Her finder du praktiske oplysninger om adgangskrav, betaling og afslutning af kurserne.

Adgangskrav

Du skal som udgangspunkt opfylde adgangskravene til uddannelsen

  • For at læse fag fra vores bacheloruddannelser skal du have en adgangsgivende gymnasial eksamen, og du skal opfylde uddannelsens specifikke krav til beståede fag og niveauer.

Hvis du ikke opfylder de formelle krav, kan du optages på enkeltfag ud fra uddannelsesstedets vurdering af dine samlede realkompetencer.
Ønsker du at søge om dispensation for adgangskrav til enkeltfag, skal du kontakte studieadministrationen 3k@ucdiakonissen.dk.

Vi kan ikke garantere en plads

Optagelse på enkeltfag via tompladsordningen forudsætter ledige pladser på det enkelte undervisningshold. Vi kan desværre være nødsaget til at afslå din ansøgning, hvis et fag er fuldt booket, når uddannelsens fuldtidsstuderende har tilmeldt sig.

Betaling

Betalingen opkræves via faktura, efter du er optaget på faget. Da optagelse på tompladsordningen typisk sker tæt på studiestart, er betalingsfristen ofte kort.

Hvad dækker betalingen?

Deltagerbetalingen omfatter både deltagelse i undervisning og eksamen. Du har tre eksamensforsøg, men din indskrivning på faget er gældende i maksimalt et år. Det er derfor ikke altid muligt at aflægge tre prøveforsøg.

Hvis du ikke aflægger alle tre prøveforsøg inden for et år, og du ønsker at tilmelde dig faget igen, skal du søge optagelse på ny. Ved optagelse på ny er det den til enhver tid gældende pris, vi opkræver.