Aflastning med det enkelte menneske i centrum

9. oktober 2023

Diakonissestiftelsen tilbyder aflastningspladser til borgere, som har brug for ekstra støtte – fx efter et hospitalsophold. Og både faglighed og medmenneskelighed går hånd i hånd blandt personalet på Diakonissestiftelsen. Her er medarbejderne ikke blot omsorgsgivere – de er også borgerens ambassadører.

Billedet viser en kvinde, som spiller på klaver

Social- og sundhedsassistent Lone Andresen fotograferet i fællestuerne på Søster Sofies Minde. Foto: Nicolai Søndergaard Beck.

Af Nicolai Søndergaard Beck // Nibe@diakonissen.dk

I maj 2023 åbnede Diakonissestiftelsen op for en ny mulighed, hvor borgere kan købe et privat aflastningsophold i det tidligere plejehjem Søster Sophies Mindes lokaler. Før såvel som nu er udgangspunktet et løfte om at tilbyde pleje af høj kvalitet til dem, som har mest brug for det.

Man mærker straks denne forpligtelse, når man træder ind i de smukke stuer på Søster Sophies Minde. De er udsmykket med billeder, der fortæller om Diakonissestiftelsens 160 år lange historie med omsorg og pleje.

Billedet viser en stue

Søster Sofies Minde er beliggende centralt på Frederiksberg. Indretning i fællesstuerne er smuk og hyggelig. Foto: Karen Grønkjær Kjeldsen.

Lone er med til at skabe håb

Lone Andresen er social- og sundhedsassistent på Diakonissestiftelsens Aflastningspladser. For Lone er der to ord, der er altafgørende i mødet med borgeren, nemlig medmenneskelighed og ordentlighed. “Jeg går altid ind i en relation med positivitet og troen på det andet menneske. Jeg håber, at det kan være med til at skabe et håb hos borgeren”, fortæller Lone.

Det tværprofessionelle samarbejde

Lone forklarer, at det tværprofessionelle samarbejde er utrolig vigtig både for den enkelte borger og for kvaliteten af den omsorg og pleje, man får, når man er på aflastningsophold på Diakonissestiftelsen.

Hun fremhæver især samarbejdet med fysioterapeuterne, fordi genoptræning efter en hospitalsindlæggelse meget ofte er nødvendig. Her er det vigtigt, at der er et godt og tæt samarbejde mellem fysioterapeuterne og medarbejderne på Diakonissestiftelsen, for det kan sikre, at det er den helt rigtige hjælp og genoptræning, som borgere får. Og det er ofte en medvirkende faktor til at skabe håb og tryghed – og hurtigere fremskridt hos borgeren.

Nysgerrighed er nøglen

”Jeg er ikke bange for at dele ud af mig selv. Så får man så meget igen”
Sådan siger Kim Jacobsen, der er ansat som aftenvagt på Diakonissestiftelsens Aflastningspladser. Kim er social- og sundhedsassistent, og han lægger stor vægt på at være nysgerrig på og interesseret i borgerne, han hjælper.

”Min interesse og nysgerrighed skaber en god og rar relation til det menneske, jeg arbejder med – ja, for mig er det ofte nøglen til det,” siger Kim.

Billedet viser en medarbejder

Kim Jacobsen fotograferet på Aflastningspladsernes terrassen med Diakonissestiftelsens historiske bygninger i baggrunden. Foto: Nicolai Søndergaard Beck.

På aflastningspladserne arbejdes der ud fra en filosofi, som handler om at se det enkelte menneske og tage udgangspunkt i både hvem og hvor i livet, de er. Som Kim fortæller, så er hver enkelt borgers vej mod bedring forskellig. “At være en del af den rejse og kunne bidrage både med stort og med småt. Det er noget, som gør mig glad", fortæller han.

Vi er borgerens ambassadører

Kim fortæller, at personalet samtidig fungerer som borgerens ambassadører:

”Vi arbejder tæt sammen med hospitaler, læger og specialister for at sikre at der er sammenhæng i behandlingsforløbet,” forklarer han.

På den måde er personalet med til at sikre, at borgeren føler sig velinformeret og tryg. Her handler det om at sikre at borgerens rettigheder og interesse altid kommer i første række, når der skal træffes beslutninger med myndigheder og fageksperter.

Vil du vide mere om Diakonissestiftelsens aflastningsophold?

Du kan læse mere om vores aflastningspladser og om, hvordan et ophold kan tilrettelægges for dig eller for din pårørende her

Du og dine pårørende er også altid velkomne til at besøge os eller ringe og høre mere om vores aflastningsophold.

Kontakt os på tlf. 38 38 46 44. Telefontid alle hverdage kl. 8.00-16.00.

Send os en e-mail

Billedet viser 3 kvinder på række

Forstander Hanne Munkholm, planlægger og koordinator Mariane Svop Madsen og souschef Christina Hundebøll Bischoff. Foto: Thomas Wittrup.

 

Fakta

  • Aflastningsophold på Søster Sophies Minde kan frit købes af alle.

  • Opholdet bliver tilrettelagt efter den enkeltes behov. I nogle tilfælde dækker forsikringen ophold eller genoptræning.

  • Der tilbydes 11 aflastningspladser

  • Diakonissestiftelsen har modtaget et legat på 100.000 kr. fra Fabrikant Karl G. Andersens Fond i støtte til udvikling af aflastningspladser på Søster Sophies Minde.

  • Diakonissestiftelsen har 160 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.