En firkløver

ReBUS - projektets kronologi

September - december 2015

I efteråret 2015 etableres en styregruppe og en projektgruppe til forskningsprojektet ReBUS.

I styregruppen sidder:

 • Chef for hjemmesygepleje og kommunal hjemmehjælp  i Frederiksberg kommune, diplom i ledelse (SD) og master i sundhedsantrologi (MSA), Heidi Næsted Stuhaug
 • Rektor på UCD, Diakonissestiftelsen, Kim Petersen
 • Forskningsleder, seniorforsker, sygeplejerske, cand.cur, Ph.D., Britta Hørdam

Portrætfoto af Heidi Næsted Stuhaug

Heidi Næsted Stuhaug

Portrætfoto af Kim Petersen

Kim Petersen

Portrætfoto af Britta Hørdam

Britta Hørdam

I projektgruppen sidder:

 • Forskningsleder, Britta Hørdam
 • Kliniske vejledere i hjemmesygeplejen, Jette Honoré og Rikke Volmer Brandsen
 • Lektor på UCD, Diakonissestiftelsen, Hanne Krogager
 • Underviser på SOSU-skolen, Marianne Larsen

Læs mere om projektgruppe og styregruppe

---------------------------------------------------------------------------------------

Marts 2016

Indbydelse til borgere i Frederiksberg Hjemmesygepleje om deltagelse i projekt ReBUS:


April 2016

Seks sygeplejestuderende og seks SOSU-elever deltager i projektet Projektdage uge 17

Tegning Regitze Hørdam 2016 En tegning af, hvordan man bruger badeservietter
En tegning af en person med en pakke badeservietter

Badeservietter til brug i ReBUS, fra firmaet Apodan. 

Maj 2016

Omtale i nyhedsbrev fra Frederiksberg Kommunes Hjemmepleje

---------------------------------------------------------------------------------------

Juni 2016

Projektdage uge 19-21

3 ugers intervention. De deltagende ældre borgere får af projektets studerende hjælp til personlig hygiejne 2 dage med badeservietter, 2 dage med vand og sæbe. Spørgeskema udfyldes efter hver besøg.

7. juni 2016: Journal club, præsentation af reviews

Reviews gennemføres. Sygeplejestuderendes endelige præsentation af videnskabelige artikler – afslutning på deres deltagelse i klinikmodul forløb 12.

19-22. juni 2016: Nordic Congress of Gerontology

Deltagelse og præsentation af projektet ved Nordic Congress of Gerontology (23NKG) i Finland, der bliver afholdt hver andet år. Projektet inviteres på baggrund af et “abstact” indsendt af Britta Hørdam.

Et billede af abstractets forside


Billedet viser fire kvinder
På billedet fra venstre: Jette Honoré, Britta Hørdam, Rikke Volmer Brandsen og Hanne Krogager


Omtale i nyhedsbrev fra Frederiksberg Kommunes Hjemmepleje

  

21. juni 2016: Artikel fra Dansk Sygeplejeråd 

Seks sygeplejerskestuderende på modul 12 er dybt engagerede og deltager i et forskningsprojekt i hjemmeplejen på Frederiksberg:

To kvinder ser på badeservietter

---------------------------------------------------------------------------------------

August 2016

Artikel udkommer i Uddannelsesnyt, Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker, nr. 3, 27. årgang, 2016

 

November 2016

Deltagelse ved national konference om aldring og samfund 7.-8. november 2016 i Middelfart:

 • Præsentation af forskningsprojektet ReBUS
 • Projektet gennemføres som et interventionsprojekt i et samarbejde mellem: Ekstern sygeplejeforsker, Frederiksberg Kommunes hjemmesygepleje og UC Diakonissestiftelsen (oplæg ved forskningsleder Britta Hørdam)

Formål med ReBus, i forhold til borgere og studerende

Borgerne: Hvordan oplever de ældre hjælp til personlig hygiejne ved brug af traditionelt bad med vand og sæbe versus brug af nyeste teknologi i form af badeservietter?
Studerende: At styrke praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter i samarbejde med aftagerne: Frederiksberg Kommune og UC Diakonissestiftelsen.

 ---------------------------------------------------------------------------------------

December 2016

ReBUS-projekt som inspiration til efteruddannelse for kliniske vejledere

Hvert halve år afholdes ERFA-dag for alle kliniske vejledere ved afdelingerne i Hospitalsenheden Vest. På den seneste ERFA-dag i december 2016 blev vejlederne bl.a. undervist i lovkrav og myndighedstilladelser i forbindelse med forskning- og udviklingsopgaver. ReBUS-projektet blev anvendt som eksempel på, hvorledes sygeplejestuderende kan inddrages i forsknings- og udviklingsprojekter og udvikle deres kompetencer i den henseende. Ligeledes blev projektet anvendt som eksempel på, hvad, hvornår og til hvem (myndigheder) et projekt skal anmeldes.

