Byggeri og udvikling

Diakonissestiftelsen har siden 1863 været i konstant udvikling. Nye koncepter er opfundet i takt med, at behovene i samfundet ændrede sig. Bygningerne har formeret sig ved knopskydning, endda med aflæggere i Gentofte, og anvendelsen af bygningerne har ændret sig over tid.

Siden 2011 er rigtig mange visioner for udviklingen af området blevet realiseret. Det nye hospice, som blev indviet i april 2016, og de 47 nye seniorboliger, der stod klar i februar 2018, er de mest synlige forandringer. Sammen med disse to byggeprojekter fik også det fine gamle haveanlæg et løft med en stor rigdom af blomster, træer og aktivitetsmuligheder til glæde for både beboerne og de frederiksbergborgere, som går tur gennem området.

Målsætning og vision

Med respekt for de kvaliteter, der ligger i det kulturhistoriske miljø, arbejder Diakonissestiftelsen blandt andet for:

  • At udnytte det faglige udviklingspotentiale inden for uddannelse, sundhed, omsorg og pleje – til innovation, offentligt-privat samarbejde og sammenhængende løsninger for borgerne.

  • At åbne Diakonissestiftelsen mod det omgivende kvarter, så flere borgere får lyst til at bruge stiftelsens grønne områder og andre faciliteter.

  • At opføre boliger til seniorer, der ønsker at holde sig sunde og aktive – i en bolig, der er egnet til alderen, og et miljø, der lægger op til fællesskab og netværk.

  • At udnytte synergien i at have så mange funktioner, aldersgrupper og kulturer samlet.

  • At skabe rammer, der understøtter Diakonissestiftelsens tradition for samspil mellem professionelle og frivillige.

  • At styrke indtægtsgrundlaget, så Diakonissestiftelsen fortsat kan yde omsorg for udsatte grupper.

Download Udviklingsplan 2020, helhedsplan for Diakonissestiftelsen, 2013 via dette link

Aktuelle og kommende byggeprojekter

Billedet viser Diakonissestiftelsen med det gamle speciallægecenter i forgrunden.

Speciallægecentret rives ned fra marts 2022, og der etableres ny indgang til Sundhedshuset.

Sundhedshus

Inde i de gamle bygninger er der også sket meget. Studerende og elever er rykket lidt tættere sammen, og på den måde er der blevet plads til mange nye lejere inden for det sundhedsfaglige område. Læger, fysioterapeuter, jordemødre, tandklinik, psykologer, psykiatere og mange andre specialister inden for sundhed og behandling råder over ca. 7.500 m2. På den måde blev den oprindelige udviklingsplans idé om et sundhedshus realiseret ”ad bagvejen” og gjorde det overflødigt at fylde rummet mellem to af bygningerne ved Peter Bangs Vej ud med en ny bygning.

For at fuldende oplevelsen af et sammenhængende og velfungerende sundhedshus river vi det tidligere speciallægecenter fra 1965 ned. Den flade bygning med tagpap pynter ikke just på den gamle hovedbygning. Herefter kan den oprindelige facade genskabes, der kan etableres nye lejemål i den nederste etage af den gamle bygning, og endelig vil adgangsforholdene til hele sundhedshuset få et løft.