility Management 10 virksomhedspraktikanter, som for en stor dels vedkommende er borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Det kan måles direkte i en meget høj trivsel: En undersøgelse gennemført i Facility Management i forbindelse med et udviklingsforløb med Den Sociale Kapitalfond i 2018 viste, at medarbejderne er enten tilfredse eller meget tilfredse med deres job. Samtidig svarede 85 pct., at det havde stor betydning for dem, at virksomheden tager et socialt ansvar.

Driftschef Kasper Færk Jacobsen oplever at fokus på både social og miljømæssig bæredygtighed er med til at skabe trivsel og stolthed blandt medarbejderne.

”Vi er blevet gode til at kigge på, hvad mennesker kan i stedet for, hvad de ikke kan. Det er en god og sund øvelse for alle,” siger driftschef Kasper Færk Jacobsen.

”Vi havde igennem længere tid en mand tilknyttet i et ressourceforløb, som kæmpede med nogle personlige udfordringer og derfor havde svært ved at være sammen med mange mennesker. Men han var vildt god til at gennemgå detalje-tegningerne for vores store bygningsmasse. De blev virkelig minutiøst tjekket, og det har skabt en kæmpe værdi. Vi baserer al vores udlejningsvirksomhed på de tegninger,” fortæller han.

Fakta

  • Socialt og samfundsmæssigt ansvar er en del af Diakonissestiftelsens DNA. Eksempelvis har Diakonissestiftelsen et CSR-partnerskab med Frederiksberg Jobcenter med 16 praktikpladser for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

  • 16 medarbejdere er blevet uddannet som mentorer og har etableret et mentornetværk for at kunne støtte mennesker i praktikforløb.

  • Diakonissestiftelsen bidrager bl.a. på denne måde til FN’s Verdensmål nr. 8 ’Anstændige jobs og økonomisk vækst’.

  • Diakonissestiftelsen energirenoverer kontinuerligt sin 45.000 kvadratmeter store bygningsmasse. De seneste tre år 34 CO2-udledningen fra el-, vand- og varme-forbrug nedbragt med 10-15 pct.

  • Diakonissestiftelsen bidrager på denne måde til FN’s Verdensmål nr. 13 ’Klimaindsats’.

  • Diakonissestiftelsen er en non-profit virksomhed med over 155 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker. Vi ser altid mennesket og tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov.

Tema om Bæredygtighed