Direktion

Diakonissestiftelsens direktion  står for den overordnede ledelse og udvikling af Diakonissestiftelsen.

Direktionen kan kontaktes pr. mail: direktionen@diakonissen.dk.

Anne Mette Fugleholm

Administrerende direktør

Speciallæge, Ph.D., MHM
Ansat: 2012

Uddannelse

2006: Master of Health Management, CBS

2002: Speciallæge i Administrativ medicin

1994: Ph.D. grad på afhandlingen: Damocles sværd. Epidemiologiske og klinisk eksperimentelle undersøgelser af unge 18-34 årige astma­ti­keres adfærd og helbreds­forhold

1989: Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet.

1984-85 Department of Microbiology, Kansas University, USA. 1. del af Master degree (M.A).

 

Tidligere ansættelser

2007-2012: Direktør i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

2002-2007: Kvalitetschef, overlæge i Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen samt Nordsjællands Hospital

1999-2002: Afdelingslæge, Klinisk Enhed for sygdomsforebyggelse, Bispebjerg Hospital

1995-1999: Kliniske ansættelser på hospital

1994-1995: Sundhedsstyrelsen, 1. afd. for Sygdomsforebyggelse og Sundhedsfremme. Ansvarlig læge for området astma og allergi

1993-1994: Kliniske ansættelser på hospital.

1992-1993: Institut for Socialmedicin, Københavns Universitet

1989-1992: Læge, klinisk assistent ved Lungemedicinsk Afd.Y, KAS-Gentofte

 

Bestyrelsesposter

2016 ff: Bestyrelsesmedlem, Dansk Erhverv

2015-2016: Bestyrelsesmedlem, Archimed

2012 ff: Velfærdspolitisk Netværk, Dansk Erhverv

2012 ff: Sundhedspolitisk Netværk, Dansk Erhverv

2011 ff: Bestyrelsesmedlem, NepaliMed, Danmark

2009-2012: Bestyrelsesmedlem, DSI, Dansk Institut for Sundhedsvæsen

2007-2011: Bestyrelsesmedlem, Dansk Selskab for kvalitet i sundhedsvæsenet

2011-2012: Nationale styregruppen vedr. den ældre medicinske patient, Sundhedsstyrelsen (medlem)

2011-2012: Rådgivende udvalg omkring det borgernære sundhedsvæsen, KL (medlem)

2011-2012: Rådgivende følgegruppe vedr. overenskomst for almen praksis, KL (medlem)

2011-2013: Advisory Board for Videnscenter for Brugerinddragelse, Danske patienter (medlem)

2007-2012: Embedsmandsudvalget vedr. sundhed under KKR, Region Hovedstaden (formand)

2007-2012: Den administrative styregruppe, Region H (næstformand)

2007-2012: Koordinerende samordningsudvalg – Københavns Kommune (formand)

2009–2012: Styregruppen for kræft og rehabilitering, Region H (medlem)

2002-2007: Amtrådsforeningens nationale forum for kvalitet og forskning (medlem)

Claus Pedersen

Finansdirektør

Cand. merc. Aud
Ansat: 2012

Uddannelse

1998- 2007: Diverse ledelsesuddannelser bla. hos Fujitsu Management Academy

1990 – 1994: Cand. merc. Aud, CBS

1986 – 1990: HD i regnskabsvæsen og økonomistyring

Tidligere ansættelser

2008 – 2012: Administrerende direktør på Arresødal Privathospital A/S 

2007 – 2008: Økonomidirektør i FK Distribution A/S, datterselskab af den børsnoteret mediekoncern North Media

2000 - 2007: Økonomidirektør i Fujitsu Services A/S

1996 – 2000: Økonomichef ICL Sorbus A/S og ICL Danmark A/S

1993 – 1996: Souschef i Økonomiafdelingen hos Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S

1986 – 1993: Revisor hos Grothen & Perregaard A/S (PWC)

 

Medlem af netværk

  • ”Presidents Institute”
  • ”Krydsfeltet”
  • Dansk Erhvervs CFO netværk


Bestyrelsesposter


2007-2008: medlem af bestyrelsen i følgende selskaber:

  • Dansk Distributions Center A/S
  • Tryksagsomdeling Fyn A/S
  • Distribution Syd A/S
  • UA / FK A/S
  • HA Grafisk A/S