Administrerende direktør forlader Diakonissestiftelsen til sommer

11. januar 2021

Efter næsten 10 på posten som administrerende direktør for Diakonissestiftelsen har Anne Mette Fugleholm valgt at opsige sin stilling. Anne Mette Fugleholm fylder 60 år i marts og ønsker at bruge de kommende år på at arbejde mere professionelt med bestyrelsesarbejde og en række andre projekter.

Billedet er et portræt af Anne Mette Fugleholm.

Admininstrende direktør Anne Mette Fugleholm har valgt at fratræde sin stilling pr. 30. juni 2021.

Bestyrelsen for Diakonissestiftelsen beklager Anne Mette Fugleholms beslutning om at stoppe.

Bestyrelsesformand Mogens Madsen siger:

”Bestyrelsen har med tristhed taget Anne Mette Fugleholms beslutning til efterretning. Anne Mette har siden 2012 med professionel styrke, viden og engagement været drivkraften bag den store turn-around af Diakonissestiftelsen, som har medvirket til, at Diakonissestiftelsen i dag er en af Danmarks største og mest solide private leverandører af ydelser vedr. sundhed, ældrepleje, psykiatri, børn og uddannelse.”

Har skabt en stærk organisation

”Hun har med stor ledelsesmæssig tyngde skåret såvel organisation som opgaver til og skabt grundlag for fremtidig lønsom drift. Dette er sket med fokus på såvel økonomisk og faglig udvikling, bæredygtighed samt med afsæt i de værdier, der gør Diakonissestiftelsen unik. Anne Mette Fugleholm har stået i spidsen for at danne partnerskaber, skabe ny forretning og har gennemført den første fase af udviklingsplanen for Diakonissestiftelsens matrikler på Frederiksberg og i Gentofte. Anne Mette har sammen med finansdirektør Claus Pedersen skabt en solid økonomisk udvikling og en stærk organisation bestående af kompetente kolleger, som er klar til at videreføre og udvikle Diakonissestiftelsen. Bestyrelsen har meget at takke Anne Mette for og er glad for, at Anne Mette har indvilget i bidrage med at skabe en god overgang for den kommende direktør.”

”For mig personligt har samarbejdet med Anne Mette Fugleholm været inspirerende og fyldt med tillid, iderigdom og troværdighed, og gennem alle år har Anne Mette ydet en kæmpe arbejdsindsats i alle facetter af såvel strategisk som driftsmæssig ledelse af Diakonissestiftelsen.”

Styrket drift i overgangen

Diakonissestiftelsens bestyrelse har igangsat en rekrutteringsproces med henblik på, at en ny administrerende direktør kan ansættes d. 1. juni. For at sikre kontinuitet vil der være en måneds overlap mellem Anne Mette Fugleholm og den ny administrerende direktør. Bestyrelsen har ligeledes for at styrke driften i overgangen valgt at ansætte Janne Elsborg som del af Direktionen fra 1. maj 2021 til 31. december 2022. Janne Elsborg vil i denne periode udgå af Diakonissestiftelsens bestyrelse. Finansdirektør Claus Pedersen fortsætter i direktionen.

Der vil blive afholdt reception for Anne Mette Fugleholm i slutningen af juni, hvor alle samarbejdspartnere vil blive indbudt til at sige ordentligt farvel.

Anne Mette Fugleholm siger:

”Jeg er ekstremt stolt over den stærke udvikling, som Diakonissestiftelsen har gennemgået, de år jeg har været administrerende direktør. Jeg kan se, at organisationen nu står meget stærkt. Derfor har jeg besluttet, at tiden er rigtig for mig til at træde tilbage og i stedet fokusere mere bredt på bestyrelsesarbejde og en række andre projekter, jeg har i støbeskeen.”

Passion for forretningsudvikling

”Det er et velovervejet valg, for jeg er fortsat meget begejstret for den organisation, som har fyldt det meste af mit liv i de sidste mange år. Passionen for at udvikle organisationer strategisk bærer jeg videre.”

”Jeg har i min stilling både her og tidligere været så privilegeret, at jeg også har haft mulighed for at arbejde i bredere erhvervsmæssig sammenhæng, både som medlem af mindre bestyrelser og i mit virke som medlem af såvel forretningsudvalg og bestyrelse i Dansk Erhverv samt formand for Velfærdspolitisk udvalg under samme. Det har været privilegium for mig at have forskellige ønskejob gennem hele mit arbejdsliv. En fantastisk rejse, hvor min drivkraft altid har været glæden og passionen for forretningsudvikling, mennesker, sundhed og velfærd. Jeg vælger at stoppe på et tidspunkt, hvor jeg har mange ideer, som jeg gerne vil have mulighed for at udvikle – herunder gerne mere bestyrelsesarbejde og forskellige projekter sammen med min mand. Jeg går ikke på pension, men stopper på Diakonissestiftelsen på et tidspunkt, hvor der stadig er tid til at starte noget nyt op.” 

Fakta:

  • Adm. direktør Anne Mette Fugleholm fratræder fra Diakonissestiftelsen den 30. juni 2021. En ny direktør skal ansættes pr. 1. juni.

  • Janne Elsborg, som i dag er medlem af bestyrelsen, vil i perioden 1. maj 2021 til 31. december 2022 fungere som en del af direktionen sammen med finansdirektør Claus Pedersen.

  • Diakonissestiftelsen er en non-profit erhvervsdrivende fond med over 155 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.

  • Diakonissestiftelsen har tilbud og aktiviteter inden for ni områder: Uddannelse; Plejehjem og hjemmepleje; Hospice; Psykiatri; Børn og læring; Genbrug; konference og alterbrød; Kirke og diakoni; samt Udlejning.

  • Diakonissestiftelsen har aktiviteter på Frederiksberg og i Gentofte og har et strategisk partnerskab med PensionDanmark om at bygge friplejehjem i andre kommuner.

  • Diakonissestiftelsen ledes af en professionel bestyrelse. Formand for bestyrelsen er Mogens Madsen.

Hør podcast med Anne Mette Fugleholm