Julie Wielandt Tejmers

Lektor, Cand. Mag. i psykologi og pædagogik samt sygeplejerske.


Uddannelser

 • 2018: Tillidsrepræsentant grunduddannelse, DSR
 • 2013: Lektorbedømt ved professionsuddannelserne i Danmark
 • 2011-2013 Pædagogisk adjunktuddannelse, Professionshøjskolen Metropol
 • 2008: Cand.mag. i psykologi og pædagogik, Roskilde Universitet. Speciale: ”Kræftramte mellem læger og alternative behandlere”
 • 2002: Suppleringsuddannelse i sygepleje, Danmarks Sygeplejerske Højskole, Aarhus Universitet
 • 1998: Autoriseret sygeplejerske, Rigshospitalets Sygeplejeskole

Pædagogisk erfaring

 • 2008 - : Underviser ved professionsbacheloruddannelsen i sygepleje, UC Diakonissestiftelsen
 • 2014 - : Underviser ved professionsbacheloruddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation, UC Diakonissestiftelsen
 • 2012: Underviser i Fagspecifikke kurser i kommunikation og rehabilitering
 • 2012: Vejleder og censor på Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Formidlings- og undervisningspraksis, Professionshøjskolen Metropol, Efter- og videreuddannelse

Klinisk erfaring

 • 2001-2003 Sygeplejerskevikar på medicinske og pædiatriske afdelinger samt plejehjem
 • 1998-2002 Hæmatologisk sengeafdeling, Knoglemarvstransplantationsafsnittet, Rigshospitalet 

Publiceret litteratur
Lærebøger:
Pædagogik for sundhedsprofessionelle:

 • ”Teoretiske perspektiver på læring: Jean Piagets teori om erkendelse”, Gads Forlag, 2020
 • ”Teoretiske perspektiver på læring: Knud Illeris’ teori om læring”, Gads Forlag, 2020
 • ” Didaktiske overvejelser i mødet med patienten”, Gads Forlag, 2020


Faglige interesseområder inden for uddannelse

 • Psykologi og psykologiske problemstillinger
 • Pædagogik herunder sundhedspædagogik og didaktik
 • Vejledning og projektarbejde
 • Kommunikation herunder sundhedsfaglig kommunikation
 • Psykiatrisk sygepleje herunder børne- og ungdomspsykiatri samt retspsykiatri
 • Sygeplejefaget med fokus på mestring, lidelse og sociale netværk
 • Sygeplejefaget med fokus på eksistentiel og åndelig omsorg.
 • Videnskabsteori relateret til sygepleje
 • Alternative behandlingsformer

Udvikling og innovation

 • Fagredaktør på "Pædagogik for sundhedsprofessionelle", Gads Forlag, 2020
 • Udviklingsprojekt ”Personlig sparring- at styrke undervisernes kompetencer” (under udarbejdelse)
 • Udarbejdning af generelle opgavekriterier i sygeplejeuddannelsen, UCD (under udarbejdelse)
 • Planlæggelse og gennemførelse af Forskningens døgn på UCD

Medlem af råd og udvalg knyttet til UC Diakonissestiftelsen

 • 2016- : Medlem af De studerendes råd
 • 2016- : Medlem af Uddannelses Udvalget
 • 2014 - 2018 : Medlem af Pædagogisk udvalg, sygeplejeuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen