Værdigrundlag

Diakonissestiftelsen hviler på et folkekirkeligt grundlag, og vores medmenneskelige værdisæt udspringer af det kristne menneskesyn.

I praksis betyder det, at der hos os er plads til tro og åben samtale om de små og store spørgsmål i livet. Og at alle mennesker i vores øjne er lige værdifulde og derfor fortjener den samme respekt og ordentlige behandling – uanset deres køn, race, religion og sociale baggrund.

Diakoni betyder 'tjeneste' - at stille sig til rådighed for andre. I praksis betyder det, at vi med udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer søger at styrke livskvaliteten og kontrollen i eget liv – og give støtte ved den enkeltes begrænsninger.

Værdigrundlaget er i over 150 år kommet til udtryk som: 

Medmenneskelighed, fordi vi er optagede af at give noget til andre. Ud over et engagement, pålidelighed og faglig dygtighed kendes vi på at besidde relationelle kompetencer, der sikrer den bedst mulige pleje og støtte til alle, der har brug for det.

Ordentlighed, fordi vi føler et helt særligt ansvar for at give den bedst mulige pleje, omsorg og støtte til alle, der har brug for det – uanset hvem man er.

Faglighed, der udtrykkes som høj kvalitet.

Synergi, fordi Diakonissestiftelsens medarbejdere bruger både deres fagfaglige og tværfaglige kompetencer, når der er brug for nye sammenhængende pleje- og omsorgsydelser.

Nytænkning, fordi vi skaber nye løsninger, som kan imødekomme behov i fremtiden – og gør det i samarbejde med brugere, frivillige, studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere.