Direktion

Diakonissestiftelsens direktion  står for den overordnede ledelse og udvikling af Diakonissestiftelsen.

Direktionen kan kontaktes pr. mail: direktionen@diakonissen.dk.

Anders Mørk Hansen

Administrerende direktør

Cand. polit.
Ansat: 2021

Billedet viser Ander Mørk Hansen foran Diakonissestiftelsens røde bygninger.

Uddannelse

 • 1993: Cand. Polit fra Københavns Universitet

 • 1985: Student fra Rungsted Statsskole

Tidligere ansættelser

 • 2014-2021: Kommunaldirektør i Halsnæs Kommune

 • 2011-2013: Direktør i Helsingør Kommune

 • 2006-2011: Beskæftigelses- og Erhvervsdirektør i Helsingør Kommune

 • 2003-2006: Arbejdsmarkedschef i Gladsaxe kommune

 • 2000-2003: Sekretariatsleder i Beskæftigelsesministeriet

 • 1998-2000: Arbejdsmarkedskonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening

 • 1997-1999: Undervisningsassistent på Københavns Universitet

 • 1994-1998: Fuldmægtig i Socialministeriet

Netværk og bestyrelsesposter

 • Medlem af bestyrelsen i VL64

 • Medlem af Akademiet for social innovation

Anne Mette Fugleholm

Administrerende direktør

Speciallæge, Ph.D., MHM
Ansat: 2012

Billedet viser et portræt af Anne Mette Fugleholm.

Uddannelse

 • 2006: Master of Health Management, CBS

 • 2002: Speciallæge i Administrativ medicin

 • 1994: Ph.D. grad på afhandlingen: Damocles sværd. Epidemiologiske og klinisk eksperimentelle undersøgelser af unge 18-34 årige astma­ti­keres adfærd og helbreds­forhold

 • 1989: Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet.

 • 1984-85 Department of Microbiology, Kansas University, USA. 1. del af Master degree (M.A).

Tidligere ansættelser

 • 2007-2012: Direktør i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

 • 2002-2007: Kvalitetschef, overlæge i Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen samt Nordsjællands Hospital

 • 1999-2002: Afdelingslæge, Klinisk Enhed for sygdomsforebyggelse, Bispebjerg Hospital

 • 1995-1999: Kliniske ansættelser på hospital

 • 1994-1995: Sundhedsstyrelsen, 1. afd. for Sygdomsforebyggelse og Sundhedsfremme. Ansvarlig læge for området astma og allergi

 • 1993-1994: Kliniske ansættelser på hospital

 • 1992-1993: Institut for Socialmedicin, Københavns Universitet

 • 1989-1992: Læge, klinisk assistent ved Lungemedicinsk Afd.Y, KAS-Gentofte

Bestyrelsesposter

 • 2016 ff: Bestyrelsesmedlem, Dansk Erhverv

 • 2015-2016: Bestyrelsesmedlem, Archimed

 • 2012 ff: Velfærdspolitisk Netværk, Dansk Erhverv

 • 2012 ff: Sundhedspolitisk Netværk, Dansk Erhverv

 • 2011 ff: Bestyrelsesmedlem, NepaliMed, Danmark

 • 2009-2012: Bestyrelsesmedlem, DSI, Dansk Institut for Sundhedsvæsen

 • 2007-2011: Bestyrelsesmedlem, Dansk Selskab for kvalitet i sundhedsvæsenet

 • 2011-2012: Nationale styregruppen vedr. den ældre medicinske patient, Sundhedsstyrelsen (medlem)

 • 2011-2012: Rådgivende udvalg omkring det borgernære sundhedsvæsen, KL (medlem)

 • 2011-2012: Rådgivende følgegruppe vedr. overenskomst for almen praksis, KL (medlem)

 • 2011-2013: Advisory Board for Videnscenter for Brugerinddragelse, Danske patienter (medlem)

 • 2007-2012: Embedsmandsudvalget vedr. sundhed under KKR, Region Hovedstaden (formand)

 • 2007-2012: Den administrative styregruppe, Region H (næstformand)

 • 2007-2012: Koordinerende samordningsudvalg – Københavns Kommune (formand)

 • 2009–2012: Styregruppen for kræft og rehabilitering, Region H (medlem)

 • 2002-2007: Amtrådsforeningens nationale forum for kvalitet og forskning (medlem)

Claus Pedersen

Finansdirektør

Cand.merc.aud
Ansat: 2012

Billedet viser Claus Pedersen.

Uddannelse

 • 2019: INSEAD - Strategy, Innovation and Leadership

 • 1998-2007: Diverse ledelsesuddannelser bl.a. hos Fujitsu Management Academy

 • 1990-1994: Cand.merc.aud., CBS

 • 1986-1990: HD i regnskabsvæsen og økonomistyring

Tidligere ansættelser

 • 2008-2012: Administrerende direktør på Arresødal Privathospital A/S

 • 2007-2008: Økonomidirektør i FK Distribution A/S, datterselskab af den børsnoteret mediekoncern North Media

 • 2000-2007: Økonomidirektør i Fujitsu Services A/S

 • 1996-2000: Økonomichef ICL Sorbus A/S og ICL Danmark A/S

 • 1993-1996: Souschef i Økonomiafdelingen hos Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S

 • 1986-1993: Revisor hos Grothen & Perregaard A/S (PWC)

Medlem af netværk

 • VL65

 • ”Krydsfeltet”

 • Dansk Erhvervs CFO netværk

Bestyrelsesposter

2007-2008: medlem af bestyrelsen i følgende selskaber:

 • Dansk Distributions Center A/S

 • Tryksagsomdeling Fyn A/S

 • Distribution Syd A/S

 • UA / FK A/S

 • HA Grafisk A/S

Janne Elsborg

Fagdirektør

Sygeplejerske og sundhedsfaglig leder
Ansat: 2021

Billedet viser Janne Elsborg

Uddannelse:

 • 2008: Queens University leadership

 • 2005: Insead European Health Leadership programme

 • 1998-2000: Master of Public Administration, CBS

 • 1994-1996: Sundhedsvæsenets diplomprøve for offentlige ledere, Handelshøjskolen Nykøbing Fl. 

 • 1988-1989: Sygeplejefaglig diplomuddannelse med speciale i ledelse, Danmarks sygeplejehøjskole/Aarhus Universitet

 • 1981: Sygeplejerske, Sygeplejeskolen i Nykøbing Fl.

Tidligere ansættelser:

 • 2017-2020: Vicedirektør Amager og Hvidovre hospital

 • 2010-2017: Hospitalsdirektør Bispebjerg hospital inkl. Frederiksberg hospital fra fusion i 2012

 • 2001-2010: Vicedirektør Bispebjerg hospital

 • 1998-2001: sygehuschef/chefsygeplejerske Helsingør sygehus

 • 1994-1998: Områdeadministrerende oversygeplejerske Holbæk sygehus

 • 1989-1994: Afdelingssygeplejerske Holbæk sygehus

 • 1984-1989: 1.assistent Holbæk sygehus

 • 1981-1984: sygeplejerske Holbæk sygehus

Bestyrelsesposter m.m.

 • 2012-2021: Bestyrelsesmedlem Diakonissestiftelsen

 • 2017-2020: Formand for Region Hovedstadens Demensråd

 • 2014-2017: Bestyrelsesmedlem Professionshøjskolen Metropol

 • 2014-2020: Medlem af Tværsektoriel styregruppe – strategisk samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis i Hovedstaden

 • 2004-2017: Formand/næstformand lokal idrætsforening

 • 2012-2016: Medlem af væksthus for ledelse – repræsentant for Danske Regioner