Kim Jørgensen

Lektor, Ph.d. Sundhedsfremmeforskning, cand.cur., sygeplejerske

Uddannelse

 • 2019. Ph.d. i sundhedsfremme Titel: Mulighedsbetingelser for patientinddragelse og recovery i en psykiatrisk kontekst. Institut for Mennesker og Teknologi. Center for Sundhedsfremmeforskning. Roskilde Universitet.
 • 2020 opdateret ny lektoranmodning supplerende til antaget lektormodning i 2017 under ansættelse på Københavns Professionshøjskole.
 • 2002 Cand.cur. ved Århus Universitet. Institut for folkesundhed. Titel: ”Sprog og Sygepleje – Om det videnskabelige sprog og hvilke muligheder og begrænsninger, der er forbundet med i sammenhæng med formidling af sygepleje og som grundlag for tilegnelse af en omsorgskompetence”.
 • 1998 Sygeplejefaglige diplomstudie i ledelse på Danmarks sygeplejerskehøjskole ved Århus Universitet, afdelingen i København.
 • 1996 Sygeplejerske på Københavns Amt Sygepleje- og Radiografskole i Herlev.

Klinisk erfaring

 • Sygeplejerske psykiatri.

Pædagogisk erfaring

 • Undervisning i sygeplejerskeuddannelsen
 • Undervisning på master i klinisk sygepleje, cand cur og Avance Practice Nursing (APN) Aarhus Universitet, Sektion for sygepleje. Kursusleder APN 3 Sem. Organisering og Koordinering, og Klinisk projekt.
 • Undervisning på medicinstudiet og biomekanik, Syddansk Universitet.
 • Undervisning på kurset FADL, medicinstuderende.
 • Foredragsholder
 • Ekstern underviser på specialeuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker.

Faglige interesseområde inden for forsknings-, uddannelse, udvikling, og innovation

 • Sygeplejefaget
 • Psykiatri
 • Brugerinddragelse
 • Recovery
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Kvalitativ forskning
 • Magt, jura og etik

Forskning, innovation og udvikling

 • Forsker i tværsektorielle forløb, recovery og brugerinddragelse i en psykiatrisk kontekst. Engageret projektleder, forfatter, reviewer, guest editor, ekstern lektor i sundhed, sprog og kommunikation på AU og SDU.

Faglige netværk og Bestyrelsesarbejde

 • 1.7.2020- Bestyrelsesmedlem. Fagligt selskab for sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning.
 • 1.10,2020 Indstillet til bestyrelsen i DASYH, sygeplejeforskning.
 • 1.4.2020- Medlem af forskernetværket Netværk for Dansk Psykiatrisk Sygeplejeforskning (DPSN) http://dpsn.dk/?page_id=801
 • 1.1.2019- Medlem af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker.
 • 2016-2020. ’Interpsyk’ Forskningsprogrammet sundhed. Professionelle og brugeres oplevelser af forløb og overgange i behandlings- og socialpsykiatrien. Københavns Professionshøjskole.
 • 2012-2014. Kompetenceudvikling sundhedsfaglige medarbejdere i recovery i Region Hovedstadens Psykiatri. Kompetencecenteret for Rehabilitering og Recovery.
 • 2011-2012. Projektmedarbejder. Hvordan arbejder professionelle med rehabilitering. Ballerup psykiatriske center og distriktspsykiatriske center i Glasaxe/Furesø og Herlev-Ballerup-Egedal kommuner. Antologi. Metropol Forlag.
 • 2007-2011 Modulkoordinator. Modul 8. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol.
 • 2008- 2009 Projekt: En kvalitativ undersøgelse med fokusgruppeinterviews af mandlige studerendes oplever af at være studerende i en kvindedomineret uddannelse. Finansieret under fastholdelse af mandlige studerende i grunduddannelsen. Rapport. Metropol Forlag.
 • 2009-2010 Udvalg: (ProUdvalget) Fusion og samordning af sygeplejerskeuddannelsen i Metropol.
 • 2008-2010 Udvalg: Medlem af etisk komité ved sygeplejerskeuddannelsen i Herlev.

