Eva Kristina Ohmann

Lektor, cand. cur, sygeplejerske

Uddannelser:

 • 2009-2013: Adjunktforløb UC Diakonissestiftelsen
 • 2010-2011: Gennemførelse af faget Sundhedsret på kandidatniveau ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.
 • 2001- 2003: Studerende ved Det Sundhedsfaglige Fakultet Aarhus Universitet
 • 2003: Bestået Kandidatuddannelsen i sygepleje (Cand.ur) ved Det Sundhedsfaglige Fakultet Aarhus Universitet
 • 2000-2001: Studerende ved Danmarks sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet
 • 2001: Bestået Suppleringsuddannelsen i sygepleje ved Danmarks sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet
 • 1998-1999:
  • Voksenpædagogisk teori 1A, Voksenunderviseruddannelsen Københavns Universitet
  • Voksenpædagogisk teori 1B, Voksenunderviseruddannelsen Københavns Universitet
  • Voksenpædagogik II Voksenunderviseruddannelsen Københavns Universitet
 • 1993-1994:
  • Generel Sygeplejefaglig Efteruddannelse ved Københavns Amts Sygeplejeskole
  • Ledelseskurser: Ledelse i sygeplejen
 • 1986:
  • Bestået dansk sygeplejerskeeksamen ved Københavns amts sygeplejeskole i Glostrup
  • Autorisation som sygeplejerske


Klinisk erfaring
Bred erfaring fra klinisk praksis inden for såvel primær som sekundær sektor i det danske Sundhedsvæsen herunder ledelse og undervisning.

Pædagogisk erfaring

 • 2007-2009: Ekstern underviser CVU Syd Nykøbing F på uddannelsen til professionsbachelor efter Bekendtgørelse om nr.1095 af 7.11.2006
 • 2009-nuværende: Lektor på professionsbacheloruddannelsen til sygeplejerske på UC Diakonissestiftelsen
 • 2012- nuværende: Ekstern underviser på Eftervidereuddannelsen Metropol

Faglige interesseområder inden for uddannelse, udvikling og innovation

 • Sygeplejefaget med fokus på psykiatrisk sygepleje og specifikt gerontopsykiatri
 • Sundhedsret
 • Videnskabsteori med relevans for sundhedsvidenskaberne
 • Interesse for og medvirken i forhold til Inovation og udvikling
 • Planlæggelse og gennemførsel af Temadage for sygeplejestuderende
 • Planlæggelse og gennemførsel af Bruch-up-kursus for kliniske vejledere
 • Medudvikler, planlægger, etablerer og afholder af årlig projekt sommerskole for psykiatriinteresserede sygeplejestuderende

Medlem af råd og udvalg knyttet til UC Diakonissestiftelsen

 • 2010-12: Deltagelse i HMU og MED Udvalget som medarbejderrepræsentant på Diakonissestiftelsens sygeplejerskeuddannelse Medlem af Fællesrådet