Bestyrelsen

Diakonissestiftelsens bestyrelse består af 12 medlemmer.

 • 1 medlem vælges af og blandt Indvielsesfællesskabets indviede medlemmer
 • 4 medlemmer samt suppleanter for disse vælges af og blandt medarbejderne
 • 1 medlem samt suppleant vælges af Diakonissestiftelsens frivillige
 • 1 medlem uden tilknytning til Diakonissestiftelsen udpeges af Københavns biskop
 • 5 medlemmer uden tilknytning til Diakonissestiftelsen vælges af bestyrelsen

Bestyrelsen kan kontaktes pr. e-mail: bestyrelsen@diakonissen.dk.

Mogens Kristian Fomsgaard Madsen

Formand, direktør

 • Født 1959
 • Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet og HD i regnskabsvæsen fra Copenhagen Business School
 • Investor og bestyrelsesmedlem
 • Direktør for Primora Holding ApS. Stifter af Dansk Sundhedssikring A/S og andre virksomheder inden for sundhedsuniverset
 • Tiltrådte Diakonissestiftelsens bestyrelse 1. maj 2002
 • Tiltrådte formandsskabet for Diakonissestiftelsens bestyrelse 1. september 2002
 • Aktuelle valgperiode 1. maj 2021 - 30. april 2025
 • Formand for Kristeligt Dagblads bestyrelse og stiftelsen Areopagos bestyrelse. Medlem af bestyrelsen i Primora Holding ApS og i Crosstepper Me-Mover ApS
 • Valgt af bestyrelsen
 • Anses ikke for uafhængig
 • Ejer hverken aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder, da fonden ikke har handlebare aktiver eller er børsnoteret.

Særlige kompetencer: Ledelses- og forretningsudviklingserfaring fra store og mindre virksomheder. Har mangeårig erfaring som rådgiver for virksomheder, som topleder og som entreprenør med virksomhedsopbygning. Har betydelig erfaring med bestyrelsesarbejde i kirkelige organisationer.

Billedet viser Mogens Madsen

Finn Vejlgaard

Næstformand, provst

 • Født 1956
 • Cand.theol. fra Århus Universitet
 • Provst for Valby-Vanløse Provsti i København
 • Tiltrådte Diakonissestiftelsens bestyrelse i efteråret 2001
 • Tiltrådte næstformandsskabet i 2008
 • Aktuelle valgperiode 1. maj 2021 - 30. april 2025
 • Formand for Valby-Vanløse Provstiudvalg, formand for Efteruddannelsen i København stift, formand for stiftsudvalget Børn i kirken
 • Udpeget af Københavns biskop
 • Anses ikke for uafhængig
 • Ejer hverken aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder, da fonden ikke har handlebare aktiver eller er børsnoteret.

Særlige kompetencer: Teologiske faglige kompetencer. Mange års ledelseserfaring indenfor folkekirken i Københavns Stift.

Billedet viser Finn Vejlgaard

Finn Junge-Jensen

Fhv. rektor

 • Født 1944
 • MBA, University of Wisconsin
 • Tiltrådte Diakonissestiftelsens bestyrelse 21. december 2010
 • Aktuelle valgperiode 1. maj 2021 - 30. april 2025
 • Medlem af bestyrelsen hos: Politiken-Fonden, Boligfonden for internationale studerende og gæsteforskere ved Handelshøjskolen i København, A/S Politiken Holding, Fonden Tietgenkollegiet, Klitgården Fond.
 • Valgt af bestyrelsen
 • Anses for uafhængig
 • Ejer hverken aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder, da fonden ikke har handlebare aktiver eller er børsnoteret.

Særlige kompetencer: Strategi og ledelse, omfattende bestyrelseserfaring fra private virksomheder, offentlige institutioner og fonde. Erfaring med ejendomsudvikling og byggeprocesser.

Billedet viser Finn Junge-Jensen

Hans Christian Kock

Direktør

 • Født 1976
 • Uddannet cand.merc.SOL (strategi, organisation og ledelse) fra Copenhagen Business School
 • Kommerciel direktør hos Kristeligt Dagblad
 • Tiltrådte Diakonissestiftelsens bestyrelse 1. juni 2017
 • Aktuelle valgperiode 1. juni 2019 - 30. april 2023
 • Medlem af bestyrelsen for Pressens fællesindkøb
 • Valgt af bestyrelsen
 • Anses for uafhængig
 • Ejer hverken aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder, da fonden ikke har handlebare aktiver eller er børsnoteret.

