Lindrende pleje

Lindrende pleje og behandling kaldes med et andet ord palliation. Den palliative omsorg begynder, når det forventes, at sygdom fører mod livets afslutning.

En patient bliver kørt ud i gårdhaven i sin seng.

Vi tager hensyn til både psykiske, fysiske, sociale og åndelige behov, for at sikre den bedst mulige livskvalitet i den sidste tid. Foto: Bureau Jantzen.

Patientens og de pårørendes ønsker og behov er udgangspunkt for plejen. Den omsorg og indsats, der ydes til patient og pårørende på Hospice, bygger på en helhedsorienteret tankegang. Der tages hensyn til både psykiske, fysiske, sociale og åndelige behov, for at livskvaliteten bliver bedst mulig i den sidste tid. 

Hospice har fokus på hele familien – også børn og unge. På Hospice giver man hjælp til at leve med døden i vente. Hospice udfører ikke aktiv dødshjælp.

Alle er velkomne på Hospice uanset nationalitet, religion, alder eller bopælskommune.

Læs mere om: