Her finder du praktiske oplysninger om adgangskrav, betaling og afslutning af kurserne.

Adgangskrav

Du skal som udgangspunkt opfylde adgangskravene til uddannelsen

  • For at læse fag fra vores bacheloruddannelser skal du have en adgangsgivende eksamen, og du skal opfylde uddannelsens specifikke krav til beståede fag og niveauer.

Vi kan ikke garantere en plads

Optagelse på enkeltfag via tompladsordningen forudsætter ledige pladser på det enkelte undervisningshold. Vi kan desværre være nødsaget til at afslå din ansøgning, hvis et fag er fuldt booket, når uddannelsens fuldtidsstuderende har tilmeldt sig.

Betaling

Betalingen opkræves via faktura, efter du er optaget på faget. Da optagelse på tompladsordningen typisk sker tæt på studiestart, er betalingsfristen ofte kort.

Betalingen opkræves én gang pr. semester. Du binder dig for ét semester ad gangen og kan derfor ikke få din deltagerbetaling refunderet, hvis du ønsker at stoppe midt i et semester. Hvis du fortryder inden studiestart eller senest 15. september/februar, kan du dog få det indbetalte beløb refunderet.

Udmeldelse og evt. refundering skal ske skriftligt via denne afmeldingsblanket (link til afmeldingsblanket).

Hvad dækker betalingen?

Deltagerbetalingen omfatter både deltagelse i undervisning og eksamen. Du har tre eksamensforsøg, men din indskrivning på faget er gældende i maksimalt et år. Det er derfor ikke altid muligt at aflægge tre prøveforsøg.

Hvis du ikke aflægger alle tre prøveforsøg inden for et år, og du ønsker at tilmelde dig faget igen, skal du søge optagelse på ny. Ved optagelse på ny er det den til enhver tid gældende pris, vi opkræver.

Afslutning af kurset

Enkeltfagskurser på kristendom, kultur og kommunikation afsluttes med en skriftlig opgave, der besvarer en selvvalgt problemformulering. Problemformuleringen skal godkendes af en af uddannelsens undervisere.
Opgaven skal følge tekniske retningslinjer for opgaveskrivning på kristendom, kultur og kommunikation, og den vurderes efter 7-trinskalaen.

  • For kurser på 5 ECTS gælder det, at den afsluttende opgave skal have et omfang på 14.400 – 19.200 tegn inkl. mellemrum (svarende til 6 – 8 sider).
  • For kurser på 10 ECTS gælder det, at den afsluttende opgave skal have et omfang på 19.200 – 24.000 tegn inkl. mellemrum (svarende til 8 – 10 sider).