3K - En uddannelse med mange muligheder

8. marts 2024

Britt Von Baden læser en professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation på Diakonissestiftelsen. Lige nu er hun i fuld gang med de sidste forberedelser, inden hun skal på et feltstudie i Togo. Her skal hun følge nonner på et katolsk hospital, og undersøge samspillet mellem den katolske kirke og de lokale religioner og kulturer.

Af Nicolai Søndergaard Beck // Nibe@diakonissen.dk

En tidlig forårsdag i marts sidder Britt Von Baden på Diakonissestiftelsen og forklarer om hendes uddannelse, Kristendom, Kultur og Kommunikation. Begejstringen lyser ud af hende, når hun bliver spurgt ind til, hvad uddannelsen indtil nu har givet hende af kompetencer.

Vi lærer en masse om, hvordan kultur – i allerbredeste forstand – kan bringe mennesker sammen i fællesskaber. Og vi får nogle gode værktøjer til at udvikle og understøtte fællesskaber på tværs. Man kan godt kalde det for en civilsamfundsudvikler-uddannelse.,” fortæller Britt.

Hun er otte måneder inde i uddannelsen, der varer fire år - men hun ved allerede nu, at hun vil læse en kandidat i pædagogisk antropologi, efter 3K-uddannelsen, som den kaldes i daglig tale. At undersøge kulturelle og sociale dynamikker i et samfund, er noget, som altid har fanget hendes interesse.

I hendes fritid er hun aktiv i en NGO, som hun har været med til at stifte. Her arbejder hun bl.a. med at hjælpe indsatte i et fængsel tæt på hovedstaden Lomé i det vestafrikanske land Togo.

Derfor undersøgte hun muligheden for at kunne tage på et observationsstudie i Togo. Det lykkedes at finde både tid og penge til rejsen, og nu skal Britt afsted i slutningen af marts.

Billedet viser en kvinde

Britt Von Baden, der på en forårsdag i marts fortæller om hendes uddannelse, Kristendom, kultur og kommunikation.

Voodoo-religionens fødested
Britt fortæller, at hun føler sig godt klædt på til at tage af sted:
Det er en studietur, jeg selv arrangerer, og som passer rigtig fint ind i den undervisning, vi får på 3K. Især undervisningen i interviewmetode og at der findes forskellige måder at observere på, har været med til at klæde mig fagligt godt på til at kunne tage af sted”.

Togo er det land, hvor Voodoo-religionen har sit udspring - en religion, som man mener er mere end 6.000 år gammel. I 1996 blev den anerkendt som religion på lige fod med kristendom og islam. Britt skal følge en gruppe nonner på et katolsk hospital og undersøge, hvordan de arbejder i et samfund, hvor netop voodoo er en integreret del af kultur og religion.

På feltstudiet får Britt brug for de observationsmetoder, der har være en del af undervisningen på 3K: 
”Det er nok et af de vigtigste værktøjer, jeg har med mig derned, for det er er med til at give mig en langt mere objektiv forståelse af den virkelighed, jeg skal undersøge,’ forklarer Britt

Ønsket om at gøre en forskel
Britt er uddannet social- og sundhedshjælper og har derudover videreuddannet sig som misbrugsbehandler. Fællestrækket for de to uddannelser er ønsket om at gøre en forskel for andre. Og 3K-uddannelsen på Diakonissestiftelsen ligger godt i forlængelse af den ambition:

”Diakoni betyder jo egentlig ’at være til rådighed for andre”. Det kan godt lyde lidt ’religiøst’, men for mig handler det om medmenneskelighed og om at være nærværende i relationen til andre – og det behøver jo ikke nødvendigvis være en religiøs handling.

Opbakning fra ledelsen
Kim Petersen er rektor på Diakonissestiftelsens uddannelsescenter. Han synes, at Brit Badens feltstudie er et godt eksempel på 3K-uddannelsens bredde, og han fremhæver også både de faglige og mere etiske aspekter af den:

Uddannelsen giver de studerende værdifulde redskaber, så de aktivt er i stand til at styrke et samfund og begå sig i forskellige kulturer. Og så har vi et fokus på medmenneskelighed og ordentlighed, som sikrer, at vores studerende både bliver dygtige fagfolk, og har en høj grad af at være empatisk og nærværende i relationen til andre.  De bliver i stand til at skabe et positivt afsæt, uanset hvor de bevæger sig i verden”.

Kim Petersen minder i øvrigt om, at ansøgningsfristen for videregående uddannelser er d. 15. marts:

Husk, at alle kan søge ind på uddannelsen uanset hvilken religion eller baggrund man måtte komme fra, ” afslutter han.

En mand fra Diakonissestiftelsen

Kim Petersen - Rektor for uddannelsescenteret på Diakonissestiftelsen Foto: Thomas Wittrup

Fakta

  • Professionsbachelor-uddannelsen i Kristendom, Kultur og Kommunikation varer fire år. Den er delt i otte semestre, hvoraf halvandet er praktik.

  • Dimittender fra 3K-uddannelsen finder ofte job som fx frivillighedskoordinator, integrationsmedarbejder, projektleder, projektmedarbejder eller kirke- og kulturmedarbejder.

  • Diakonissestiftelsen er en non-profit erhvervsdrivende fond, en af Danmarks største velfærdsorganisationer og har over 160 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.

  • Læs mere på 3K's hjemmeside.