Aktuelt byggeri på Diakonissestiftelsen

I forbindelse med igangværende byggeprojekter skal indgangspartiet ved Peter Bangs Vej 7A udvides og istandsættes. Der bliver etableret en ny rampe og  vindfanget bliver gjort større og mere brugervenligt.

Indgangen og parkeringsarealet foran 7A vil være lukket fra d. 23.05.2023 og forventeligt genåbnet medio oktober 2023.

På oversigtskort fremgår hvilken del af parkeringsarealet, som er lukket i perioden, og hvor indgang 9C er beliggende. I perioden, hvor indgang 7A er lukket, skal gæster, patienter og andre besøgende anvende indgang 9C for adgang til bygningen. Her vil være adgang til hele bygningen både med elevator og via trappe.

Diakonissestiftelsens indgang på Peter Bangs Vej 7A skal udvides og istandsættes. Arkivfoto.