Pia Palnæs Hansen

 

Uddannelsesleder, lektor, Master of Management Development, cand. mag i Europæisk Etnologi samt sygeplejerske

Uddannelser:

 • 2016: Master of Management Development, CBS. Speciale: ”Om ledelse af kvalitet i et kalejdoskopisk uddannelseslandskab - og om at finde vej uden at fare vild”.
 • 2012: Lektorbedømt ved professionsuddannelserne i Danmark.
 • 2008: Cand. mag. i Europæisk Etnologi, SAXO – Instituttet, Københavns Universitet. Speciale: ”Om mure og mennesker – et etnologisk speciale om konstruktionen af to kulturhistoriske museer i ANT-perspektiv”.
 • 1993: Autoriseret Sygeplejerske, Københavns Amts Sygeplejeskole.

Kurser:

 • 2013: Regnskab og økonomistyring for ikke-økonomer, DM · Dansk Magisterforening.
 • 2012: ’Opnå resultater som forhandler’, Dansk Sygeplejeråd, Staten.
 • 2011: Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter, Dansk Sygeplejeråd, Staten
 • 2002: Audit – en metode til kvalitetsudvikling, Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren.
 • 2001: Efteruddannelse af sygeplejersker ved intermediære og stationære afdelinger, Rigshospitalets Uddannelsesafdeling.
 • 1996: Kvalitetssikring i sygeplejen; Kriterier, standarder og indikatorer, Abdominalcentret, Rigshospitalet.
 • 1996: Videnskabsteori, etik og sygeplejevidenskab, Rigshospitalets Uddannelsesafdeling.
 • 1994: Tillidsrepræsentantkursus modul 1, Hovedstadens Amtskreds.

Ledelsesmæssig erfaring

 • 2013 -: Uddannelsesleder UC Diakonissestiftelsen, Professionsbachelor uddannelsen i kristendom, kultur og Kommunikation.
 • 2012 –: Uddannelsesleder UC Diakonissestiftelsen, Professionsbachelor uddannelsen i sygepleje.

Pædagogisk erfaring

 • 2008 – 2012: Underviser ved professionsbachelor uddannelsen i sygepleje, UC Diakonissestiftelsen
 • 2014 - : Beskikket censor ved professionsbachelor uddannelsen i sygepleje, Danmark

Klinisk erfaring

Bred erfaring med akut samt elektiv kirurgisk og medicinsk pleje og behandling til patienter.

 • 1995 - 2008: Sygeplejerske, Levertransplantationsafsnittet CTX, Rigshospitalet. Børneansvarlig.
 • 1993 - 1995: Sygeplejerske, Hepatologisk afdeling A, Rigshospitalet.

Gennemførte udviklings- og forskningsprojekter, Rigshospitalet

 • 2000: Mål og værdigrundlag.
 • 2001: Introduktionsprogram for nyansatte sygeplejersker.
 • 2008: Manual for pædiatrisk sygepleje.


Gennemførte udviklings- og forskningsprojekter, UC Diakonissestiftelsen.

 • 2011 - 2012: At være på grænsen – Menighedsplejen set som et heterogent aktør- netværk

Præsentation på internationale konferencer

 • 2012 : Nursing History in a Global Perspective, International Nursing History Conference, 9.-11. august, Kolding, Danmark.

Andet

 • 2013: Udstilling: ’Køn, kald og kompetencer – en spejling mellem tradition og fornyelse’, Diakonissestiftelsen
 • 2012: Chair at the Nursing History in a Global Perspective, Session: Early Public Health. International Nursing History Conference, 9.-11. August, Kolding, Danmark.
 • 2011: Facilitator, Brobygning mellem teori og praksis i professionsuddannelserne, Midtvejskonference, 29. september 2011.
 • 2008 – 2013: Tillidsrepræsentant, UC Diakonissestiftelsen
 • 2000: Udstilling: Skiftingen – troen udgør virkeligheden, Kulturcentret Assistens, København.

Faglige interesseområder inden for ledelse, uddannelse, udvikling og innovation

 • Selvledelse og forandringsledelse
 • Ledelse i paradokser
 • Relationelle strategier og komplekse interaktioner
 • Historiens betydning for udvikling i organisationer.
 • Agile projektstrukturer.

Medlem af råd og udvalg knyttet til UC Diakonissestiftelsen

 • 2013- 2016: Medlem det nationale Ledernetværket, Professionsbachelor uddannelsen i sygepleje, Danmark
 • 2013- : Formand Pædagogisk udvalg, sygeplejerskeuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen
 • 2013 -: Formand Det internationale udvalg, professionsuddannelserne, UC Diakonissestiftelsen
 • 2013 -: Medlem De Studerendes Råd, professionsuddannelserne, UC Diakonissestiftelsen
 • 2013- : Medlem LMU, UC Diakonissestiftelsen
 • 2008 – 2013: Tillidsmand ved UC Diakonissestiftelsen for adjunkter og lektorer der er uddannet sygeplejersker.
 • 2018 – 2013: Næstformand i Medarbejder- udvalget ved UC Diakonissestiftelsen.