Hanne Krogager

Lektor, cand. scient.san., sygeplejerske


Uddannelser:

 • 1982: Sygeplejerske
 • 1993: Sygeplejefaglig diplomuddannelse med speciale i undervisning og uddannelsesplanlægning
 • 2003: Cand.scient.san.
 • 2011: Gennemført 3 moduler af JBI's Comprehensive Systematic Review Training

Klinisk erfaring

 • Sygeplejerske på kirurgisk og intensiv afdeling

Pædagogisk erfaring

 • Undervisning i sygeplejerskeuddannelsen
 • Undervisning på praktikvejlederkurser
 • Kursusleder

 

Faglige interesseområder inden for forsknings, uddannelse, udvikling og innovation

 • Sygeplejefaget
 • Ernæringslære
 • Videnskabsteori og forskningsmetodologi
 • Etik
 • Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi
 • Evaluering og kompetenceudvikling

Forskning, innovation og udvikling

 • Deltaget i projektet: "Kvalitetssikringsprojekt vedrørende evaluering med fokus på kompetenceudvikling. Udvikling af underviserkompetencer i professionsuddannelser"
 • Pilotprojekt om studieintensitet


Medlem af råd og udvalg knyttet til UC Diakonissestiftelsen

 • Kvalitetskoordinator
 • Medlem af UCD Sygeplejerskeuddannelsen evalueringudvalg
 • Medlem af UCD Sygeplejerskuddannelsens uddannelsesudvalg
 • Medlem af censorkorpset ved sygeplejerskeuddannelsen
 • Medlem af lærebogsudvalget hos forlagt GAD


Publikationer

 • 2017: Kroager, H: Perspektiver på studieaktivitet og studieintensitet, Uddannelsesnyt nr. 2, 28. årgang
 • Hørdam B, Honoré J, Brandsen R, Stuhaug H, Krogager H og Petersen K: ReBUS: Forskning i basal sygepleje, Uddannelsesnyt nr. 3, 27. årgang
 • 2010: Krogager, H. og Olsen, I. (red.)(2010): Ernæring, sundhed og sygdom. København: Munksgaard Danmark
 • 2010: Krogager, H. (2010): Ernæring og sygepleje. I: Krogager, H. og Olsen, I. (red.): Ernæring, sundhed og sygdom. København: Munksgaard Danmark
 • 2008: Krogager, Hanne: Når kompetencer italesættes. En sprogfilosofisk betragtning. I: Nørholm, V. m.fl. (red.): Kompetenceudvikling på anerkendelsens betingelser. BoD (En debatartikel)
 • 2000: Krogager, Hanne: Vigtig, men vanskelig evaluering. Sygeplejersken nr. 42 (En faglig artikel)
 • 1997: Krogager, Hanne: Håndværker eller akademiker? Sygeplejersken nr. 15 (Et synspunkt)
 • 1994: Krogager, Hanne: Patientens tilfredshed. Sygeplejersken nr. 18 (Et synspunkt)
 • 1994: Krogager, Hanne: Noget om forståelse. Sygeplejersken nr. 16 (En sygeplejefortælling)