3K-uddannelsen: "Jeg har lært at lytte, så det ikke bare bliver føleri”

16. juni 2020

Det er svært at vælge uddannelse, og Steffen Reimers-Nielsen fandt først sin rette hylde efter flere forsøg, da han søgte ind på Diakonissestiftelsens 3K-uddannelse.

”3K-uddannelsen har været en suverænt god uddannelse for mig,” siger Steffen Reimers-Nielsen, der dimitterede fra 3K-uddannelsen i 2017. Foto: Per Bækgaard.

Af Mette Frid Darré // mfda@diakonissen.dk

Steffen Reimers-Nielsen havde ikke troet, at han en dag skulle skrive både professionsbachelor og kandidat på sit cv. Han havde søgt ind på pædagog-, en håndværks- og en it-uddannelse. De havde alle det samme til fælles: De kunne ikke fastholde ham.

”I mine sene teenageår og ind i tyvere var jeg forvirret og søgende efter, hvad jeg skulle bruge mit liv på. Jeg havde på det tidspunkt ikke fuldført en uddannelse. Jeg var ret god til at stoppe, hvis de ikke levede op til mine forestillinger,” fortæller Steffen Reimers-Nielsen.

Det var først, da han stødte på en lille, ny uddannelse på Frederiksberg, at han endelig fandt et sted, der kunne fastholde ham.

En praktisk uddannelse
Uddannelsen professionsbachelor i Kristendom, kultur og kommunikation giver en adgangsbillet til job inden for frivilligledelse, folkekirken og integrationsarbejde. I fire år prøver studerende kræfter med fag som diakoni (socialt arbejde på kristent grundlag), sjælesorg, kultur og pædagogik. 3K’ere, som de bliver kaldt i daglig tale, er ofte studerende, der kommer fra vidt forskellige baggrunde, og en stor del vælger 3K som en ’second career’.

”Den typiske ansøger til 3K er motiveret af at arbejde for og med mennesker, og mange af vores studerende er engagerede i frivilligt, socialt arbejde i deres studietid,” fortæller Ruth Bjerrum, der er lektor og uddannelseskoordinator på uddannelsen.

Hun kan godt genkende billedet af, at flere af de studerende først søger ind på uddannelsen senere i livet:

”Der er stor aldersspredning blandt ansøgerne til Kristendom, kultur og kommunikation. På årgang 2019 var den yngste 20 år og den ældste 57 år ved studiestart,” fortæller hun.

For Steffen Reimers-Nielsen var det først og fremmest den praktiske del af kristendomsfaget i kombination med projektudvikling, innovation og organisationsteori, der motiverede ham til at søge ind.

”Jeg var begyndt at interessere mig for eksistentielle spørgsmål, tro og etik. Jeg følte, at jeg havde to muligheder: at læse teologi på universitetet eller hoppe på 3K-uddannelsen. Jeg endte med at vælge 3K, da den virkede mere praktisk anvendelig, og jeg kan bruge den i mange sammenhænge. Mit mål var at blive frikirkepræst eller arbejde i en NGO.”

Et godt fundament
Steffen Reimers-Nielsen står endnu ikke overfor en menighed som frikirkepræst. Han søgte efter sin 3K-uddannelse ind på kandidatuddannelsen i socialt arbejde på Aalborg Universitet.

”Jeg ville gå i dybden med den faglige del af socialt arbejde. Jeg tænkte: ’gad vide, om uddannelsen er for akademisk til, at jeg kan følge med?’ Jeg kom jo fra 3K, hvor der er en meget pædagogisk tilgang til undervisningen. Pludselig sad jeg i et auditorium med 100 medstuderende fra 40 forskellige bacheloruddannelser,” husker han.

Selvom Steffen Reimers-Nielsen var nevøs for ikke at kunne følge med i den akademiske undervisning blev han positivt overrasket.

”Jeg synes, at undervisningen på 3K-uddannelsen havde klædt mig godt på til at følge med. Jeg havde en forestilling om, at universitetet ville være elitært og på et vildt højt fagligt niveau, hvor de færreste reelt kan følge med.  Det var bare en fordom, som hurtigt blev gjort til skamme, da jeg ikke har haft nogen problemer med at følge med fagligt.”

Ballast til livet
Efter sin kandidatuddannelse fik han en lederstilling i Kontaktcenter Klippen, der er et socialt tilbud til mennesker i misbrug, hjemløshed og prostitution, og her gjorde han god brug af 3K-fagligheden:

”3K-uddannelsen har klædt mig godt på til at kunne varetage en rolle som fagprofessionel i et komplekst felt. Når jeg sidder over for et menneske, der er ’nedbrudt’ eller måske er flygtet fra et andet land, har det været super vigtigt for mig at have en faglighed inden for sjælesorg og diakoni. Så ved jeg, hvad jeg skal gøre, og det bliver ikke føleri,” fortæller Steffen Reimers-Nielsen og uddyber:

”For eksempel har jeg gennem en periode på fem måneder mødtes med en person, der havde det svært i livet, grundet alkohol og stoffer. I den forbindelse har jeg holdt samtaler af sjælesørgerisk karakter, undervist i kristendom og brugt værktøjer fra motiverende samtale og empatisk lytning, som jeg lærte på uddannelsen.”

Steffen Reimers-Nielsen er ikke i tvivl om, at hans uddannelse har givet ham megen ballast, både til arbejdslivet og privat. Han slår fast:

”Jeg har fået rigtig meget ud af 3K-uddannelsen. Den har gjort mig mere rummelig i forhold til at acceptere, at man kan tro på mange måder: at mangfoldighed og forskellighed langt hen af vejen gør verden mere nuanceret og spændende. Jeg har lært at lytte til andres holdninger uden at blive forarget eller høvle dem ned. Det har i lighed med det at være kristen, givet mig et særligt sindelag, som jeg kan bruge videre.”

Fakta:

  • Steffen Reimers-Nilsen dimitterede fra Kristendom, kultur og kommunikation i sommeren 2017 og efter to på Aalborg Universitet har han en kandidatgrad i socialt arbejde.

  • Professionsbacheloruddannelsen i Kristendom, kultur og kommunikation er en del af Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen.

  • Fra studieordningen: § 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne tilrettelægge, organisere og gennemføre opgaver inden for kommunikation, undervisning, omsorg og ledelse i forbindelse med kristendoms- og kulturformidling i folkekirken, frikirker, kirkelige organisationer og andre foreninger, organisationer og institutioner.
  • Uddannelsen løber over fire år. Den er delt i otte semestre, hvoraf halvandet er praktik.

  • I 2019 blev der over to runder optaget 35 studerende.

  • Det er stadig muligt at søge uddannelsen via kvote 1. frem til den 5. juli 2020.

  • Ansøgerne får svar den 28. juli 2020.

  • Diakonissestiftelsen har over 155 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.

  • Læs mere på 3K's hjemmeside

Læs mere om 3K-uddannelsen: