Aktuelt byggeri på Diakonissestiftelsen

Vi har revet det tidligere speciallægecenter ned, og nu genskaber vi facaden bagved og indretter nye sundhedslejemål. Som en del af projektet forbedrer vi også indgangen til de mange læger, fysioterapeuter og andre behandlere, som allerede findes i huset. I byggeperioden vil I, der kommer i bil til Diakonissestiftelsen, opleve, at der er færre p-pladser.

Aktuelt på byggepladsen

Man kan tydeligt se konturerne af de nye belægninger på parkeringspladsen ved det tidligere speciallægecenter. Mange af de nye granitbånd, som skal markere parkeringsbåse og ganglinjer for fodgængere, er lagt, og der er gjort klar til et plantebed med hæk midt i området. Ved store mængder nedbør eller frost må jordarbejdet sættes på pause, men anlægsarbejderne er nået langt og forventes at være færdige med udgangen af januar.

Den nye facade af genbrugssten er også ved at tage form. Vi bruger mursten fra det gamle kapel og fra det tidligere speciallægecenter, suppleret med gamle mursten fra Bispebjerg. Indvendigt arbejdes der på at færdiggøre vægge, lofter og gulve.

Omkring 1. februar vil den nye indgang 9C blive åbnet, og indgang 7A vil blive midlertidigt lukket, mens der bygges rampe, trappe og vindfang og indrettes en ny reception. De nye sundhedslejemål vil efter planen være klar i april. Den nye indgang 7A forventes at kunne åbne i begyndelsen af maj 2023.

Billeder fra byggepladsen

26. oktober 2022

Billedet viser en byggeplads.

Der arbejdes på facaden og de rensede 'genbrugssten' er lagt klar til brug.

12. september 2022

Billedet viser en byggeplads med meget sand.

Bygningen er væk, hullet er væk og man begynder at kunne ane den nye 'gamle' facade.

2. august 2022

Billedet viser en gravemaskine i et stort hul.

Nedrivningen af speciallægecentret er nået til kælderniveau.

Billedet viser en byggeplads foran en rød bygning.

Mange af stenene fra nedrivningen bliver renset til senere genbrug i opførelsen af den nye facade.

Billedet viser en byggeplads

Det er tydeligt at se, hvor speciallægecentret har ligget.

7. juli 2022

Billedet viser en blå gravemaskine i arbejde.

Nedrivningen af speciallægecentret er godt i gang.

Billedet viser en maskine som nedriver en bygning.

For at undgå for meget støvspredning bliver der vandet på nedrivningsområdet.

7. juni 2022

Billedet viser en lang gang med rå betonmure.

Det som en gang var hovedfærdselsåren i speciallægecentret efter endt miljøsanering.

10. maj 2022.

Trafikforhold og parkering

Fra 19. april

Fra tirsdag efter påske vil du møde dette skilt ved indkørslen til området ved det tidligere speciallægecenter.

Den 19. april bliver hele området nemlig til byggeplads. Af sikkerhedsgrunde må vejen langs byggepladsen kun benyttes til byggepladstrafik (med enkelte undtagelser, som fremgår af skiltet).

Fodgængere og cyklister må heller ikke bruge byggepladsvejen. Benyt i stedet Den Grønne Sti.

Billedet viser en cykelsti.

Benyt det nyanlagte stykke af Den Grønne Sti for at undgå at cykle på byggepladsvejen.

Billedet viser et indkørsel forbudt-skilt.

P-pladser forbeholdt Louisegården

Bemærk også, at de otte p-pladser, som ligger tættest på indkørslen, er forbeholdt forældre med børn i Louisegården i visse tidsrum morgen og eftermiddag.

Se også oversigtstegningen herunder.

19. april - 31. december

En oversigtstegning.

Byggeplads fra 19. april og resten af året. Ændrede adgangsforhold.

Fra påske til nytår vil man ikke kunne parkere ved bygning 9.

Medarbejdere og besøgende kan med fordel benytte S-tog, bus, metro eller cykel/gang til og fra Diakonissestiftelsen. Lige ud for Diakonissestiftelsen holder bus 9A på Peter Bangs Vej og bus 4A på Søndre Fasanvej. 500 m fra Diakonissestiftelsen ligger Fasanvej metrostation, hvorfra der er 7 minutter til Nørreport og 9 minutter til Kongens Nytorv.

Den interne vej langs byggepladsen vil være forbeholdt byggepladstrafik og varetransport. P-pladserne ved institutionen vil være forbeholdt personale for at undgå for meget parkeringssøgende trafik på byggepladsvejen. Forældre, børn og andre besøgende til Louisegården skal benytte Den Grønne Sti i denne periode. P-pladserne nærmest indkørslen fra Peter Bangs Vej vil om morgenen og sidst på eftermiddagen være forbeholdt Louisegårdens brugere.

2023

I 2023 vil der blive arbejdet ved indgang 7A. Mere om det til den tid.

 

 

Hvad skal der ske?

 • Speciallægecentret rives ned
 • Facaden i bygning 9 genopbygges med murværk af samme type som på resten af bygningen. Her bruger vi genbrugssten fra kapellet og Speciallægecentret, suppleret med tilsvarende brugte sten fra en ekstern leverandør.
 • Der laves nye vindueshuller og indrettes lejemål til sundhedsfaglige lejere.
Oversigtstegning

Planer for ny belægning, beplantning og belysning på parkeringspladsen.

 • Ved siden af trappen bliver der lavet et hul mellem etagerne, så man får en visuel sammenhæng og mere lys ind.
 • I hjørnet kommer der en ny indgang direkte fra parkeringspladsen.
 • Parkeringspladsen får ny belægning, beplantning og belysning.
 • Der bygges et nyt vindfang på indgang 7A samt en ny og flottere rampe.
 • I indgangspartiet indrettes et lille ankomstrum, hvor man kan få hjælp til at finde den behandler, man skal besøge.

Tidsplan 2022

Marts-juni

 • Miljøsanering og nedrivningsarbejder indvendig i bygning 8-9

Juni-august

 • Nedrivning af speciallægecentret inkl. kælder
 • Omlægning af varmerør indendørs
 • Kloakarbejde mv. i terræn

September-december

 • Facade på bygning 9 retableres
 • Indvendig ombygning i bygning 8 og 9, etage 0
 • Ny indgang etableres i hjørnet mellem bygning 8 og 9
 • Parkeringsplads anlægges med nye belægninger, beplantning, cykelparkering og belysning

Tidsplan 2023

Januar-april

 • Ny indgang i hjørnet mellem bygning 8 og 9 åbnes
 • Indgang 7A lukkes midlertidigt for ombygning
 • P-plads ved bygning 9 åbnes, p-plads ved indgang 7a lukkes midlertidigt
 • Opførelse af nyt vindfang, ny trappe og rampe til indgang 7A
 • Ny indgang 7A åbnes
 • Nye lejemål i etage 0 tages i brug

Bygning 8 til venstre i billedet, bygning 9 til højre.

Snit gennem bygning 8 - fremtidige forhold.