Studiedesign uge 17

Til at gennemføre projektet inden for den fastsatte tidsramme var der behov for 12 medarbejdere fordelt på 6 sygeplejestuderende og 6 SoSu-elever. 

Det pågældende hold studerende blev på modul 10 orienteret om projektet, så de kunne indgive ønsker om klinikplads på modul 12.

Personlig og faglig motivation for aktiv deltagelse i faser af forskningsprocessen i klinisk praksis kunne realiseres. Alle  seks sygeplejestuderende havde således aktivt prioriteret Frederiksberg Hjemmesygepleje som kliniksted og dermed valgt at indgå i projektet. Modul 12 afsluttes med en intern klinisk prøve, der tager udgangspunkt i en selvvalgt sygeplejefaglig problemstilling. De studerende var opmærksomme på, at de ikke var forpligtede til at vælge en problemstilling inden for projektets problemfelt til modul 12 opgaven. Der er to eksaminatorer til den interne prøve på modul 12, her er den ene kliniske vejleder fra projektets arbejdsgruppe, mens den anden eksaminator er den lektor fra sygeplejerskeuddannelsen, som kontinuerligt er tilknyttet hjemmesygeplejen, men ikke er tilknyttet projektet. Denne prioritering er foretaget bevidst for ikke at lægge pres på de studerende, hvis de ønsker at arbejde med andre problemstillinger fra klinikperioden.

De seks SoSu-elever blev også informeret om projektet forud for deres klinikperiode, men af logistiske og  tidsmæssige årsager havde de ikke mulighed for at vælge projektet til eller fra. 

Følgende spørgeskema sendes til de studerende 25. april 2016: Seskema om faglige forudsætninger

Studiedesign:

Uge 17 (26-28. april)

1. projektdag:

De sygeplejestuderende introduceres til praktikperioden. De modtager en kuvert med navnet på deres teampartner samt en plan over de ældre borgere, de skal følge i de 3 uger interventionen gennemføres, hvilket for alle 6 teams betyder, at de to dage i hver uge assisterer de ældre til personlig hygiejne med vand og sæbe og to dage med badeservietter. Alle de sygeplejestuderendes kuverter indeholder en dansk artikel om brug af badeservietter til patienter på en medicinsk afdeling, samt otte forskellige engelske artikler, publiceret i internationale journals. Der udleveres til analyse af artiklerne en skabelon, som de studerende kan anvende som redskab til review af artiklerne. De studerende orienteres om, at forskningen er inspireret af både Florence Nigthingales og Virginia Hendersons tilgang til basal sygepleje. De studerende inddeler sig til at gennemføre systematiske reviews af artiklerne i tre grupper. Præsentation planlægges som en journal club ved afslutningen af deres praktik.

2. projektdag:

En temadag med introduktion til det konkrete forskningsprojekt ved sygeplejeforsker og udviklingssygeplejerske Brita Lindeberg: 

En forskningssygeplejerske har oplæg om et tilsvarende forløb med fokus på sine erfaringer i klinisk praksis i sygehusregi fra medicinsk afdeling. Orientering om juridiske og formelle pligter og ansvarsområder for både ledere og dataindsamlere i processen. I skill lab afprøver vi efterfølgende brug af badeservietter. De studerende drøfter og interviewes om deres holdninger og forventninger til deltagelse i projektet af en repræsentant fra Dansk Sygeplejeråd (link til www.dsr/nyheder 21-06-2016).

Dagen afrundes i plenum med dialog om forventninger til at deltage i forskning og erfaringer fra tidligere praksis.

3. projektdag:

Studie besøg hos  virksomheden Apodan for  de sygeplejestuderende, sosu-assistenteleverne og projektgruppen. Apodan er en af leverandørerne af badeservietter til de danske  sygehuse, plejehjem og kommuner. Efter introduktion til produktet var der debat og erfaringsudveksling om brugen af badeservietter i klinisk praksis.

Børnetegning af en person med vaskeservietter