Vil du skabe glæde og livskvalitet for andre?
Bliv frivillig på Plejehjemmet Salem i Gentofte

Plejehjemmet Salem er hjem for 45 beboere. Vi arbejder for at alle beboere oplever så meget livskvalitet, tryghed og selvbestemmelse som muligt. Frivillige er en vigtig del af dette arbejde. Derfor vil vi gerne samarbejde med flere frivillige.  

Har du lyst at være med?

Så ring til Maja Topsøe-Jensen, udviklings- og kommunikationskonsulent og ansvarlig for koordinering af Salems frivillig-aktiviteter.

Maja har telefon nr. 39 98 86 79 (tirsdag, onsdag eller fredag) og e-mail majt@gentofte.dk.

Måske har du tid til at gå med en enkelt beboer en gang imellem, eller måske har du mere tid, som du kan bruge hos os. Det finder vi ud af, når du kommer.

Det vigtige for os er, at du trives med frivilligopgaverne, har empati og forståelse for beboeres behov og ønsker – og er med til at sikre et trygt, demensvenligt miljø med meningsfulde stunder for beboerne.

Hvad kan frivillige være med til på Salem?

Som frivillig er du med til at skabe glæde og livskvalitet sammen med Salems beboere og personalet. Har du lyst til at være med, hører vi meget gerne fra dig.

Vi har aktiviteter og arrangementer, som du kan være med til eller med tiden tovholder på. Vi har bl.a. brug for hjælp til:

  • Cykleture
  • Gåture
  • Højtlæsning
  • Banko eller andre spil
  • Kaffe-stunder
  • Arrangementer mm.
  • Samvær og samtale om stor og småt

Læs mere om Plejehjemmet Salem her.