Mette Kildevæld Simonsen

Uddannelse

2014-2015: Ledelse af Forskning, RegionH

2007-2010: Ph.D., Institut for Sygdomsforebyggelse, Sundhedsfagligt Fakultet, Københavns Universitet

2003-2005: Master of Public Health, Københavns Universitet

1996-1997: Diplom i Ledelse, Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Århus Universitet

1990-1993: Sygeplejerskolen Sankt Lukas Stiftelsen og Rigshospitalets Sygeplejerskole

Erhvervserfaring

1993-2003: Arbejder som sygeplejerske på forskellige niveauer og opgaver (undervisningsopgaver, projektledelse, konstitueret oversygeplejerske). Ansat i ActivCare i en længere periode pga. rejser ca. 6 mdr. om året

2004-2007: Arbejder som forskningsassistent, Statens Institut for Folkesundhed (SIF). Arbejder med forskellige projekter: sundhed blandt socialt udsatte, selvvurderet helbred i Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne, hjælper med alle aspekter af genundersøgelsen af Den Danske Sygeplejerskekohorte mm. Epidemiologisk forskning generelt, Klinisk Underviser i Finsencentret

2007-2010: Ph.d. studerende, Institut for Sygdomsforebyggelse. Arbejder epidemiologisk, undersøger sammenhængen mellem tilsigtet vægttab og dødelighed med data fra den Danske Sygeplejerskekohorte (Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed) og Nurses Health Study (Harvard University, Boston). Er på 4 måneders studieophold på Harvard Medical School og School of Public Health i Boston, USA. Opstart af Journal Club for Sygeplejersker i Finsencentret i 2007

2010: Arbejder halv tid på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (Sygeplejerskekohorten) og halv tid som forskningsleder i Finsencentret, Rigshospitalet (udvikler og beskriver strategien for udvikling og forskning i sygepleje). Opstart af journal club for ledere i Finsencentret.

2011- 2016: Medlem af Det Videnskabelige Råd, Kliniske Retningslinjer, Clearing House, Aalborg Universitet

2011-2015: Forskningsleder for sygeplejen i Finsencentret og daglig leder af Den Danske Sygeplejerskekohorte (pr. 1. november 2012). Vejledning af ph.d. studerende og specialestuderende, fondsansøgninger til ph.d. projekter, opstarter forskningsenhed for Sygeplejen i Finsencentret, Rigshospitalet med 4 ph.d. studerende og 4 specialestuderende. Er med til at etablere fondsmidler i tværfaglige samarbejder

2014- : Formand for styregruppen Den Danske Sygeplejerskekohorte

2014- : Etablering og projektleder for ”Healthy Ageing”. I arbejdsgruppen sidder Christoffer Johansen, professor KB og Finsencentret, Erik Lykke Mortensen professor KU, Berit Heitmann professor IPM, Kåre Kristensen professor SDU, Niels K Rasmussen, seniorforsker, Erik B Obel (pensioneret overlæge) og Francine Grodstein professor Harvard Medical School. Et projekt der skal udmunde i en større fondsansøgning. Formålet er at undersøge prædiktorer for det lange liv med høj livskvalitet. Der er igangsat 1 ph.d. studerende og det forventes at flere ph.d. studerende bliver koblet på dette projekt

2014: Ekstern lektor på Cand. Scient. San. Uddannelsen, Københavns Universitet (Fagintegreret periode, Livscyklus)

2015-2016: Forskningspolitisk konsulent, Dansk Sygeplejeråd. Udarbejder forskningsstrategi for primær sektor med fokus på tværsektorielle forskningssamarbejder. Behandler ansøgninger til DSR´s Forskningsfond, udarbejder notater og oplæg til formandstaler, samt tager rundt i kommuner mhp. etablering af forskningssamarbejder

2016- : Underviser på Diakonissestiftelsen, Lektorgodkendt december 2017

2018- : Lektor ved Aarhus Universitet, underviser i epidemiologi og biostatistik på Cand. Cur. Studiet
Publikationer (peer reviewed)

25. Joint Tobacco Smoking and Alcohol Intake Exacerbates Cancer Risk in Women – the Danish Nurse Cohort
Jette heeberg, MS, Mette K Simonsen, PhD; Anne K Danielsen, PhD; Tobias W Klausen, MSc; Vibeke Zoffmann, PhD; Thordis Thomsen, PhD
Cancer Epidemiology 2019, October 20

24. Age at natural menopause and risk of incident cardiovascular disease: A pooled analysis of 15 studies
InterLACE Study Team
Lancet Public Health, 2019 (in press)

23. Long-term exposure to road traffic noise and incidence of diabetes in the Danish Nurse Cohort
Jeanette Therming Jørgensen, Elvira Vaclavik Bräuner, Claus Backalarz, Jens Elgaard Laursen, Torben Holm Pedersen, Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Ole Hertel, Søren Nyman Lophaven, Mette Kildevæld Simonsen, Zorana Jovanovic Andersen
Environmental Health Perspectives, 2019 May;127(5)

22. Long-term exposure to wind turbine noise and the risk of stroke: the Danish Nurse cohort
Elvira Bräuner, Jeanette Therming Jørgensen, Anne Katrine Dunn-Henriksen, Claus Backalarz, Jens Laursen, Torben Pedersen, Mette Simonsen, Zorana Andersen
Stroke, 2019 Mar;127(3):37004

21. Road Traffic Noise and Markers of Adiposity in the Danish Nurse Cohort: a cross sectional study
Zorana Jovanovic Andersen, Johannah Cramer; Jeanette Therming Jørgensen; Mette Sørensen; Claus Backalarz; Jens Elgaard Laursen; Matthias Ketzel, Ole Hertel; Steen Solvang Jensen; Mette Kildevæld Simonsen; Elvira Vaclavik Bräuner;
Environmental Research, 2019 Mar 1;172:502-510

20. Variations in reproductive events across life: a pooled analysis of data from 505,147 women across ten countries
InterLACE Study Team
Human Reproduction, 2019 Mar 4. pii: dez015. (in press)

19. Relationships between intensity, duration, cumulative dose, and timing of smoking with age at menopause: a pooled analysis of individual data from 17 observational studies
Dongshan Zhu, Hsin-Fang Chung, Nirmala Pandeya, Annette J. Dobson, Janet E. Cade, Darren C. Greenwood , Sybil L. Crawford, Nancy E. Avis, Ellen B. Gold, Ellen S. Mitchell, Nancy F. Woods, Debra Anderson, Daniel E. Brown, Lynnette L. Sievert, Eric J. Brunner, Diana Kuh, Rebecca Hardy, Kunihiko Hayashi, Jung Su Lee, Hideki Mizunuma, Graham G. Giles, Fiona Bruinsma, Therese Tillin , Mette Kildevæld Simonsen, Hans-Olov Adami, Elisabete Weiderpass, Marianne Canonico, Marie-Laure Ancelin, Panayotes Demakakos, Gita D. Mishra
PLOS Medicine, October 2018

18. Female reproductive history and risk of type 2 diabetes: a prospective analysis of 126,721 women
Nirmala Pandeya2, Rachel Huxley*, Hsin-Fang Chung, Annette J. Dobson, Diana Kuh, Elisabete Weiderpass8, Rebecca Hardy, Janet E. Cade, Darren C. Greenwood, Graham G. Giles, Fiona Bruinsma, Panayotes Demakakos, Mette Kildevæld Simonsen, Hans-Olov Adami, Gita D Mishra
Diabetes Obes Metab. 2018 Apr 25

17. Long-term Exposure to Road Traffic Noise and Incidence of Breast Cancer: A Cohort Study
Zorana Jovanovic Andersen, PhD; Jeanette Therming Jørgensen, MSc; Lea Olsen, MSc; Søren Nymand Lophaven, PhD; Claus Backalarz, PhD; Jens Elgaard Laursen, PhD; Torben Holm Pedersen, PhD; Mette Kildevæld Simonsen, PhD; Elvira Vaclavik Brauner, PhD
Breast Cancer Research, 2018

16. Body mass index and age at natural menopause: an international pooled analysis of 11 prospective studies
Dongshan Zhu, Hsin-Fang Chung, Nirmala Pandeya, Annette J. Dobson, Diana Kuh, Sybil L. Crawford, Ellen B. Gold, Nancy E. Avis, Graham G. Giles, Fiona Bruinsma, Hans-Olov Adami, Elisabete Weiderpass, Darren C. Greenwood, Janet E. Cade, Ellen S. Mitchell, Nancy F. Woods, Eric J. Brunner, Mette Kildevæld Simonsen, Gita D. Mishra
European Journal of Public Health, February 2018

15. Variations in reproductive events across life: a pooled analysis of data from 505.147 women across ten contries.
Mishra GD, Chung HF, Pandeya N, Dobson AJ, Jones L, Avis NE, Crawford SL, Gold EB, Brown D, Sievert LL, Brunner E, Cade JE, Burley VJ, Greenwood DC, Giles GG, Bruinsma F, Goodman A, Hayashi K, Lee JS, , Kuh D, Cooper R, Hardy R, Obermeyer CM, Lee KA, Simonsen MK, Yoshizawa T, Woods NF, Mitchell ES, Hamer M, Demakakos P, Sandin S, Adami HO, Weiderpass E, Anderson D.
The Bulletin of the World Health Organization (ahead of print), 2018

14. The influence of unilateral oophorectomy on the age of menopause
Rosendahl M., Simonsen MK, Kjer JJ
Climateric, Dec; 20(6):540-544, 2017

13. Early Menarche, Nulliparity, and the Risk for Premature and Early Natural Menopause
Mishra GD, Chung HF, Pandeya N, Dobson AJ, Jones L, Avis NE, Crawford SL, Gold EB, Brown D, Sievert LL, Brunner E, Cade JE, Burley VJ, Greenwood DC, Giles GG, Bruinsma F, Goodman A, Hayashi K, Lee JS, Mizunuma H, Kuh D, Cooper R, Hardy R, Obermeyer CM, Lee KA, Simonsen MK, Yoshizawa T, Woods NF, Mitchell ES, Hamer M, Demakakos P, Sandin S, Adami HO, Weiderpass E, Anderson D
Human Reproduction, January 2017

12. The InterLACE study: Design, data harmonization and characteristics across 20 studies on women's health.
Mishra GD, Chung HF, Pandeya N, Dobson AJ, Jones L, Avis NE, Crawford SL, Gold EB, Brown D, Sievert LL, Brunner E, Cade JE, Burley VJ, Greenwood DC, Giles GG, Bruinsma F, Goodman A, Hayashi K, Lee JS, Mizunuma H, Kuh D, Cooper R, Hardy R, Obermeyer CM, Lee KA, Simonsen MK, Yoshizawa T, Woods NF, Mitchell ES, Hamer M, Demakakos P, Sandin S, Adami HO, Weiderpass E, Anderson D.
Maturitas. 2016 Oct; 92:176-85. pub 2016 Aug 4

11. Self-rated Health as a Predictor for Cancer in women
Ida Roelsgaard, Anne-Marie Olesen, Mette K. Simonsen, Christoffer Johansen
Acta Oncologica, 2016 Sep-Oct;55(9-10):1204-1209, 2016

10. Chronic non-cancer pain and the epidemic prescription of opiods in the Danish population: trends from 2000-2013
Birke H, Kurita GP, Sjøgren P, Højsted J, Simonsen MK, Juel K, Ekholm O. Acta Anaesthesiol
Scand. 2016, May;60(5):623-33


9. Intentional Weight Loss and longevity in overweight patients with type 2 diabetes: a population-based cohort study
Køster-Rasmussen R, Simonsen MK, Siersma V. Henriksen JE, Heitmann BL, de Fine Olivarius N
PLOS ONE, 2016, Jan 25;11(1):

8. Classification of a palliative care population in a comprehensive cancer centre
Benthien KS, Nordly M, Videbæk K, Kurita GP, von der Maase H, Timm H, Simonsen MK, Johansen C, Sjøgren P Support Care Cancer, 2015, Apr;24(4):1865-73

7. Vægttab hos svært overvægtige
Berit L Heitmann, Rasmus Køster-Rasmussen, Mette Kildevæld Simonsen
Månedsskrift for Lægegerning, juni 2014, s. 1083-1090

6. Identifying In- and Outpatients in a Comprehensive Cancer Centre for Specialised Palliative Care at Home
K. S. Benthien; M. Nordly; H. Von der Maase; G. P. Kurita; H. Timm; C. Johansen; M. K. Simonsen; L. Christoffersen; L. Bendixen; P. Sjøgren
Palliative Medicine. 28(6):593, Jun 2014

5. Usikkert om vægtreducerende kost påvirker risikoen for tidlig død hos patienter med hypertension - en gennemgang af et Cochrane review
Rasmus Køster-Rasmussen, Mette Kildevæld Simonsen, Niels De Fine Olivarius
Ugeskr Læger 2012;174(35):2012

4. The Danish Nurse Cohort (Cohort Profile)
Yrsa A. Hundrup, Mette K. Simonsen, Torben Jørgensen, Erik B. Obel
International Journal of Epidemiology. 2012 Oct;41(5):1241-7

3. A prospective Study of the association between weight changes and self-rated health Mette K Simonsen, Yrsa A Hundrup, Morten Grønbæk, Berit L Heitmann
BMC Women´s Health, 2008 Aug 8;8:13

2. Intentional weight loss and mortality among initially healthy men and women.
Mette K Simonsen, Yrsa A Hundrup, Erik B Obel, Morten Grønbæk, Berit L Heitmann
Nutr Rev. 2008 Jul;66(7):375-86. Review.

1. Collection of blood, saliva, and buccal cell samples in a pilot study on the Danish nurse cohort: comparison of the response rate and quality of genomic DNA.
Thomas V Hansen, Mette K Simonsen, Finn Cilus Nielsen, Yrsa A Hundrup
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2007 Oct;16(10):2072-6.

Afhandlinger

3. Ph.d. afhandling:
Intentional Weight loss and mortality
Vejledere: Berit L. Heitmann og Thorkild IA Sørensen
Institut for Sygdomsforebyggelse, 2010
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet

2. Master of Public Health afhandling:
Selvvurderet helbred før og efter tilsigtet vægttab
Vejledere: Berit L. Heitmann og Yrsa Andersen Hundrup
Statens Institut for Folkesundhed
Københavns Universitet, 2005

1. Kvalitetssikring og mål for kvalitet i sygeplejen
Vejleder: Kirsten Fabricius
Den Danske Sygeplejerskehøjskole
Aarhus Universitet, 1998


Andet publiceret litteratur

Rapporter:

Helbredskonsekvenser ved vægtøgning og vægttab
Simonsen M, Andersen YH.
Statens Institut for Folkesundhed, 2005

Sundhedsvaner, livsstil og sygdom blandt socialt udsatte
Simonsen M, Curtis T.
Statens Institut for Folkesundhed, 2006
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/socialt_udsattes_sundhed_litteraturgennemgang.pdf


Lærebøger:

Sygeplejens grundbog
”Evidensbaseret sygepleje”, FADLs Forlag (udkommer 12.04 2019)

Sygeplejens grundbog
”Kvantitative metoder i sygeplejen”, FADLs Forlag, udkommer 12.04 2019

Sygeplejens Fundament
”Den kvantitative metode i sygeplejen” s. 186-200, Nyt Nordisk Forlag, 2013

Kvalitetsudvikling i sygeplejen
”Kliniske Retningslinjer”, Nyt Nordisk Forlag, 2015


Andet:
Lektoranmodning ”Evidensbaseret sygepleje” godkendt december 2017

Høring om Fedme som samfundsproblem (sidder i ekspertpanel og skriver kapitel i tilhørende rapport)
Folketingets Sundhedsudvalg i Landstingssalen, Teknologirådet
Christiansborg den 27. oktober 2009. Link:
http://www.tekno.dk/pdf/hoeringer/p09_Fedme_Hoeringsmappe.pdf

Forfatter på høringssvar forskning i kommunalt regi, anbefalinger til vægttab, men også på Rigshospitalet (RegionH´s forskningsstrategi)

Bedre at være fed end at tabe sig ofte
Ingeniøren, 15. juni 2010:
https://ing.dk/artikel/bedre-vaere-fed-end-tabe-sig-ofte-109654

