Diakonissestiftelsens udviklingsplan

Diakonissestiftelsen er i udvikling og midt i en forandringsproces. Nye fysiske rammer vil i de kommende år modernisere vores tilbud inden for uddannelse, sundhed, omsorg og pleje - og skabe nye tilbud, som matcher fremtidens behov.

Udgangspunktet er vores strategiske "Udviklingsplan 2020" og en overordnet fysisk helhedsplan, der blev vedtaget i 2013. De værdier og kompetencer, der er udviklet på Diakonissestiftelsen gennem 150 år, investeres nu i en sammenhængende og visionær plan, der omfatter nedrivning, ombygning samt nybygning.

Planen skal skabe tidssvarende og bæredygtige rammer om de faglige ydelser og aktiviteter, vi har i dag. Og den skal udnytte den unikke mulighed for synergi mellem de mange fagligt stærke miljøer, funktioner, aldersgrupper og kulturer, der er samlet på samme sted. 

April 2016 er det nye byhospice blevet indviet, som første skridt i realiseringen. Byggeriet til de nye seniorboliger er fuldendt i februar 2018, og de næste mange år vil der blive revet ned, renoveret og bygget nyt på hele Diakonissestiftelsens matrikel. 

Download Udviklingsplan 2020, helhedsplan for Diakonissestiftelsen, 2013 via dette link

Målsætning og vision

Med respekt for de kvaliteter, der ligger i det kulturhistoriske miljø, arbejder Diakonissestiftelsen via udviklingsplan 2020 for:

  • At skabe tidssvarende og gode rammer om de funktioner der allerede findes: uddannelsescenter, børneinstitutioner, plejeboliger, hospice, speciallægecenter, psykiatriske bofællesskaber, café, kulturliv og meget mere.

  • At opføre boliger til seniorer, der ønsker at holde sig sunde og aktive – i en bolig, der er egnet til alderen, og et miljø, der lægger op til fællesskab og netværk.

  • At åbne Diakonissestiftelsen mod det omgivende kvarter, så flere borgere får lyst til at bruge stiftelsens grønne områder og andre faciliteter.

  • At udnytte det faglige udviklingspotentiale inden for sundhed, omsorg og pleje – til innovation, offentligt-privat samarbejde og sammenhængende løsninger for borgerne.

  • At udnytte synergien i at have så mange funktioner, aldersgrupper og kulturer samlet.

  • At skabe rammer, der understøtter Diakonissestiftelsens tradition for samspil mellem professionelle og frivillige.

  • At styrke indtægtsgrundlaget, så Diakonissestiftelsen fortsat kan yde omsorg for udsatte grupper.

  • At udvikle et aktivt studiemiljø hvor antallet af studieboliger i området fastholdes så studiemiljøet fortsat vil være en udviklende del af Diakonissestiftelsen.

Byggeprojekter

Hospice
Diakonissestiftelsens byhospice er første skridt i realiseringen af Udviklingsplan 2020. Det nybyggede hospice med plads til varme, nærvær og høj faglighed rummer 16 patientstuer, et udgående hospiceteam og gode fællesrum for patienter og pårørende. 
Hospice

 

Seniorboliger
Diakonissestiftelsen har opført 47 boliger til seniorer, der ønsker at holde sig sunde og aktive, i en bolig, der er egnet til alderen, og et miljø, der lægger op til fællesskab.
Seniorboliger

 

Søster Sophies Minde
Der planlægges i øjeblikket en ombygning og tilbygning af plejehjemmet Søster Sophies Minde.

Kontakt

Hanne Moe

Hanne Moe

Projektchef
M: 60 11 17 83
E: up2020@diakonissen.dkJobsøgende?
Vi slår alle ledige job op her.