Bestyrelsen

Diakonissestiftelsens bestyrelse består af 12 medlemmer.

 • 1 medlem vælges af og blandt Diakonifællesskabets indviede medlemmer
 • 4 medlemmer samt suppleanter for disse vælges af og blandt medarbejderne
 • 1 medlem samt suppleant vælges af Diakonissestiftelsens frivillige
 • 1 medlem uden tilknytning til Diakonissestiftelsen udpeges af Københavns biskop
 • 5 medlemmer uden tilknytning til Diakonissestiftelsen vælges af bestyrelsen

Bestyrelsen kan kontaktes pr. mail: bestyrelsen@diakonissen.dk.

Mogens Kristian Fomsgaard Madsen

Formand, direktør

 • Født 1959
 • Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet og HD i regnskabsvæsen fra Copenhagen Business School
 • Adm. direktør og partner i Primora Holding ApS. Medstifter af Dansk Sundhedssikring A/S og andre virksomheder inden for sundhedsuniverset
 • Tiltrådte Diakonissestiftelsens bestyrelse 1. maj 2002
 • Tiltrådte formandsskabet for Diakonissestiftelsens bestyrelse 1. september 2002
 • Aktuelle valgperiode 1. maj 2017 - 30. april 2021
 • Næstformand i Kristeligt Dagblads bestyrelse og stiftelsen Areopagos bestyrelse. Medlem af bestyrelsen i Primora Holding ApS
 • Valgt af bestyrelsen
 • Anses ikke for uafhængig

Særlige kompetencer: Ledelses- og forretningsudviklingserfaring fra store og mindre virksomheder. Har mangeårig erfaring som rådgiver for virksomheder, som topleder og som entreprenør med virksomhedsopbygning. Har betydelig erfaring med bestyrelsesarbejde i kirkelige organisationer.

Finn Vejlgaard

Næstformand, provst

 • Født 1956
 • Cand.theol. fra Århus Universitet
 • Provst for Valby-Vanløse Provsti i København
 • Tiltrådte Diakonissestiftelsens bestyrelse i efteråret 2001
 • Tiltrådte næstformandsskabet i 2008
 • Aktuelle valgperiode 1. maj 2017 - 30. april 2021
 • Formand for Valby-Vanløse Provstiudvalg, formand for Efteruddannelsen i København stift, formand for stiftsudvalget Børn i kirken
 • Udpeget af Københavns biskop
 • Anses ikke for uafhængig

Særlige kompetencer: Teologiske faglige kompetencer. Mange års ledelseserfaring indenfor folkekirken i Københavns Stift.

Janne Elsborg Larsen

Fhv. vicedirektør

 • Født 1959
 • Uddannet sygeplejerske 1981, Master of Public Administration fra CBS 2000
 • Vicedirektør Amager og Hvidovre Hospital
 • Tiltrådte Diakonissestiftelsens bestyrelse 28. februar 2013
 • Aktuelle valgperiode 1. maj 2019 - 30. april 2023
 • Valgt af bestyrelsen
 • Anses for uafhængig

Særlige kompetencer: Bred ledelseserfaring fra topledelsesniveau i sundhedsvæsenet, herunder sundhedsfaglig indsigt.

Finn Junge-Jensen

Fhv. rektor

 • Født 1944
 • MBA, University of Wisconsin
 • Tiltrådte Diakonissestiftelsens bestyrelse 21. december 2010
 • Aktuelle valgperiode 1. maj 2017 - 30. april 2021
 • Medlem af bestyrelsen hos: Politiken-Fonden, Boligfonden for internationale studerende og gæsteforskere ved Handelshøjskolen i København, Vedbygaard Rekonvalescenthjem, A/S Politiken Holding, Fonden Tietgenkollegiet, Klitgården Fond.
 • Valgt af bestyrelsen
 • Anses for uafhængig

Særlige kompetencer: Strategi og ledelse, omfattende bestyrelseserfaring fra private virksomheder, offentlige institutioner og fonde. Erfaring med ejendomsudvikling og byggeprocesser.