Guest Editor

 • 2020-2021 Special Issue. Promoting Recovery in Mental Health—Perspectives and Experiences of Professionals and Service Users. International Journal of Environmental Research and Public Health. https://www.mdpi.com/si/47003

Reviewer

 • 2019- Reviewer of peer review papers by Scandinavia Journal of Caring Science.
 • 2019- Reviewer of peer review papers by Nordic Journal of Nursing Research.
 • 2020- Reviewer of peer review papers by Nursing Inquiry.
 • 2020- Reviewer of peer review papers. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund
 • 2020- Reviewer of International Journal of Social Psychiatry.
  Deltagelse i konferencer
 • 2020/06. Abstract submitted. Poster præsentation Region Hovedstadens Psykiatri Forskningsdag, Rigshospitalet. Recoveryorienteret tværsektoriel model - sammenhæng i de professionelle indsatser på tværs af behandlingspsykiatrien og kommunen.
 • 28-30 april 2020. Abstract accepted. Poster præsentation. Forum on Quality and Safety in Healthcare, Copenhagen! How can improved cross-sectoral courses between mental health centres and municipal rehabilitation promote recovery-oriented efforts?
 • 14-16 maj 2020, Abstract accepted. Horatio Berlin. Recovery-oriented intersectoral model - coherence of professional efforts across mental health centre and the municipality.
 • 2019/06. Oplæg Region Hovedstadens Psykiatri, Ambulatorier, foredrag for 100 medarbejdere. Recovery og standarder – forening eller modsætning i ambitionen om en recoveryorienteret kultur.
 • 6 juni 2019. Abstract accepted. Poster præsentation Region Hovedstadens Psykiatri Forskningsdag. Tværsektorielle Forløb I Psykiatrien: Intervention, Afprøvning & Evaluering. Rigshospitalet.
 • 2019/05. Abstract accepted. Oral presentation 9 Maj, Title: Conditions of possibility for recovery: a critical discourse analysis in a Danish psychiatric context. Horatio Festival, International conference in mental healthcare service. 2019. 8-12 Maj Copenhagen.
 • 2019/05. Arrangør af forsknings symposium. Politik, Profession og bruger. University College Capital, Hillerød.
 • 2019/05 Oplæg på de Særlige Pladser, arrangeret af Region Hovedstadens Psykiatri og Dansk Sygeplejeråd. Tværsektorielle forløb – forskningsresultater.
 • 2017. Mundtlige oplæg af projekt ’Interpsyk’ og posterpræsentation af ph.d. ’Patientinddragelse i en psykiatrisk kontekst – En social konstruktion’ Forskningsseminar Bornholm. University College Capital.
 • 2017. Mundtlige oplæg og posterpræsentation, Genvej til viden. University College Capital.
 • 2017. Konference psykiatriske sygeplejersker, Kolding Fjord, præsenteret poster fra Ph.d.-projekt.
 • 2017. Udveksling Erasmus Udine Norditalien, sygeplejerskeuddannelse.
 • 2016. Udveksling Erasmus Belgien University, sygeplejerskeuddannelse.
 • 201.6 Genvej til viden, poster, Patientinddragelse i psykiatrien. UCC Carlsberg KBH.
 • 2015. Udveksling som lektor i Belgien og undervist i psykiatri, engelsk. Erasmus finansieret.
 • 2015. konference psykosocial rehabilitering i psykiatrien i Kolding
 • 2015. Vibis netværksmøde for forskere i brugerinddragelse.
 • 2014. Danske Regioner konference om brugerinddragelse. Nyborg Strand
 • 2014. International konference recoveryorientering Region Hovedstadens Psykiatri afholdt i Herlev medborgerhus
 • 28 nov. 2013. Forskningsdag Region Sjælland. Ph.d.-projekter og workshop i systematisk Review
 • 10 okt. 2013. Ålborg - Konference om brugerinvolvering i psykiatrien. Ph.d. og udviklingsprojekter
 • 21 okt. 2013. Tovholder / arrangeret og afholdt international konference om recovery og recoveryorientering for 1/3 (n=160) af tværfaglige ledere i Region Hovedstadens Psykiatri
 • 3-5 okt. 2013. konference I psykiatri. Verona Xth ENMESH International Conference. Poster (Jørgensen K, Petersen L, Kistrup K) “Recovery-oriented interventions - To promote a recovery-oriented Mental Health Service”. Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Psykiatrisk Center Ballerup.
 • 5 sep. 2013. Netværksmøde/ konference VIBIS. København. Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenets arbejde og netværk med de andre medlemmer
 • 21-23 aug. 2013. Studiebesøg IMROC London. Recovery College. Shepherd G. Rennison J, et al.
 • 13 juni 2013. Arrangeret studiebesøg fra Skotland I samarbejde med Metropol og RHP og modtaget delegation
 • 24 april 2013. Forskningsdag på Psykiatrisk Center Ballerup. Poster (Jørgensen et al.) “Recovery-oriented interventions Competency of staff in recovery-oriented activities”
 • Okt. 2012. Poster præsentation. Conference Rehabilitation and Recovery. Milano. wapr2012.org.

Publikationer

 • Jørgensen, K., Andresen K., Rasmussen T., Hansen M., Karlsson B.E. Recovery-oriented intersectoral care in mental health: as perceived by healthcare professionals and users. International Journal of Environmental Research and Public Health. (In review)
 • Jørgensen K, Rasmussen T, Hansen M, Andreasson K. Recovery-oriented intersectoral care between hospitals- and community mental health experience of professionals: An integrative review. Int J Soc Psychiatry. (In review)
 • Jørgensen, K. 2021. Kommunikation for sundhedsprofessionelle. Antologi redaktør 5udg. Gads Forlag (In Progress)
 • Jørgensen K & Oute J. 2020. Recovery - betingelser, institutioner og perspektiver. Antologiredaktører. Samfundslitteratur. (In Progress)
 • Frederiksen J, Dahl MB, Jørgensen K. Different Professional Arc Types in the Inter-sectoral Management of Psychiatric Healthcare Trajectories. Praxeologi – Krit Refleks blikk på Sos Prakt. 2020
 • Jørgensen, K., Dahl, M B. & Frederiksen, J., 2020. Healthcare Professionals’ and Users’ Experiences of Intersectoral Care between Hospital and Community Mental Healthcare. International Journal of Environmental Research and Public Health
 • Jørgensen, K., Dahl, M. B., & Frederiksen, J. 2020. Coherence in intersectoral collaboration between psychiatric centres and community mental healthcare: A critical discourse analysis. Nordic Journal of Nursing Research
 • Jørgensen, K., Praestegaard, J. & Holen M. 2020. Conditions of possibility for recovery: a critical discourse analysis in a Danish psychiatric context. Journal of Clinical Nursing
 • Larsen T.S. & Jørgensen K. 2019. Sygepleje & Patientinvolvering. Bind 3. Patient- og sygeplejerske-relationen. FADL Forlag. Kap. 4. s. 90-113
 • Jørgensen. K. 2019. Patientinddragelse, Politik, Profession og Bruger. Samfundslitteratur. Antologiredaktør
 • Jørgensen. K. 2019. Patientinddragelse – en social konstruktion. Samfundslitteratur. Kap.3
 • Jørgensen K. 2019. Psykiatri. Lærebog for medicinstuderende i FADL. udgivet elektronisk
 • Jørgensen, K. & Praestegaard J. 2018. Patient participation as discursive practice—A critical discourse analysis of Danish mental healthcare, Vol. 25, issue 2. Published by Wiley/Blackwell (10.1111). Nursing Inquiry
 • Jørgensen, K, Rendtorff, J. D. & Holen Mari. 2018. How patient participation is constructed in mental healthcare: a grounded theory study. Maj. 2018: Scandinavian Journal of Caring Sciences. 12 s.
 • Jørgensen, K & Rendtorff, J. D. 2017. Patient participation in mental healthcare - perspective of the healthcare professionals: An integrative review. I: Scandinavian Journal of Caring Sciences
 • Jørgensen, K. 2017. Aktiv lytning, spørgsmål og gensvar. Kommunikation for sundhedsprofessionelle. Jørgensen, K. (red.). 4 udg. Gad, s. 115-128 13 s.
 • Jørgensen, K. 2017. Kommunikation for sundhedsprofessionelle. Antologi redaktør 4 udg. Gads Forlag
 • Jørgensen, K. 2017. Kommunikation i sundhedsvæsnet. Kommunikation for sundhedsprofessionelle. 4 udg. Gads Forlag s. 19-30 11 s.
 • Jørgensen, K. 2017. Patientinddragelse i en sundhedsprofessionel kontekst. Kommunikation for sundhedsprofessionelle. Jørgensen, K. (red.). 4 udg. Gads Forlag, s. 201-212 11 s.
 • Frederiksen, J. & Jørgensen, K. 2017. Patienter og professionelles oplevelser af forløb i psykiatrien, jun. 2017 s. 56 1 s.
 • Jørgensen K. 2015. Recoveryorientering - fælles sprog og reference i psykiatrien. Psykiatrisk sygepleje
 • Faglige selskab for Psykiatriske Sygeplejersker. 2013-2014. Indlæg i Region Hovedstadens Psykiatris nyhedsavis og Psykiatrifonden omhandlende recovery i praksis
 • Bonfils I. og Jørgensen K. 2013. Koordination af patientforløb i psykiatrien. Metropol Forlag
 • Jørgensen K. 2013. Sprog og Kommunikation i sygepleje. Sygeplejens Fundament. (red. Hundborg & Lynggaard). Nyt Nordisk Forlag.
   Jørgensen K. 2009 Eksamensforberedelse – et fleksibelt tilbud. Uddannelsesnyt nr. 3 – 2009. Dansk Sygeplejeråd
 • Jørgensen K. 2008. Et springbræt til eksamen. Fagbladet Pro. Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden
 • Jørgensen K. 2003. Fagsprog i sygeplejen. Klinisk Sygepleje
 • Jørgensen K. 2003. De måske uegnede, når evidens i sygeplejen giver mening på et pragmatisk plan. Tidsskrift for Sygeplejersker.07/2003:11
 • Jørgensen K. 2002. Det videnskabelige sprog og hvilke muligheder og begrænsninger det er forbundet med i sammenhæng med formidling af sygepleje og som grundlag for tilegnelse af en omsorgskompetence. Publikationer fra Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet nr. 6. /2002
 • Jørgensen K. 2001. Virkeligheden er mangfoldig: patientens reaktioner og oplevelser af lidelse eller sundhedssvigt. Tidsskrift for Sygeplejersker. 27/2001:14
 • Jørgensen K. 2001. Både mænd og kvinder har intuition: sygepleje, som også tilgodeser moralske og etiske dilemmaer. Tidsskrift for Sygeplejersker. 09/2001:27
 • Jørgensen K. 2000. Behov for et upolitisk forum, der er behov for et politisk uafhængigt forum! Tidsskrift for Sygeplejersker.48/2000:30
 • Jørgensen K. 2000. Hvor bliver sygeplejen af? Standarder, kvalitetssikring og evidensbaseret? Tidsskrift for Sygeplejersker. 46/2000:24
 • Jørgensen K. 2000. Grænsen for teori. Teoriens indflydelse på faget? Kan sygeplejefaget læres teoretisk? Tidsskrift for Sygeplejersker. 25/2000:19
 • Jørgensen K. 2000. Kan Sygeplejefaget udvikles til en videnskabelig disciplin? Klinisk Sygepleje nr.5. 2000
 • Jørgensen K. 2000. Afdelingssygeplejerskens opgaver under en ændringsproces, Klinisk Sygepleje nr.1 2000
 • Jørgensen K. 1999. Funktions- beskrivelser styrker den tværfaglige indsats. Tidsskrift for Sygeplejersker.01/1999:21
 • Jørgensen K. 1997. Indlæggelsessamtaler, Klinisk Sygepleje nr.1 feb.1997
 • Herudover publiceret flere debatindlæg og synspunkter i fagtidsskriftet Sygeplejersken