Afløsere for sygeplejesker til Diakonissestiftelsens Hospice

Opslået: 3. januar 2022   –   Ansøgningsfrist: Ansættelser sker løbende.

Har du interesse i at være tilknyttet Diakonissestiftelsens Hospice som afløser for vores sygeplejersker? Så læs videre her!

Billedet viser en ansat, der sidder ved et bord med en patient.

   

Diakonissestiftelsens Hospice består af et hospice med plads til 16 indlagte patienter og et udgående hospiceteam, der varetager den palliative indsats af 20-30 hjemmeboende patienter.

Vi søger sygeplejersker, der kan træde til ved sygdom, kursus og ved afholdelse af ferie hos det faste personale.

Formålet med vores arbejde er at hjælpe patienterne og deres pårørende til at leve livet bedst mulig med døden i vente.

Dine kolleger bliver et team bestående af overlæger, sygeplejersker, fysioterapeuter, musikterapeut, socialrådgiver og sekretærer. Vi arbejder ud fra antagelsen om, at alles viden er nødvendig for at sikre det bedste forløb for patienten og dennes pårørende.

Kvalifikationer

 Vi søger sygeplejersker, som:

  • har klinisk erfaring efter endt grunduddannelse,
  • har palliativ og/eller onkologisk erfaring, det er dog ikke et krav,
  • er god til at bevare overblikket og håndtere uforudsete situationer,
  • er empatisk og reflekteret,
  • har et personligt overskud og er i stand til at skabe gode samarbejdsrelationer,
  • har gode kommunikationsevner, såvel mundtligt som skriftligt,
  • har IT-færdigheder på brugerniveau.

Vi tilbyder

En fantastisk arbejdsplads med høj faglighed og stor opmærksomhed på arbejdsmiljøet.

Arbejdstid

Vi har brug for sygeplejersker, der kan dække dag – og aftenvagter.

Om arbejdspladsen kan også siges

Vores vision for fremtiden er vedvarende at udvikle og bevare Hospice på en måde, hvor patienter og pårørende oplever en høj grad af tilfredshed. Det kræver tid, gode rammer, præcise mål og empatiske, fleksible og kompetente medarbejdere.

Medarbejderne vil altid udgøre den vigtigste ressource. Rettidig omhu, etisk refleksion og stor arbejdsglæde skal medvirke til at bevare Hospice som en sund og dynamisk arbejdsplads, hvor medarbejderne er/bliver i stand til at løse alle opgaver.

På Hospice har vi stor glæde af vores smukke hus. Huset giver gode forhold for både patienter, pårørende og personale.

   

Det praktiske:

Artikler om Diakonissestiftelsens Hospice

Om Diakonissestiftelsen

Diakonissestiftelsen blev stiftet i 1863 og er i dag en af Danmarks førende velfærdsaktører. Vi har hovedsæde i smukke bygninger på Peter Bangs Vej på Frederiksberg samt plejehjem, sundhedscenter og bofællesskab i Gentofte Kommune ned mod Gentofte sø.

Vi leverer dagligt omsorg, pleje og rehabilitering af høj faglig kvalitet i form af hjemmehjælp, plejehjem, bofællesskaber for psykisk sårbare, hospice, udgående hospiceteam og mere til.

Vi giver børn et sundt selvværd og uddanner fremtidens sundhedspersonale og kirke- og kulturmedarbejdere, der både udvikler stærke faglige kompetencer og medmenneskelige værdisæt. Vi har en mangfoldig, værdidrevet arbejdsplads med fokus på at udvikle fremtidens velfærd, og vi arbejder aktivt med bæredygtighed. Vi har egen kirke, omfattende frivillighed og socialt arbejde. Vi rekrutterer medarbejdere på tværs af køn, alder og etnisk baggrund mv. Vi glæder os til at møde dig.