Underviser: Sygeplejerske, ph.d.-studerende Brigitta Villumsen Rasmussen

Forside fra præsentation til erfa-dag.

Ny forskningsbaseret viden

Klinisk vejleder Rikke Volmer Brandsen og områdeleder Anni Birgit Hansen vurderer sammen udbyttet af hjemmeplejens indsats og aktiviteter i praksisnær forskning, hvor sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever har bidraget til viden om ældre borgeres vurdering af to badetyper.

To kvinder ser på en computerskærm

 

Resultater præsenteres for studerende

Sygeplejerskestuderende fra UCD hold f2014, i klinik i Frederiksbergs hjemmepleje fra 14. november til 27. januar 2017, præsenteres for resultaterne af praksisnær forskning i projekt ReBUS.

Studerende sidder ved et bord og kigger på resultater      

 ---------------------------------------------------------------------------------------

Januar 2017

I Frederiksberg hjemmepleje introducerer klinisk vejleder, Rikke Volmer Brandsen, sin nye kollega, klinisk vejleder Pernille Høegh Larsen, til Projektet ReBus.

To kvinder ser på en pakke badesservietter

9. januar 2017 - ReBUS projektet vækker interesse på flere platforme

D. 9. januar delte klinisk vejleder, Rikke Volmer Brandsen, Diakonissestiftelsens artikel 'Studerende og brugere inddraget i nyt banebrydende forskningsprojekt om hjælp til personlig hygiejne' på facebook.

Det vakte opmærksomhed hos Karin Anna Petersen, professor ved Bergens universitet, Institute of Global Health and social medicin, Reserach group Praxeologi.

Et screendump af en kommentar på facebook

11. januar 2017 - Drøftelse af ReBUS resultater

Rektor Kim Petersen indbød seniorforsker Britta Hørdam til at orientere og diskutere resultaterne af ReBUS med uddannelsesrådet i relation til både uddannelsen til sygeplejerske og samarbejdet om forskningsaktiviteter med Frederiksberg hjemmepleje.

19. januar 2017 - Færdiguddannede sygeplejersker

D. 19. januar 2017 bestod de to bachelorstuderende Annike Bing og Troels Krarup Frandsen deres afsluttende eksamen og blev færdiguddannede sygeplejersker. Deres bacheloropgave havde afsæt i ReBUS projektet:

Hvordan beskrives sengebadet anno 2016 med henholdsvis vaskeservietter og vand og sæbe i den sygeplejefaglige forskningslitteratur, og hvilke implikationer kan det få for den kliniske sygeplejepraksis?"

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------

Februar 2017

FSUS (Fagligt Selskab For Undervisende Sygeplejersker) uddannelsesnyt nr. 1 2017 er udkommet. ReBUS projektet er her omtalt i artiklen:

"Praksisnær forskning i et innovativt samarbejde mellem UCD og Frederiksberg hjemmesygepleje med aktiv deltagelse af sygeplejestuderende"

Artiklen præsenterer de sygeplejerskestuderendes forudsætninger, aktive deltagelse og konkrete udbytte af deltagelse i praksisnær forskning.

Chef for Frederiksberg kommunes hjemmepleje, Heidi Stuhaug har i et nyhedsbrev formidlet den nyeste artikel om ReBUS:

"Hvis du har lyst til at læse om praksisnær forskning, som er foregået LIGE her i vores hjemmepleje, så kan du læse meget mere i dagens vedhæftede artikel. I projektet blev det undersøgt, hvordan borgere visiteret i hjemmeplejen til hjælp til personlig hygiejne vurderede brug af badeservietter versus vand og sæbe. ReBUS er et akronym for Rehabilitation Bath User Satisfaction. Deltagere i projektet var vores kliniske vejledere og sygeplejestuderende i Hjemmeplejen. Artiklen er bl.a. skrevet af Heidi Stuhaug og Rikke Volmer Brandsen."

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------

Marts 2017

20. marts - Styregruppemøde

Styregruppen sidder om et bord

Den 20 marts 2017 holdt styregruppen møde, her var der fokus på status over det seneste års aktiviteter og på planlægning af de kommende tiltag:

 • 1 års follow-up blandt de deltagende borgere i projektets 3 ugers program i 2016
 • fortsat aktiv inddragelse af sygeplejestuderende samt SOSU-elever i praktik i april-juni 2017

22. marts - Oplæg ved konference

Britta Hørdam præsenterede et oplæg om patientinvolvering ved konference hos Det faglige selskab for sygeplejersker, der arbejder med udvikling og forskning

Som eksempel på inddragelse af borgere i forskning, der omhandler egen hverdagsrehabilitering, blev erfaringerne og resultaterne projekt ReBUS præsenteret.

23. marts - Arbejdet fortsætter

Arbejdet med artikelskrivning og formidling af resultaterne i projekt ReBUS fortsat.

Tre personer sidder ved et bord     

Her er Annike Bing og Troels Krarup i samarbejde med Britta Hørdam ved at udarbejde review af nuværende artikler og viden inden for ReBUS forskningsområdet med henblik på diskussion og analyse af data, som kan formidles internationalt. I dette arbejde er styregruppen også en aktiv part.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------

April 2017

26. april - 1 års follow up

Studiestart for modul 12 - sygeplejestuderende i hjemmeplejen.

Se programmet

Fem kvinder står ved siden af hinanden

På billedet: Christina Louise Schultz, Emilia Sofie Richter Prehn, Nicoline Ellebæk Pedersen, Anna Graff Petersen

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------

Maj 2017

7. maj 2017 - 1 års follow-up på personlig hygiejne med vand og sæbe versus badeservietter

De fire sygeplejestuderende Christina, Amilia, Nicoline og Anna hold Syd E 14 introduceres til 1 års follow-up interview af klinisk vejleder Rikke V. Brandsen og forsker Britta Hørdam.

Undersøgelsen har fokus på borgernes:

 • egenomsorg
 • hverdagsrehabilitering
 • selvvurderet helbredsstatus
 • netværk
 • deltagelse i kommunens aktivitetstilbud
 • interesse og motivation personlig hygiejne med vand og sæbe versus badeservietter

Efter detaljeret gennemgang af indhold og resultater af forskningen i 2016, deltager de studerende individuelt sammen med klinisk vejleder Rikke V, Brandsen i follow-up interviews hos 4-5 borgere.

 

Efter introduktion og gennemgang af interview guide til 1 års follow-up gennemgik områdeleder Annie Birgit Hansen "demografi - målsætning og ældrepolitik i Frederiksberg kommune" for de studerende.

 

8. maj 2017 - SOSU-elever til vejledning

Fire personer sidder ved et bord.

De to SOSU-elever Jessica Lilja Gannon og Kasper Kristoffer Romer til vejledning med klinisk vejleder Rikke V. Brandsen og underviser Anja Richter.

Her blev det samme program gennemgået som dagen før med de sygeplejestuderende.

Jessica og Kasper deltog sammen med klinisk vejleder Rikke V. Brandsen i 1 års follow-up interviews samme dag, hvorefter der blev drøftet og reflekteret over inddragelse af borgere i nye bademuligheder.

 ---------------------------------------------------------------------------------------

Juni 2017

1. juni 2017 - ICN (International Council of Nurses) konference i Barcelona

På ICN konferencen 2017 i Barcelona blev “Coaching to self-care” præsenteret som foredrag. Som delprojekter blev både “Nurse assisted bath” og “ReBUS" præsenteret. 
Se præsentation: Nurse assisted bath & ReBUS (pdf)

Disse to forskningsprojekter er med til at understøtte og løfte paraplyprojektet “Patientinvolvement in own rehabilitation”, der omhandler sygepleje til ældre, som udskrives 1-2 dage efter hofteoperation. En af de store udfordringer for ældre med gangbesvær og afhængighed af hjælpemidler er netop at få hjælp og støtte til personlig hygiejne.

Både “Nurse assisted bath og “Rebus” har udforsket de ældres erfaringer og holdning til bad med vand og sæbe versus badeservietter. Erfaringerne med de to badetyper til ældre viser, at både på hospitalet og i hjemmeplejen er de ældre tilfredse med muligheden for at anvende badeservietter til personlig hygiejne. Samtidig viser forskningen også, at både de ældre og plejepersonalet tager til efterretning, at det er optimalt selv at kunne vælge sin badetype i hverdagen.

På konferencen deltog vi sammen med personer fra UCD og Frederiksberg hjemmepleje. Der var stor tilslutning og interesse til foredraget og den efterfølgende spørgerunde.

Logo for konference i Barcelona

Galleri

20. juni - Studiebesøg hos leverandør af badeservietter

I forbindelse med vores 1- års follow - up forskningsprojekt ” ReBUS”, gennemførte vi et studiebesøg hos APODAN den 20/6-2017. Apodan er leverandør af bl.a. badeservietter og badehandsker.

Modul 12 studerende Hold 2014 har deltaget i forskningsprojektet fra uge 17-26.

Fem studerende står ved en flipover

I studiebesøget deltog fra venstre: klinisk vejleder Pernille H. Larsen, sygeplejestuderende Christina Schultz, Nicoline Pedersen, Emilia Prehn, klinisk vejleder Rikke V. Brandsen og sygeplejestuderende Anna Petersen.

tre personer ved et bord

Project Manager Tina Luchow Jensen (Apodan), stiller refleksive spørgsmål til de sygeplejestudernde studerende i relation til brugen af vaskeservietter til de ældre i hjemmeplejen.

En gruppe mennesker kigger på en vaskehandsek

Morten Lodberg Petersen, Adm. Direktør, (Apodan) demonstrerer seneste nyt i form af en vaskehandske, som det også kan være interessant at undersøge, hvad de ældres holdning og vurdering vil være med fokus på hjælp til deres personlige i hverdagen.

Alle sygeplejestuderende og sosu-elever var nysgerrige på den teknologiske udvikling, hvilket udløste mange relevante spørgsmål fra de studerende og eleverne til, hvordan der er muligheder for forbedring af praksis hos de ældre i hjemmeplejen. En meget udbytterig og spændende debat.

Tre perswoner kigger på vaskeservietter

Fra venstre: SOSU-elev Jessica Gannon, klinisk vejleder Pernille Larsen og underviser Anja Richter fra UCD.

studerende kigger på vaskehandsker

En meget spændende og anderledes dag i klinik praksis med fokus på innovation i Frederiksberg Hjemmepleje. Vi er helt sikker på, at nye udviklingsinitiativer vil komme i spil på baggrund af inspirerende oplæg, ny viden og efterfølgende diskussion. Tak til APODAN.

studerende kigger på vaskehandsker

 

21.-22. juni 2017 - Studieaktiviteter (Interview, Journal club og Evaluering)

Interview med borger i Frederiksberg hjemmeplejes ved 1 års follow-up projekt.

Studerende interviewer en borger

Sygeplejestuderende Anna Graff Petersen (modul 12) interviewer borger.

Kim Petersen kigger på et træningslaboratorium

Rektor Kim Petersen (UCD) beundrer det nyetablerede skill-lab i Frederiksberg Hjemmepleje.

 

Evaluering og Journal Club

fire personer ved et bord

Fra venstre: Sygeplejestuderende Anna Graff Petersen, seniorforsker Britta Hørdam, sygeplejestuderende Nikoline Ellebæk Pedersen og klinisk vejleder Rikke Volmer Brandsen.

 

syv personer ved et bord

Fra venstre: Leder af Hjemmeplejen Heidi Næsted Stuhaug, seniorforsker Britta Hørdam, klinisk vejleder Rikke Volmer Brandsen, tidligere sygeplejerskestuderende Trols Krarup Frandsen, sygeplejestuderende Nikoline Ellebæk Pedersen og Christina Schultz samt rektor for UCD, Kim Petersen.

August 2017

28. august 2017

Klinisk vejleder i Frederiksberg hjemmepleje introducerer sygeplejestuderende til ReBUS-forskningsprojektet:

Baggrund, forskningsresultater og de sygeplejestuderendes muligheder for deltagelse i klinisk sygeplejeforskning.

Fire personer står ved en seng med en dukke i
Til venstre ses sygeplejestuderende Bonnie Schack, Sanne Krogh Johansen, klinisk vejleder Rikke Volmer Brandsen og sygeplejestuderende Nicoline Mikkelsen fra hold Sydf 32015

Følgende artikler, der blev udleveret til forberedelse og udarbejdelse af systematik review, var :

 1. Skewes SM. No more bed baths!... bag bath... a technique that lessens the risk of skin impairment. RN 1994; 57: 34–5. Nøddeskou L., Hemmingsen L., Hørdam B (2015). Elderly patients’ and nurses’ assessement of traditional bath compared to prepacked single units – randomized clinical trial. I: Scand J Caring SCI: 29 (347-352).
 2. Hørdam B 2016. ReBUS: Forskning i basal sygepleje, Hverdagsrehabilitering til ældre i hjemmesygeplejen i forbindelse med personlig hygiejne. Uddannelsesnyt nr. 3. 27 årgang 2016
 3. Hørdam B 2016. ReBUS: Praksisnær forskning i et innovativt samarbejde mellem UCD og Frederiksberg hjemmesygepleje med aktiv deltagelse af sygeplejestuderende Uddannelsesnyt nr. 1. 27 årgang 2017

September 2017

13. september 2017

Gennemføres Journal Club med afsæt i de artikler og guidelines udleveret ved studiestart.


Til venstre ses sygeplejestuderende Bonnie Schack, Sanne Krogh Johansen, klinisk vejleder Rikke Volmer Brandsen og sygeplejestuderende Nicoline Mikkelsen fra hold Sydf32015

Se eksempel på systematisk review

Oktober 2017

11. oktober 2017

Artiklen "Nurse-assisted personal hygiene to older adults 65+ in home-care setting”

Publiceres efter peer review i Journal of Nursing Education and Practice (JNEP)

 

19. oktober 2017

Studiebesøg Apodan Hold F 2015

Præsentation og demonstration af vaskeservietter og -handsker

Personer kigger på servietter og vaskehandsker
Key Account Manager – sygeplejerske hos Apodan, Lillian Enebakk demonstrer Apodans vaskehandske

Personer kigger på servietter og vaskehandsker
Sygeplejestuderende semester 6. Sanne Krogh Johansen, Nicoline Mikkelsen og Bonnie Schach

Personer kigger på servietter og vaskehandsker
Sygeplejerskestuderende semester 4. Fra venstre Caroline Hartmann, Isabella Skorstad og udvekslingsstuderende Vivian Nguyen fra Norge

November 2017

På Holstebro sygehus har ph.d-studerende Brigitta Rasmussen Villumsen (i midten) gennemført Journal Club med to sygeplejestuderende Mille Birkmose og Iben Traberg fra henholdsvis UC-Holstebro hold SHF 2015 og UC-Viborg hold STF 2016 med afsæt i ReBUS-artiklerne:

1. Hørdam B, Honore J, Volmer Brandsen R, Næsted Stuhaug H, Krogager H, Petersen K (2016). ReBUS: Forskning i Basal sygepleje. I: Uddannelsesnyt nr. 3 – 27 Årgang (pp 31-37).

2. Hørdam B, Volmer Brandsen R, Næsted Stuhaug H, Krarup Frandsen T, Bing A, Petersen K (2017) ReBUS: Praksisnær forskning i et innovativt samarbejde mellem aktiv UCD og frederiksberg hjemmesygepleje med aktiv deltagelse af sygeplejestuderende. I: Uddannelsesnyt nr 1 – 27 Årgang (pp 21-27

3. Hørdam B, Volmer Brandsen R, Krarup Frandsen T, Bing A, Næsted Stuhaug H, Petersen K (2017). Nurse assisted personal hygiene to older adults 65+ in home care setting. I: JNEP (Online Published: October 10) DOI: 10.5430/jnep.v8

Tilbagemelding: De studerende er positive overfor forskningen og også over at have dokumenteret viden som afsæt for inddragelse af patienterne i valg af bademetode.

Tre personer ved et bord

November 2017

ReBUS-gruppen har udarbejdet følgende to abstracts til præsentation på “The 24 Nordic Congress of gerontology” fra den 2-5 maj 2018 i Oslo.
Den videnskabelige komite melder tilbage efter peer review i januar 2018, om præsentationerne antages.

1. Nurse-assisted personal hygiene to older adults 65+ in home care settings

2. Frail older adults in need of help to personal hygiene in home-care setting

November 2017

ReBUS-forsker- og forfattergruppen udarbejder og indsender til redaktionen for Uddannelsesnyt artikel 3 i rækken af artikler om forskning, udvikling og uddannelsesperspektiver over de første to års ( 2016-2018) forskning. Artiklen forventes publiceret februar 2018.

Et foto af en artikel på en skærm

Januar 2018

Styregruppen: Heidi Næsted Stuhaug, Kim Petersen, Britta Hørdam og Rikke Volmer Brandsen holder og møde og ser bla på de studerendes aktiviteter i de første to år af projektperioden 2016-2018:

fire personer ved et bord

Et skema oplister sturdieaktiviteter

En kvinde står emd en badeservietFoto: Projektsygeplejerske Brita Lindeberg (ekstern) præsenterer de studerende i brug af badeservietter og deler sine erfaringer fra det tilsvarende hospitalsprojekt gennemført på Køge sygehus medicinsk afdeling ved ledende oversygeplejerske Lis Nøddeskou.

15. januar 2018

Vi modtager de gode nyheder, at den videnskabelige komite har bedømt vores to abstracts som værdige til præsentation den 2-5 maj 2018.
Det er Seniorforsker Britta Hørdam og Klinisk vejleder/supervisor Rikke Volmer brandsen, der gennemfører præsentationer på den 24. Nordiske Gerontologi Kongres

Link til kongressen: www.24nkg.no

Marts 2018

ReBUS artikel den 3. marts 2018

et skærmbillede af artiklen

 

April/Maj 2018

Magasinet Pleje den 20. april 2018:

Artikel fra Magasinet Pleje

Invitation til symposium:

Invitation til symposium

3. Maj 2018

 

Skærmbillede af facebook-opslag

 

Skærmbillede af artikel fra Diakonissestiftelsen

Klik på billede for at læse artikel (åbner i nyt vindue)

 

2.- 4. maj 2018 

Dear delegates at the 24NKG,

The 24th Nordic Congress of Gerontology is now history. We would like to use this opportunity to thank you all for contributing to the success of this year’s congress! We had 794 participants, 8 keynote sessions, two prize award lectures and a total of 600 presentations. More than 30 people joined the early morning run through Oslo and about 50 people practised Tai Chi on Friday morning.

Abstracts will be available in pdf-format on the website (www.24nkg.no) shortly. Please also visit us on Facebook for photos and videos from the congress. 

We hope that you enjoyed your stay in Oslo and that you found the 24NKG useful in strengthening old and creating new networks and for stimulating new ideas for research on ageing.

We also thank our main sponsor HUR Helse and the Research Council of Norway for enabling the 24NKG.

Looking forward to seeing you in Iceland at the 25NKG - www.25nkg.is!

Kind regards,

Marijke Veenstra (Secretary General 24NKG)

Nils Holand (President 24NKG)

 

Deltagelse i konference reception på Rådhuset i Oslo samt præsentation af ReBUS-forskningen gennemført i et samarbejde mellem Diakonissestiftelsen og Frederiksberg hjemmepleje:

25. Maj 2018:

 

 

 

Juni 2018

ReBUS forskningen har fået publiceret dette Peer review paper: Nurse-assisted personal hygiene to older adults 65+ in home Care setting. I JNEP.
Vi er nu blevet lykønsket med, at den er læst mere end 100 gange internationalt i år.

Billede af skærm med artikel. Skærmbillede med lykønskning.

Juli 2018

Den 12. juli 2018 udkom vores faglige artikel om “Forskning i  sygepleje til patienter med behov for hjælp til personlig hygiejne"  i “Forstyrrelsen” tidsskrift for sygeplejersker, der arbejde med udvikling og forskning. Vi bringer her til højre bladets forside og pdf-kopi af artiklen.

Skærmbillede af artikel

Vi siger tak for den store interesse, der allerede er vist for vores forskning, idet artiklen er vist mere end 480 gange på LinkedIn.

Forside på magasin

Klik på billedet for at se artiklen som pdf.

 

September 2018

Peer review artiklen: “Nurse assisted personal hygiene to older adults in home Care setting” når 200 reads på Research gate.

Artiklen er udarbejdet af ReBUS styregruppen i samarbejde med involverede sygeplejestuderende.

Skærmbillede af 200 læsninger af artikel

 

December 2018

ReBUS styregruppen har nu publiceret følgende artikel efter peer review i American Journal of Nursing Science - 2018: 7(6)-296-303. ISSN: 2328-5753 (Online)

Januar 2019

American Journal of Nursing Science har bragt artiklen "Empowerment Improves Older Adults’ Rehabilitation in Homecare Settings", som er den anden peer reviewed artikel i ReBUS-projektet. Hent artiklen her som pdf.

Januar 2019

Det er med glæde, at ReBUS forskningsgruppen (foto) kan meddele, at vores forskningsresultater er antaget til præsentation på ICN-Congress i juni 2019. 

billede af styregruppen på fire personer

Mail fra ICN:

Logo for ICN kongressen

Dear Britta Hørdam,

On behalf of the ICN Congress 2019 Scientific Committee, we would like to thank you for submitting an abstract to the ICN Congress, which will take place in Marina Bay Sands, Singapore from 27 June to 1 July 2019. After careful review by several experts in the field, your submission

Nurse-assisted personal hygiene to older adults 65+ in home care settings

has been accepted as a Poster.

We look forward to welcoming you in Singapore.

Sincerely yours,

Howard Catton
Director, Nursing, Policy & Programmes

April 2019

Ny viden, nye studiebøger, ny forskning

Et stærkt forskningssamarbejde mellem hjemmeplejen på Frederiksberg, Diakonissestiftelsen sygeplejeskole og undertegnede har nu, med fokus på ældre hjemmeboende borgeres oplevelse af brug af vand og sæbe versus badeservietter, nået følgende:

1 Peer review artikel har med over 500 reads internationalt og 1 Peer review artikel netop udkommet er der også run på.
De to internationale artikler er tilgængelige online, der er titler og abstracts nedenfor.
Forskningen kan følges på Research Gate og i alle detaljer her på siden.

God læselyst

Forskningsartiklerne supplerer kapitel om emnet i FADL’s nye 3-binds værk om sygepleje.

Skærmbillede af 500 læsninger

Skærmbillede af artikel

Skærmbillede af artikel

Dansk Gerontologisk Tidsskrift bringer denne omtale af ReBUS forskningsprojektet:

Forskning i vurdering af personlig hygiejne

Forskning i ældre hjemmeboende mænds og kvinders vurdering af hjælp til personlig hygiejne med vand og sæbe.

Projektet er gennemført i Frederiksberg hjemmepleje og er tidligere beskrevet i DGS Nyhedsbrev (2018).

Nu følger to artikler, der er publiceret efter peer review. Artiklerne gennemgår design, intervention, resultater og metoder.

“Nurse-assisted personal hygiene to older adults 65+ in home-care setting”. Publiceres efter peer review i Journal of Nursing Education and Practice (JNEP). Se artiklen her

American Journal of Nursing Science har bragt artiklen “Empowerment Improves Older Adults’ Rehabilitation in Homecare Settings”, som er den anden peer reviewed artikel i ReBUS-projektet. Hent artiklen her som pdf.

