Studiedesign, uge 19-21

en firkløver som er logo for rebus-projektet

Studiedesign, uge 19-21

Uge 19 - 21: 
3 ugers intervention. De deltagende ældre borgere får hjælp til personlig hygiejne  2 dage med badeservietter, 2 dage med vand og sæbe. Spørgeskema udfyldes efter hver besøg.

Intervention: De inkluderede ældre deltager i et cross-over forløb, hvor de er deres egen kontrolgruppe, og hvor de på skift anvender vand og sæbe til personlig hygiejne i to dage efterfulgt af to dage med badeservietter. Denne proces gentages i 3 fortløbende uger. De samme sygeplejestuderende og sosu-assistentelever gennemfører planmæssigt hjælp til begge badetyper hos de samme ældre i de 3 uger, hvor studiet gennemføres. Borgerne tilbydes deres ugentlige bad som vanligt i projektperioden. De sygeplejestuderende på modul 12 i deres uddannelsesforløb er i team med sosu-assistentelever i praktik, der er således 6 teams. Eleverne udfører personlig hygiejne, mens de studerende er observatører og forestår interview og dataindsamling med både kvantitative og kvalitative spørgsmål i forhold til:

  • De ældres tilfredshed
  • Hudens beskaffenhed
  • Tidsforbrug
  • Selvvurderet velvære med brug af vand og sæbe
  • Selvvurderet velvære med brug af badeservietter
  • Borgernes vurdering af de to badetyper
  • Faglig vurdering af  personlig hygiejne med vand og sæbe versus badeservietter
  • Sygeplejefaglig anbefaling/borgernes anbefaling af  de to badetyper