Visionen for Udviklingsplan 2020   

Målsætning

Med respekt for de kvaliteter, der ligger i det kulturhistoriske miljø, arbejder Diakonissestiftelsen via udviklingsplan 2020 for:

  • At skabe tidssvarende og gode rammer om de funktioner der allerede findes: uddannelsescenter, børneinstitutioner, plejeboliger, hospice, speciallægecenter, psykiatriske bofællesskaber, café, kulturliv og meget mere.

  • At opføre boliger til seniorer, der ønsker at holde sig sunde og aktive – i en bolig, der er egnet til alderen, og et miljø, der lægger op til fællesskab og netværk.
  • At åbne Diakonissestiftelsen mod det omgivende kvarter, så flere borgere får lyst til at bruge stiftelsens grønne områder og andre faciliteter.
  • At udnytte det faglige udviklingspotentiale inden for sundhed, omsorg og pleje – til innovation, offentligt-privat samarbejde og sammenhængende løsninger for borgerne.
  • At udnytte synergien i at have så mange funktioner, aldersgrupper og kulturer samlet.
  • At skabe rammer, der understøtter Diakonissestiftelsens tradition for samspil mellem professionelle og frivillige.
  • At styrke indtægtsgrundlaget, så Diakonissestiftelsen fortsat kan yde omsorg for udsatte grupper.
  • At udvikle et aktivt studiemiljø hvor antallet af studieboliger i området fastholdes så studiemiljøet fortsat vil være en udviklende del af Diakonissestiftelsen.