Michael Gundestrup Trinskjær

Kommunikationschef

 • Født 1965
 • Cand.comm. fra Roskilde Universitet, studier i Public Relations Management ved California State University, Fullerton
 • Kommunikationschef Danmission
 • Tiltrådt Diakonissestiftelsens bestyrelse 14. marts 2012
 • Aktuelle valgperiode 1. maj 2019 - 30. april 2023
 • Ekstern lektor i virksomhedskommunikation ved Copenhagen Business School
 • Tidligere medlem af menighedsrådet ved Adventskirken i Vanløse (2000-2010)
 • Valgt af bestyrelsen
 • Anses for uafhængig

Særlige kompetencer: Kommunikation, markedsføring, branding

Hans Christian Kock

Direktør

 • Født 1976
 • Uddannet cand.merc.SOL (strategi, organisation og ledelse) fra Copenhagen Business School
 • Kommerciel direktør hos Kristeligt Dagblad
 • Tiltrådte Diakonissestiftelsens bestyrelse 1. juni 2017
 • Aktuelle valgperiode 1. juni 2019 - 30. april 2023
 • Medlem af bestyrelsen for Pressens fællesindkøb
 • Valgt af bestyrelsen
 • Anses for uafhængig

Særlige kompetencer: Digital strategi, digital transformation, abonnement, medier

Marianne Qvist Hammer Reynolds

Diakon

 • Født 1963
 • Uddannet fysioterapeut, diakon samt bachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation
 • Tiltrådt Diakonissestiftelsens bestyrelse 1. maj 2019
 • Aktuelle valgperiode 1. maj 2019 - 30. april 2023
 • Medlem af Fællesskabsrådet ved Diakonissestiftelsen
 • Valgt af Indvielsesfællesskabet
 • Anses for uafhængig 

Særlige kompetencer: Diakoni og sundhedsfaglig

Jørgen Degn Bjerrum

Provst

 • Født 1962
 • Uddannet cand.theol
 • Provst Rødovre-Hvidovre provsti
 • Tiltrådt Diakonissestiftelsens bestyrelse 17. maj 2011
 • Aktuelle valgperiode 1. maj 2019 - 30. april 2021
 • Bestyrelsesmedlem i Hovedbestyrelsen for præsteforeningen
 • Valgt af Diakonissestiftelsens frivillige
 • Anses for uafhængig

Særlige kompetencer: Teologisk faglige kompetencer.

 

Mariane Svop Madsen

Gruppeleder

 • Født 1960
 • Uddannet Social- og sundhedsassistent
 • Gruppeleder på Søster Sophies Minde
 • Tiltrådt Diakonissestiftelsens bestyrelse 1. maj 2015
 • Aktuelle valgperiode 1. maj 2019 - 30. april 2021
 • Valgt af Diakonissestiftelsens medarbejdere
 • Anses for uafhængig

Særlige kompetencer: Sundhedsfaglig

Lene Pedersen

Sygeplejerske

 • Født 1967
 • Uddannet sygeplejerske
 • Sygeplejerske, Diakonissestiftelsens Hospice
 • Tiltrådt Diakonissestiftelsens bestyrelse 1. maj 2019
 • Aktuelle valgperiode 1. maj 2019 - 30. april 2023
 • Valgt blandt Diakonissestiftelsens medarbejdere
 • Anses for uafhængig

Særlige kompetencer: Sundhedsfaglig, palliation, visitation

Christina Dyre

Teamleder i Diakonissestiftelsens Hjemmepleje

 • Født 1992
 • Uddannet social- og sundhedsassistent
 • Teamleder hos Diakonissestiftelsens Hjemmepleje
 • Tiltrådt Diakonissestiftelsens bestyrelse 1. maj 2019
 • Aktuelle valgperiode 1. maj 2019 - 30. april 2023
 • Valgt blandt Diakonissestiftelsens medarbejdere
 • Anses for uafhængig

Særlige kompetencer: Sundhedsfaglig, administrativt arbejde

Bodil Høg Felter

Underviser

 • Født 1971
 • Uddannet cand.mag i Dansk og Litteraturvidenskab
 • Underviser i Dansk og SPS-vejleder på SOSU-uddannelserne, UCD
 • Tiltrådt Diakonissestiftelsens bestyrelse 1. maj 2017
 • Aktuelle valgperiode 1. maj 2017 - 30. april 2021
 • Bestyrelsesmedlem i EUD Læsevejlederforeningen
 • Medlem af Kirkeudvalget ved Sct. Matthæus Kirke
 • Valgt af Diakonissestiftelsens medarbejdere
 • Anses for uafhængig

Særlige kompetencer: Danskfaglige

Diakonissestiftelsens direktion deltager også i bestyrelsens møder.

Selvstændige bestyrelser på Diakonissestiftelsen