Aktuelt byggeri på Diakonissestiftelsen

Vi river det tidligere speciallægecenter ned, genskaber facaden bagved og indretter nye sundhedslejemål. Det sker i perioden marts 2022 – april 2023. Som en del af projektet forbedrer vi også indgangen til de mange læger, fysioterapeuter og andre behandlere, som allerede findes i huset. I byggeperioden vil I, der kommer i bil til Diakonissestiftelsen, opleve, at der er færre p-pladser.

Uge 21

 • Den oprindelige ydervæg på bygning 9 sandblæses. Støjende arbejde.
 • Miljøsanering af Speciallægecentret færdiggøres.

Uge 22

 • Der rengøres efter miljøsanering.
 • Demontering af varmerør og ventilationsanlæg påbegyndes. Der vil periodisk gennem hele ugen forekomme støj fra brug af vinkelsliber.
 • Etablering af nye dørhuller påbegyndes. Der skæres huller i muren og lægges afstivning ind. Det foregår primært i bygning 9. I bygning 8 skal der laves ét nyt dørhul i den nordlige ende nær Parterre.

Støjende arbejde

24. og 25. maj

Arbejdet med miljøsanering og nedbankning af løst puds i bygning 8 og 9 nærmer sig sin afslutning. I uge 21 kommer turen til den oprindelige ydermur i bygning 9, som i dag er gemt bag Speciallægecentret. Her er det nødvendigt at fjerne de gamle pudslag med sandslibning. Når det er gjort, og det gamle Speciallægecenter er revet ned, kan vi genopbygge facaden med de gamle mursten, vi har gemt fra blandt andet Kapellet.

Arbejdet med sandslibning er støjende og kommer til at foregå:

 • Tirsdag den 24. maj
 • Onsdag den 25. maj

Vi har i dialog med entreprenøren undersøgt mulighederne for at placere det støjende arbejde uden for almindelig arbejdstid. Det er desværre ikke muligt. På grund af kommunens støjregler må den udendørs kompressor nemlig kun benyttes på hverdage kl. 7.00-18.00.

Vi beklager de gener, arbejdet vil medføre.

Billedet viser nogle rå murstensvægge på byggepladsen.

Indvendig er håndværkerne snart færdige med at banke løst puds af væggene. Foto: Thomas Wittrup.

Trafikforhold og parkering

Fra 19. april

Fra tirsdag efter påske vil du møde dette skilt ved indkørslen til området ved det tidligere speciallægecenter.

Den 19. april bliver hele området nemlig til byggeplads. Af sikkerhedsgrunde må vejen langs byggepladsen kun benyttes til byggepladstrafik (med enkelte undtagelser, som fremgår af skiltet).

Fodgængere og cyklister må heller ikke bruge byggepladsvejen. Benyt i stedet Den Grønne Sti.

Billedet viser en cykelsti.

Benyt det nyanlagte stykke af Den Grønne Sti for at undgå at cykle på byggepladsvejen.

Billedet viser et indkørsel forbudt-skilt.

Billeder fra byggepladsen

10. maj 2022.

P-pladser forbeholdt Louisegården

Bemærk også, at de otte p-pladser, som ligger tættest på indkørslen, vil være forbeholdt forældre med børn i Louisegården i visse tidsrum morgen og eftermiddag.

Se også oversigtstegningen herunder.

19. april - 31. december

En oversigtstegning.

Byggeplads fra 19. april og resten af året. Ændrede adgangsforhold.

Fra påske til nytår vil man ikke kunne parkere ved bygning 9.

Medarbejdere og besøgende kan med fordel benytte S-tog, bus, metro eller cykel/gang til og fra Diakonissestiftelsen. Lige ud for Diakonissestiftelsen holder bus 9A på Peter Bangs Vej og bus 4A på Søndre Fasanvej. 500 m fra Diakonissestiftelsen ligger Fasanvej metrostation, hvorfra der er 7 minutter til Nørreport og 9 minutter til Kongens Nytorv.

Den interne vej langs byggepladsen vil være forbeholdt byggepladstrafik og varetransport. P-pladserne ved institutionen vil være forbeholdt personale for at undgå for meget parkeringssøgende trafik på byggepladsvejen. Forældre, børn og andre besøgende til Louisegården skal benytte Den Grønne Sti i denne periode. P-pladserne nærmest indkørslen fra Peter Bangs Vej vil om morgenen og sidst på eftermiddagen være forbeholdt Louisegårdens brugere.

2023

I 2023 vil der blive arbejdet ved indgang 7A. Mere om det til den tid.

 

 

Hvad skal der ske?

 • Speciallægecentret rives ned
 • Facaden i bygning 9 genopbygges med murværk af samme type som på resten af bygningen. Her bruger vi genbrugssten fra kapellet og Speciallægecentret, suppleret med tilsvarende brugte sten fra en ekstern leverandør.
 • Der laves nye vindueshuller og indrettes lejemål til sundhedsfaglige lejere.
Oversigtstegning

Planer for ny belægning, beplantning og belysning på parkeringspladsen.

 • Ved siden af trappen bliver der lavet et hul mellem etagerne, så man får en visuel sammenhæng og mere lys ind.
 • I hjørnet kommer der en ny indgang direkte fra parkeringspladsen.
 • Parkeringspladsen får ny belægning, beplantning og belysning.
 • Der bygges et nyt vindfang på indgang 7A samt en ny og flottere rampe.
 • I indgangspartiet indrettes et lille ankomstrum, hvor man kan få hjælp til at finde den behandler, man skal besøge.

Tidsplan 2022

Marts-juni

 • Miljøsanering og nedrivningsarbejder indvendig i bygning 8-9

Juni-august

 • Nedrivning af speciallægecentret inkl. kælder
 • Omlægning af varmerør indendørs
 • Kloakarbejde mv. i terræn

September-december

 • Facade på bygning 9 retableres
 • Indvendig ombygning i bygning 8 og 9, etage 0
 • Ny indgang etableres i hjørnet mellem bygning 8 og 9
 • Parkeringsplads anlægges med nye belægninger, beplantning, cykelparkering og belysning

Tidsplan 2023

Januar-april

 • Ny indgang i hjørnet mellem bygning 8 og 9 åbnes
 • Indgang 7A lukkes midlertidigt for ombygning
 • P-plads ved bygning 9 åbnes, p-plads ved indgang 7a lukkes midlertidigt
 • Opførelse af nyt vindfang, ny trappe og rampe til indgang 7A
 • Ny indgang 7A åbnes
 • Nye lejemål i etage 0 tages i brug

Bygning 8 til venstre i billedet, bygning 9 til højre.

Snit gennem bygning 8 - fremtidige forhold.