Institutionsbestyrelsen i børnehuset Louisegården

Billedet viser Louisegården

    

Bestyrelsen kan kontaktes pr. e-mail: bestyrelsen@diakonissen.dk.

Medlemmer af bestyrelsen:

  • Signe Riedel (formand) – udpeget af bestyrelsen for Diakonissestiftelsen

  • Kirsten Balle Eskildsen – udpeget af bestyrelsen for Diakonissestiftelsen

  • Jan Nilsson – udpeget af bestyrelsen for Diakonissestiftelsen

  • Emilie Sidsel Normann – udpeget af Kommunalbestyrelsen, Frederiksberg Kommune

  • Lars Gorm Pontoppidan – formand for forældrebestyrelsen i Louisegården