Læs hele filen her.

Øvrige nyheder kan ses her: https://danskgerontologi.dk/nyhedsbrev-foraar-2019/

Forskningens døgn på Diakonissestiftelsen

30. april 2019

Vi er i ReBUS projektet meget stolte over at være inviteret til at præsentere vores forskningsresultater om borgernes vurdering af basal sygepleje: personlig hygiejne med brug af vand og sæbe versus badeservietter.
I kan se det fulde program nedenfor. Se foto af moderator Jan Bjerggaard Pedersen, jeg selv og første oplægsholder Mette Kildevæld i dette Facebook-opslag

Tak for stor interesse fra en helt fyldt sal.
Engagementet i klinisk sygepleje og de efterfølgende spørgmål og kommentarer viste både interesse og mulighed for flere opfølgende studier.

September 2019

ReBUS forskningen er nu nået til næste fase, som er implementering i praksis

ReBUS2go er derfor nu titlen på denne fase.

Planlægningen af implementeringen er sket siden juni 2019.

Styregruppen er:

 • Heidi Næsted Stuhaug, chef for hjemmeplejen i Frederiksberg kommune.
 • Kim Petersen, Rektor for Diakonissestiftelsens sundhedsuddannelser, Frederiksberg
 • Rikke Volmer Brandsen, Områdeleder, Frederiksberg hjemmepleje.
 • Britta Hørdam, Seniorforsker, PH.D, leder af forskningsprogrammet ReBUS2go

25. sep. 2019

Vores første internationale Peer review artikel nåede 700 reads internationalt - se foto.

skærmbillede af 700 læsninger

Projektledergruppe:

 • Seniorforsker Britta Hørdam
 • Områdeleder Rikke Volmer Brandsen
 • Områdeleder Camilla Stemann Rudolph

18. sep. 2019

Det sundhedsfaglige team og projektledergruppen sidder om et bord

Projektstart på Finsensvej, hvor det sundhedsfaglige team og projektledergruppen informerede om både de overordnede rammer og detaljer for involvering af de enkelte medarbejdere og borgerne.

Oktober 2019

ReBUS2go

Vores forskningsaktiviteter i projekt ReBUS er nu nået til implementeringsfasen, der gennemføres frem til 31/12-19.
Vi har valgt at benævne forskningen “ReBUS2go” fremadrettet.

Styregruppen er stadig Heidi Næsted Stuhaug, Kim Petersen, Rikke Volmer Brandsen og Britta Hørdam (se forsiden).
Projektgruppen, der forstår de daglige aktiviteter i implementeringfasen er Camilla Steemann Rudolph, Rikke Volmer Brandsen og Britta Hørdam.

Forskningen i "Badeservietter versus Vand og sæbe” har foregået siden 2016, vi har publiceret fire danske artikler og to internationalt efter peer review.
Derudover er der et antal præsentationer på danske, nordiske og internationale konferencer.
Alle aktiviteter, artikler, omtaler og konferenceindlæg findes på denne www.

Resultaterne af forskningen viser, at både borgere og sygeplejepersonalet er positive overfor brug af badeservietter i hverdagen. Borgerne har aftalte badedage, kvaliteten af badeservietter kan variere har vi erfaret fra borgere, der uopfordret har sendt deres erfaringer til os.

I vores forskning har der været tilfredshed med de anvendte badeservietter.

I implementeringsfasen gennemfører vi bla journal clubs med det tværfaglige sygeplejepersonale - se fotos.

Vi følger både borgerne og sygeplejepersonalet tæt her i implementeringsfasen med interviews om deres oplevelser og vurdering af brug af badehandsker.

Primo 2020 er vi klar med præsentation af resultaterne af denne forskning med fokus på implementering af ny viden baseret på borgernes vurdering og inddragelse i forskningen.

Fokus er ligeledes på kompetenceudvikling af sygeplejepersonalets færdigheder, udvikling og deltagelse i implementering af ny viden genereret i borgernære processer.

31. okt. 2019

Årets konference “Kan man forebygge alderdommen”

Blandt de mange spændende, interessante og visionære oplæg, kunne Rikke Volmer Brandsen præsentere forskning, udvikling og implementering af ReBUS-projektet i Frederiksberg kommunes hjemmepleje.

Se Rikke Volmer Brandsens præsentation (pdf)

På en dag hvor en af Peer review artiklerne nåede 800 reads på Research Gate.

en smilende kvinde

 

 

 

skærmbillede af 800 læsninger

November 2019

Styrk hjemmeplejen

I forbindelse med forskning, udvikling og implementering af brug af vaskehandsker til ældre i Frederiksberg hjemmepleje, gennemføres journal club, der har til formål at undersøge hvilken viden og erfaring, der er på området, så vi hele tiden kender ny viden og evidens.

13. nov. 2019

To studerende, Line og Camilla, præsenterede et studie fra Holland.

Deltagerne i Journal club er det tværfaglige team i distriktet.

To smilende studerende

 

Otte personer står sammen

 

Foto af en artikel

December 2019

Den 18 december 2019

ReBUS2go

I dag afsluttede vi i Frederiksberg hjemmepleje tre måneders implementering af borgernes overgang til brug af vaskehandske til personlig hygiejne.

I implementeringsfasen er der indsamlet data om borgernes erfaring med brug af vaskehandsken samt plejegruppens faglige vurdering og oplevelser med at bruge denne nye teknologi til at understøtte borgernes behov for hjælp til personlig hygiejne. Borgerne er blevet fulgt tæt i de tre måneder med bla interview hver uge i ti uger. Ligesom medarbejderne er blevet interviewed samme antal gange i perioden.

Vi har haft journal club tre gange i perioden med præsentation og gennemgang af eksisterende viden om hjælp til personlig hygiejne. Forskergruppen tager nu fat på analyse og bearbejdning af de indsamlede data.

Vi ser frem til at præsentere resultaterne i 2020.

Tak til alle medarbejdere for et fantastisk engagement, interesse og solid indsats i implementeringen.

Syv personer sidder ved siden af hinanden. To kvinder sidder sammen ved et bord.

Endnu en faglig artikel publiceres i tidsskriftet "Forstyrrelsen". Artiklen omhandler denne gang implementering af vaskehandsken til personlig hygiejne i Frederiksberg Hjemmepleje

Januar 2020

Forside på tidsskrift

Tidsskriftet "Forstyrrelsen", nr. 1, 2020

Side i tidsskrift

Faglig artikel i tidsskriftet "Forstyrrelsen", nr. 1, 2020

Forside af bog

Forskningsresultater fra projekt ReBUS indgår i Kropspleje udgivet på FADLs forlag 2020

Side i tidsskrift

Anmeldelse af "Kropspleje - personlig hygiejne" i Tidsskriftet "Forstyrrelsen", nr. 3, 2020

December 2020

Bogen "Kropspleje - personlig hygiejne" udkommer. Heri indgår resultater fra ReBUS-projektet

2021

I denne bog, der udkom i 2021, præsenteres konceptet “Coaching to Selfcare”, der er udviklet og baseret på eksempler og problemstillinger erfaret i den daglige patientpleje, hvor der er behov for viden, indsigt og evidens til udformning af praktiske, tværfaglige løsninger, der fremmer borgernær sygeplejepraksis. Rikke Volmer Brandsen og Troels Krarup Frandsen har bidraget med kapitel syv, der præsenterer ReBUS-projektet og resultater herfra

Bogforside
Forside af kapitel

Oktober 2021

Nordic Conference in Nursing Research 🙋‍♀️🇩🇰
4-6/10-21 i Falconer Centret i København
Præsentation:
ReBUS:
Coaching to Selfcare- older patients in need of help with personal hygiene in Home Care Setting.
- Students involvement and participation in research
I en tre-årig periode har 30 sygeplejestuderende og sosu-elever fra Diakonissestiftelsens sygeplejeskole deltaget aktivt i basal sygeplejeforskning, udvikling, implementering og publicering af både faglige og Peer review artikler.❤️
Sammen med to studerende Annika Bing og Troels Krarup Frandsen (foto 1) analyserer jeg resultater af deres empiri fra forskningen, som er afsæt for deres vellykkede bachelor-projekt.
Praktikken er gennemført i Frederiksberg hjemmepleje.
Alle faser i forskningen præsenteres på konferencen mhp vidensdeling om studerendes forskningsdeltagelse fremover🧑‍🎓🧑‍🎓✍️✍️✍️og ikke mindst de ældres vurdering af omsorgen, når vi arbejder med coaching to selfcare❤️❤️❤️
To kvinder på et podie

Rikke Volmer Brandsen og Britta Hørdam præsenterer resultater fra ReBUS-projektet på Nordic Conference in Nursing Research i Falconer Centeret i København

Konferenceprogram

Konferenceprogrammet - Pre-conference workshop on students invovement and participation in researchin

Forside af konferenceprogram

 

 

Se slides fra Nordic conference on Nursing Research

Dansk Gerontologisk Selskab afholdt d. 28. - 29. oktober 2021 en jubilæumskonference i anledning af Selskabets 75-års jubilæum. Her blev resultater fra ReBUS-projektet præsenteret

 

Se præsentationen fra Dansk Gerontologisk Selskabs 75-års jubilæumskonference

Konferencedokument
Billede fra pc-skærm