Karsten Wegener

Adjunkt, MAVO, sygeplejerske med Akut/Behandler/Præhospitalt speciale

Uddannelser

 • 2014- 2018: Master, Voksenlæring og Kompetenceudvikling i Organisationen (MAVO)
 • 2008: Klinisk vejleder, Slagelse Sygeplejeskole
 • 2004: Uddannelse til Seniorsergent, Sergentskolen Sønderborg
 • 2003: Merkonom enkeltfag, Erhvervsakademiet Hillerød
 • 1999- 2003: Sygeplejerske, Diakonissestiftelsen Sygeplejeskole, Frederiksberg
 • 1995: Uddannelse til Oversergent i Forsvaret, Sergentskolen Fyn
 • 1989- 1990: Uddannelse til Sergent i Forsvaret, Sergentskolen Jægersborg Kaserne
 • 1987- 1989: HF, Ordrup Gymnasium

Kurser

 • 2019: Projektdeltagerkursus, Region Sjælland
 • 2015: Simulationstrænings instruktør niveau II, CAMES, Herlev
 • 2014: Simulationstrænings instruktør niveau I, DIMS Skåne, Sverige
 • 2009: Voksenpædagogik og Læringsprocesser, teori/praktisk/didaktik/metodik og evaluerings metoder, LF- kurser
 • 2009: Førstehjælpsinstruktør, Beredskabsstyrelsen Snekkersten
 • 2008: First Responder, Brandskolen Aarhus
 • 2007: Konflikthåndtering, V/ psykolog Bjarne Vejgaard
 • 2004: AED -instruktørkursus, HLR og Elektronisk hjertestarter
 • 2004: Katastrofepsykologi, Beredskabsstyrelsens center for lederuddannelse
 • 2003: ATLS – Advanced Trauma Life Support, Jægersborg Kaserne

Pædagogisk erfaring

 • 2019-: Adjunkt på professionsbacheloruddannelsen til sygeplejerske på UC Diakonissestiftelsen
 • 2018: Censor på Sundhedsfaglig Diplomuddannelse, afslutningsmodul for akutsygeplejersker, Professionshøjskolen Absalon
 • 2017: Underviser/kursusleder ved efteruddannelse af instruktørkorps til SP, Region Sjælland
 • 2016- 2019: Pædagogisk ansvarlig ved Sundhedsfaglige Diplomuddannelse, Basis modul og Behandlermodul, Region Sjælland
 • 2016- 2019: Pædagogisk ansvarlige ved Læring i klinikken, for læger i deres Kliniske Basis Uddannelse
 • 2016- 2019: Underviser/kursusleder ved akutkurset, for læger i deres Kliniske Basis Uddannelse
 • 2015: Underviser/kursusleder ved efteruddannelse af lægesekretærer i akutmodtagelsen, Region Sjælland
 • 2014- 2016: Underviser ved Brandskolen Korsør, nødbehandler til Storebæltstunnel beredskab
 • 2012- 2013: Underviser ved akuthjælper uddannelsen, Region Sjælland
 • 2007- 2008: Klinisk vejleder ved akutmodtagelsen, Slagelse Sygehus
 • 1990- 2005: Underviser/kursusleder/holdfører ved sundhedsfaglige kurser rettet mod læger, sygeplejersker og menigt personel i forsvarets sundhedstjeneste.

Klinisk erfaring, og særlige arbejdsområder

 • 2019- nu: Adjunkt ved Professionshøjskolen, Diakonissestiftelsen, Frederiksberg
  Underviser, vejleder og intern bedømmer på sygeplejeuddannelsen. Ansvarlig for simulationstræning/Skills, og tovholder på Medicinhåndtering.
 • 2014- 2019: Uddannelseskonsulent, Center for Uddannelse og Kompetence, Næstved
  Ansvar for gennemførsel og udvikling af akutkurset/læring i praksis for unge læger (KBU), Akut sygeplejerskerne efteruddannelse i Region Sjælland, Paramedicinerens obligatoriske kurser ved RSJ, Udvikling af Simulation/færdighedstræning/Skill og VR i RSJ, Projektdeltager på RSJ Learning Management System.
 • 2010- 2014: Sundhedsfaglig visitator, Præhospital Center, Region Sjælland, Slagelse sygehus
  Var med til at opbygge sundhedsfaglig visitation i RSJ, Oplæring af nye sundhedsfaglige kollegaer til 112 visitation, Underviser af civile hjerteløbere på ørene, Underviser på Brandskole Korsør.
 • 2005- 2008: Behandler sygeplejerske, Akutmodtagelsen, Holbæk & Slagelse Sygehus
  Selvstændig Behandlersygeplejerske på Slagelse Akutmodtagelse, Klinisk vejleder for de sygeplejestuderende i afdelingen.
 • 1989-2005: Sanitetsbefalingsmand/Sygeplejerske, Forsvares Sundhedstjeneste, Gentofte
  Underviser, delingsfører for Læger, Sygeplejersker og Sygepassere. Ansvarlige for planlægning, og gennemførsel af militære og sundhedsfaglige uddannelse for de tre faggrupper. Sanitetsbefalingsmand på Hold 2 i Bosnien, Balkan, ansvarlige for daglig drift af infirmeri og ambulancetjenesten.

Faglige interesseområder

Sygeplejefaget, Akutsygepleje, Præhospital behandling, Individets læring, Kompetenceudvikling, Didaktik, Simulationstræning/færdighedstræning/Skills som læringsform, Tværprofessionel samarbejde, Mennesket som en resurse, og udvikling.