Særlige kompetencer: Digital strategi, digital transformation, abonnement, medier

Billedet viser Hans Christian Kock

Marianne Qvist Hammer Reynolds

Diakon

 • Født 1963
 • Uddannet fysioterapeut, diakon samt bachelor i Kristendom, kultur og kommunikation
 • Tiltrådt Diakonissestiftelsens bestyrelse 1. maj 2019
 • Aktuelle valgperiode 1. maj 2019 - 30. april 2023
 • Medlem af Fællesskabsrådet ved Diakonissestiftelsen
 • Valgt af Indvielsesfællesskabet
 • Anses for uafhængig
 • Ejer hverken aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder, da fonden ikke har handlebare aktiver eller er børsnoteret.

Særlige kompetencer: Diakoni og sundhedsfaglig

Billedet viser Marianne Qvist Hammer Reynolds

Jørgen Degn Bjerrum

Provst

 • Født 1962
 • Uddannet cand.theol
 • Provst Rødovre-Hvidovre provsti
 • Tiltrådt Diakonissestiftelsens bestyrelse 17. maj 2011
 • Aktuelle valgperiode 1. maj 2021 - 30. april 2023
 • Bestyrelsesmedlem i Hovedbestyrelsen for præsteforeningen
 • Valgt af Diakonissestiftelsens frivillige
 • Anses for uafhængig
 • Ejer hverken aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder, da fonden ikke har handlebare aktiver eller er børsnoteret.

Særlige kompetencer: Teologisk faglige kompetencer.

 

Billedet viser Jørgen Degn Bjerrum

Annika Helen Rosendal

Afdelingsleder og Souschef

 • Født 1967
 • Uddannet sygeplejerske
 • Afdelingsleder og souschef på Plejehjemmet Salem
 • Tiltrådt Diakonissestiftelsens bestyrelse 1. maj 2021
 • Aktuelle valgperiode 1. maj 2021 - 30. april 2025
 • Valgt af Diakonissestiftelsens medarbejdere
 • Anses for uafhængig
 • Ejer hverken aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder, da fonden ikke har handlebare aktiver eller er børsnoteret.

Særlige kompetencer: Sundsfaglighed, ledelse og administration

Lene Pedersen

Sygeplejerske

 • Født 1967
 • Uddannet sygeplejerske
 • Sygeplejerske på Diakonissestiftelsens Hospice
 • Tiltrådt Diakonissestiftelsens bestyrelse 1. maj 2019
 • Aktuelle valgperiode 1. maj 2019 - 30. april 2023
 • Valgt blandt Diakonissestiftelsens medarbejdere
 • Anses for uafhængig
 • Ejer hverken aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder, da fonden ikke har handlebare aktiver eller er børsnoteret.

Særlige kompetencer: Sundhedsfaglig, palliation, visitation

Billedet viser Lene Pedersen

Christina Dyre

Teamleder

 • Født 1992
 • Uddannet social- og sundhedsassistent
 • Teamleder hos Diakonissestiftelsens Hjemmepleje
 • Tiltrådt Diakonissestiftelsens bestyrelse 1. maj 2019
 • Aktuelle valgperiode 1. maj 2019 - 30. april 2023
 • Valgt blandt Diakonissestiftelsens medarbejdere
 • Anses for uafhængig
 • Ejer hverken aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder, da fonden ikke har handlebare aktiver eller er børsnoteret.

Særlige kompetencer: Sundhedsfaglig, administrativt arbejde

Billedet viser Christina Dyre

Jesper Grud Rasmussen

Klinisk sygeplejespecialist

 • Født 1973
 • Uddannet sygeplejerske med fagområdegodkendelse i det specialiserede palliative fagfelt, master i klinisk sygepleje
 • Klinisk sygeplejespecialist på Diakonissestiftelsens Hospice
 • Tiltrådt Diakonissestiftelsens bestyrelse 1. maj 2021
 • Aktuelle valgperiode 1. maj 2021 - 30. april 2025
 • Medlem af stabsledelsen på Diakonissestiftelsens Hospice
 • Bestyrelsesmedlem i Foreningen for Palliativ Indsats
 • Valgt af Diakonissestiftelsens medarbejdere
 • Anses for uafhængig
 • Ejer hverken aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder, da fonden ikke har handlebare aktiver eller er børsnoteret.

Særlige kompetencer: Sundhedsfaglig, palliation, implementering og udvikling

Diakonissestiftelsens direktion deltager også i bestyrelsens møder.

Læs mere om direktionen her.