Diakonissestiftelsens Vennekreds

Diakonissestiftelsens Vennekreds er en landsdækkende forening for alle, der ønsker at støtte Diakonissestiftelsens arbejde. Foreningen består af ca. 110 medlemmer, der yder økonomisk støtte til Diakonissestiftelsen ved indsamlinger, arrangementer og lignende. 

Medlem af Vennekredsen

Som medlem af Vennekredsen bliver du inviteret til kulturelle arrangementer og aktiviteter på Diakonissestiftelsen. Igennem årene har vi arrangeret foredrag med spændende personer som Susse Wold, Peter Lund Madsen, Peter Bastian og Bodil Jørgensen. Vi arrangerer også koncerter og sangaftener, hvor vi bl.a. synger sange fra højskolesangbogen. Arrangementerne foregår i Søsterhjemmets historiske stuer og i Diakonissestiftelsens nyrenoverede kirke, Emmauskirken.

Gennem vores nyhedsbreve, der udsendes enten pr. mail eller pr. post, vil du løbende blive orienteret om aktiviteter og udviklingen på stedet.

Vores formål

Gennem vores arbejde, stræber vi efter at:

  • holde medlemmerne orienteret om Diakonissestiftelsen
  • øge omverdenens kendskab til Diakonissestiftelsens mangeartede aktiviteter
  • afholde arrangementer for medlemmerne med program af almen interesse, kulturelt og åndeligt
  • gennem samarbejde med Diakonissestiftelsen at bringe folk sammen på tværs af Diakonissestiftelsens mange arbejdsfelter og yde støtte til projekter, f.eks. ved indsamlinger og lignende

Læs mere om Diakonissestiftelsen på dette link

Vi er på sociale medier

Find os på Facebook, hvor vi løbende deler information og opslag om Diakonissestiftelsens aktiviteter:

  Diakonissestiftelsens Vennekreds

Bliv medlem

Send en mail med dit navn og din adresse til e-mailadressen: vennekredsen@diakonissen.dk, hvis du ønsker at blive medlem. Det årlige kontingent er 200 kr.

Mere om os

Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer. Heraf vælges seks medlemmer på den årlige, ordinære generalforsamling, som afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Ét medlem udpeges af Diakonissestiftelsens bestyrelse.

Læs om Vennekredsens vedtægter på dette link

 

Kontakt

Diakonissestiftelsen, Ledelsessekretariatet
Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg
Telefon: 38 38 42 53
E-mail: vennekredsen@diakonissen.dk

Yderligere støtte

  • Yderligere økonomisk støtte modtages med tak på konto i Danske Bank: Reg. nr. 1551 og Konto nr. 4022734
  • NB: Støttebeløb til Vennekredsen er ikke fradragsberettigede.