Sygeplejestuderendes frafald på uddannelsen – et litteraturstudie:
http://www.rigshospitalet.dk/NR/rdonlyres/FB06452B-CE8A-4C10-8EED-44AE15EAF86A/0/Bog_ind.pdf


Fedmeepidemien har aldrig været værre, Interview:
http://docplayer.dk/7863019-Fedmeepidemien-har-aldrig-vaeret-vaerre.html

Videnskabsteatret medvirkede til udvikling af manuskript i forestillingen ”Fedme og diabetes”
http://fedmeogdiabetes.dk/?page_id=25

Myter om fedme
https://videnskab.dk/krop-sundhed/ti-myter-om-fedme-og-slankekure

Vejledning af ph.d. studerende (medvejlederfunktion):

3. Hanne Birke (afsluttet i januar 2019): Brug af opioider i smertebehandling

2. Kirstine Skov Benthien (afsluttet i juni 2018): Medical Treatment of Patients with Advanced Cancer in hospices and hospital-based palliative care units

1. Ida Kristiane Roelsgaard (Vejledning i 1 år. men ikke afsluttet): Effekten af indtagelse af acetylsalicylsyre og paracetamol på fedmerelaterede hjertekarsygdomme hos kvinder

 

Vejledning af kandidatstuderende:
Migræne og risiko for udvikling af brystkræft, cand. Scient. San. Speciale (2018)
Selvvurderet helbred og risiko for udvikling af cancer, cand. Scient. San. speciale (2018)
Selvvurderet helbred og fødselsvægt, cand. Scient. San. speciale (2017)
Selvvurderet helbred hos kvindelige kræftoverlevere, cand. Scient. San. speciale (2016)
Livsstil blandt sygeplejersker der har et overforbrug af sovemedicin, cand. Scient. San. speciale (2015)
Vægtændring og risiko for udvikling af cancer, cand. Scient. San. speciale (2014)

 

Den Danske Sygeplejerskekohorte

Da jeg er daglig leder for Den Danske Sygeplejerskekohorte, udgår mit forskningsmiljø fra samarbejdspartnere i forhold til anvendelse af denne data. I styregruppen har vi både internationale og nationale samarbejdspartnere. Det primære forskningsmiljø består af samarbejde med forskere og studerende ansat ved bl.a. Parker Instituttet, Statens Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Odense Universitet Hospital.

 

Styregruppen for den Danske Sygeplejerskekohorte er pr. 01.07 2019:

  • Niels Kristian Rasmussen, sociolog, seniorforsker (pensioneret, medstifter af Den Danske Sygeplejerskekohorte)
  • Ola Ekholm, statistiker, seniorrådgiver, Statens Institut for Folkesundhed
  • Berit Heitmann, professor, Parker Instituttet, Enheden for Epidemiologisk Kostforskning 
  • Christoffer Johansen, professor, Finsencentret og Kræftens Bekæmpelse
  • Jette Bagh, Fagredaktør, Dansk Sygeplejeråd
  • Mette Kildevæld Simonsen, sygeplejerske, ph.d. (daglig leder og formand for styregruppen) 

Det internationale samarbejde består af udenlandske forskere, der ønsker at benytte sig af data fra Den Danske Sygeplejerskekohorte, eller ønsker at samarbejde om projekter. Da jeg selv har arbejdet med Nurses Health Study data på Harvard University i Boston (jeg tog et semester på Harvard Medical School under min ph.d.), har vi et godt og inspirerende samarbejde med denne gruppe. Data på de to kohorter ligner hinanden meget, da vi i Danmark, var stærkt inspireret af den amerikanske kohorte under etableringen af den danske kohorte i 1993. Mange af spørgsmålene er derfor de samme og der ligger mange muligheder i sammenligninger af kvinder på tværs af de to lande. Gruppen bag Nurses Health Study har været på besøg her i Danmark og vi har været på besøg hos dem i Boston.

Pr. 01.05 2019 arbejder 14 forskere og 4 kandidat- og ph.d.-studerende med data fra den Danske Sygeplejerskekohorte. Data er tilgængelig for studerende og forskere der ønsker at anvende data til forskningsprojekter eller andet relevant formål.