Gartnerafdelingen

 

 

Gartnerafdelingen har ansvaret for vedligeholdelsen af Diakonissestiftelsens smukke have og grønne arealer, parkeringsområdet samt depotet. 

Gartnerformand:

Finn Pedersen
T: 28 37 95 76
fipe@diakonissen.dk

Gartnerafdelingen består af 3 fuldtidsansatte og 1 deltidsansat Gartnerafdelingen har kontor på Dronningensvej 30, kld., 2000 Frederiksberg

Vedligeholdelse af parken 
Haven anvendes meget til ophold og gåture. Vi sørger for, at havens arealer fremstår smukke og velholdte ved omhyggelig pasning. Diakonissestiftelsens arealer har store græsplæner, derfor har vi gang i græsslåningen næsten dagligt i sommerhalvåret.
 
Beskæring af buske og træer
Vores træer og buske er meget forskellige. Vi beskærer under hensyntagen til den enkelte væksts trivsel.
 
Parkeringsarealer
Om vinteren står den på vinterbekæmpelse. Sneen skal ryddes væk, og vejene må ikke blive glatte. 
 
Søstergravene
På Solbjerg Parkkirkegård er mange søstre bisat i et fælles gravsted. Vi sikrer, at gravene er velholdte og respektfulde.
 
Andre opgaver
Vi tager os også af to børneinstitutioner, ejendommene på Dronningensvej, årstidsbeplantninger i form af plantekummer, påske osv., indendørs beplantning, juletræer og gran inde og ude.

Gartnerafdelingen varetager tillige gartneropgaver i andre af Diakonissestiftelsens ejendomme samt for enkelte naboejendomme.
  
Depotet

Tager sig af mindre flytninger samt opbevaring af diverse materialer for interne afdelinger og institutioner.