Ældreministeren peger på Søster Sophies Minde

26. juni 2017

Ældreminister Thyra Frank er blevet spurgt af BT, hvilken type plejehjem hun kunne tænke sig at bo på, og hun pegede på Søster Sophies Minde på Diakonissestiftelsen som et glimrende eksempel. I den anledning har BT arrangeret et uformelt besøg, der gav ministeren lyst til at vende tilbage til sin fortid som plejehjemsforstander.

Af Karen Grønkjær Kjeldsen // kakj@diakonissen.dk

”Det er ikke sådan, at du mangler en aftenvagt her på Søster Sophies Minde?” siger ældreminister Thyra Frank med et grin, hvortil forstander Hanne Munkholm kvikt svarer, at ministeren er velkommen til at blive frivillig.

Scenen er sat under Thyra Franks uformelle besøg på Søster Sophies Minde, som er kommet i stand, da avisen BT har spurgt ministeren, hvilken type plejehjem hun selv helst vil bo på.

Forstander Hanne Munkholm (t.v.) tager imod ældreminister Thyra Frank, der har udpeget Søster Sophies Minde som en type plejehjem, hun kunne tænke sig at bo på. Foto: Karen Grønkjær.

Forstander Hanne Munkholm (t.v.) tager imod ældreminister Thyra Frank, der har udpeget Søster Sophies Minde som en type plejehjem, hun kunne tænke sig at bo på. Foto: Karen Grønkjær.

”Jeg har sagt til min mand, Peter, at hvis der skulle ske mig noget, så vil jeg gerne et sted hen, hvor der er diakonisser. Jeg vil gerne bo et sted, hvor medmenneskeligheden lever, og hvor jeg får lov at være den sære Thyra, som jeg altid har været," siger Thyra Frank under besøget. 

Ældreministeren bliver vist rundt på fællesarealer og besøger en beboer, Oda, der meget stolt viser sin lejlighed frem og fortæller om sin musikalske familie. Thyra Frank tager sig god tid til at hilse på hver enkelt beboer og lytte til alle fortællingerne.

Beboeren, Oda, er meget glad for at vise ældreministeren sin hyggelige lejlighed på Søster Sophies Minde. Foto: Karen Grønkjær.

Inspirerende faglighed

Undervejs kommer hun også ud til personalekontoret, hvor ledende sygeplejerske Mette Prip forklarer, hvordan de sikrer høj faglig kvalitet i plejen og meget få indlæggelser af beboerne, ved at personalet mødes tre gange om dagen og taler om samtlige beboere. De bliver vurderet ud fra, hvor akut den plejekrævende indsats er i forhold til medicin, fald, tryksår og en samlet helhedsvurdering. 

”Vil du ikke sende mig et par linjer om det? Jeg samler på eksempler, hver gang jeg møder kolleger, der har tænkt gode tanker om at mindske tidsforbruget til dokumentation. Dokumentation er uendeligt vigtigt, men det skal gerne være på en simpel måde og for beboernes skyld, ikke for dokumentationens skyld,” siger Thyra Frank.

Afdelingssygeplejerske Mette Prip (t.h.) forklarer systemet til at risikovurdere beboerne for at undgå indlæggelser, infektioner mm. Foto: Karen Grønkjær.

Beboerne står i kø

Rundvisningen slutter i plejehjemmets stuer, som for nylig er blevet renoveret.

”Søster Sophies Minde er et 62 år gammelt hus, som er ved at undergå en tiltrængt forskønnelse takket være arv og gaver. Vi har renoveret med fokus på hjemlighed og fællesskab, fx er tapeterne sammensat, så de giver hjemligt præg og samtidig hjælper med at finde rundt,” fortæller Hanne Munkholm og fortsætter:

”Næste fase er boligerne, som jo ikke er nye, moderne boliger. Men der er alligevel venteliste til at bo her pga. personalets engagement og professionalisme og vores fokus på høj faglighed i plejen, livskvalitet, glæde og fællesskab.”

Beboer John Krabbe og forstander Hanne Munkholm spiller til fællessangen. John har også skrevet en sang til Thyra Frank. Foto: Karen Grønkjær.

En sang til Thyra

I opholdsstuen er alle beboere samlet til portvin, chokolade og fællessang. En af beboerne, John Krabbe, har skrevet en sang til Thyra Frank på ”Jeg er havren”, som han selv akkompagnerer på klaver: ”Nu hun kører i sin dyre bil, og ta’r hånd om det som folket vil

Afslutningsvist holder Tyra Frank tale:

”Jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag, til at besøge et plejehjem, hvor medmenneskeligheden virkelig lever. Og Søster Sophies Minde har til fulde levet op til mine forventninger. Når jeg oplever et hjem som dette, vækkes utroligt mange gode minder fra min egen tid som plejehjemsforstander. I skal vide, at jeg brænder for dette område, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, i den tid jeg får lov at sidde som ansvarlig for ældreområdet.”

"Jeg ved en lærkerede..." Denne sang bliver altid brugt som afslutning på fællesarrangementer på Søster Sophies Minde og også denne dag, så beboerne fornemmer, at nu nærmer afslutningen sig. Foto: Karen Grønkjær.

 Fakta:

  •          Plejehjemmet Søster Sophies Minde er en del af Diakonissestiftelsen, en almennyttig, erhvervsdrivende fond.
  •          Plejehjemmet er privat, men har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune.
  •          Historisk var det et alderdomshjem for pensionerede diakonisser, men i dag visiterer Frederiksberg Kommune borgere til plejehjemmet.
  •          Tre af de 24 beboere er diakonisser, og ingen i personalegruppen har diakon-baggrund.
  •          Diakonissestiftelsen har en lang tradition for at involvere frivillige kræfter. Sådan er det også på Søster Sophies Minde. De frivillige bidrager bl.a. til indkøb, fredagsbar, skønhedssalon og andre aktiviteter.