Hvordan kommer man på hospice?

Det er væsentligt, at patienten selv ønsker at komme på hospice. Ligeledes skal patienten være uhelbredeligt syg, og patienten skal vide, at den fremtidige pleje og behandling alene er af lindrende karakter.

Billedet viser indgangsdøren til hospice med en genspejling af to mennesker på en bænk udenfor.

Alle er velkomne på hospice. Man skal vide, at den fremtidige pleje og behandling alene er af lindrende karakter. Foto: Bureau Jantzen.

For at komme på hospice, skal vi bruge en lægehenvisning. Henvisning til Hospice eller Det Udgående Hospiceteam kan foretages af alment praktiserende læger og andre læger, herunder sygehuslæger.

Visitationskriterier

Den endelige visitation af patienter foretages af Hospice/Hospiceteamet efter følgende kriterier:

  • Patienten er > 18 år
  • Patienten er livstruende syg
  • Patienten har behov for pleje og behandling, som kræver specialiseret palliativ indsats
  • Patienten er klar og orienteret
  • Patienten har ønske om henvisning til hospice/hospiceteam
  • Patienten er orienteret om, at behandling er lindrende

Alle er velkomne

Alle kan ringe og forhøre sig om plads. Hospice skal, via en lægehenvisning, bruge oplysninger fra den læge, der kender patienten bedst. Fra hospice kommer en visiterende sygeplejerske ud og taler med patient og pårørende for at vurdere, om patienten opfylder visitationskriterierne for at blive indlagt på hospice. 

Pårørende har mulighed for at overnatte på hospice.

Ring på hverdage mellem kl. 8-9 vedrørende indlæggelse/visitation på

T: 38 38 49 49

Alle er velkomne på hospice uanset nationalitet, religion, alder eller bopælskommune.

Læs mere om: